Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиРозпорядження КМУ№ 73-р / 2013-02-13

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 13 лютого 2013 р. № 73-р
Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік

1. Затвердити план першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану першочергових заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень, передбачених Державним бюджетом України на 2013 рік, а також інших джерел;

подавати щомісяця до 12 числа на розгляд Української частини Ради з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) інформацію про стан виконання зазначеного плану.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

 

Інд. 52 ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2013 р. № 73-р

ПЛАН
першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік

1. З метою забезпечення підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС:

1) активізувати роботу з інституціями та державами - членами ЄС стосовно підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

2) продовжити проведення консультацій з ЄС щодо тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;

3) завершити роботу з підготовки до підписання тексту Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

Жовтень;

4) забезпечити у взаємодії з ЄС виконання Порядку денного асоціації Україна - ЄС з метою підготовки до реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

 

МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Міненерговугілля, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

5) завершити розроблення та забезпечити реалізацію плану заходів, спрямованих на удосконалення виборчого законодавства з урахуванням рекомендацій Місії ОБСЄ/Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) із спостереження за парламентськими виборами в Україні із залученням експертного та технічного потенціалу Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

 

Мін’юст, МЗС, інші органи державної влади.

Протягом року;

6) розробити проекти нормативно-правових актів, необхідних для визначення національного механізму імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема:

проекту Указу Президента України про національну систему координації діяльності з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст.

Жовтень;

проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, Мін’юст.

Жовтень.

2. З метою забезпечення розвитку співробітництва у сфері зовнішньої політики та політики безпеки вжити заходів до:

1) подальшої участі України в операціях та місіях ЄС з підтримання миру і безпеки, зокрема щодо боротьби з піратством.

 

Міноборони, МЗС, СБУ (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

2) залучення України до формування бойових тактичних груп ЄС.

 

Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, Державний концерн “Укроборонпром”.

Протягом року;

3) продовження співробітництва з європейськими оборонними інституціями.

 

Міноборони, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади, Державний концерн “Укроборонпром”, державне підприємство “Антонов”.

Протягом року;

4) продовження політичного діалогу Україна - ЄС з питань нерозповсюдження засобів масового знищення, контролю над озброєннями та експортного контролю, а також боротьби з новими викликами та загрозами.

 

МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

3. З метою поглиблення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки:

1) забезпечити участь у проведенні з ЄС неформального діалогу з реформування системи правосуддя.

 

Мін’юст, МЗС.

Протягом року;

2) відповідно до Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” забезпечувати належне виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України в частині індивідуальних та загальних підходів та у разі необхідності подавати в установленому порядку відповідні пропозиції.

 

Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

3) розробити проект державної цільової програми з реалізації Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

 

Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку.

До 1 березня;

4) забезпечити участь в підготовці пропозицій щодо реформування прокуратури відповідно до загальновизнаних міжнародних демократичних стандартів у рамках робочої групи з питань реформування прокуратури та адвокатури.

 

Мін’юст.

Протягом року;

5) підготувати з урахуванням висновків Європейської Комісії “За демократію через право” пропозиції щодо порядку добору суддів, вимог до віку і досвіду кандидатів, призначення та обрання суддів, а також ролі Вищої ради юстиції та порядку її формування.

 

Мін’юст.

До 1 травня;

6) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедури здійснення конфіскації (реєстраційний номер 1103).

 

Мін’юст.

До прийняття Закону;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції (реєстраційний номер 2033).

 

Мін’юст.

До прийняття Закону;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження заходів кримінально-правового характеру стосовно юридичних осіб (реєстраційний номер 2032).

 

Мін’юст.

До прийняття Закону;

Про приєднання України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (реєстраційний номер 0012).

 

МВС.

До прийняття Закону;

Про внесення зміни до статті 2631 Кримінального кодексу України у зв’язку з приєднанням України до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (реєстраційний номер 1263).

 

МВС.

До прийняття Закону;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у відповідність з Кримінальним процесуальним кодексом України (реєстраційний номер 0894).

 

Мін’юст.

До прийняття Закону;

Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз.

 

МЗС.

До прийняття Закону;

7) розробити проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення здійснення фінансового контролю та урегулювання конфлікту інтересів.

 

Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку.

До 1 березня;

8) завершити здійснення заходів щодо прийняття законодавчих, видання (прийняття) інших нормативно-правових актів, передбачених Національним планом з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженим Указом Президента України від 22 квітня 2011 р. № 494.

 

МЗС, Мін’юст, МВС, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

Березень;

9) продовжити конструктивну взаємодію з інституціями та державами - членами ЄС з метою забезпечення переходу України до другої (імплементаційної) фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

 

МЗС, Мін’юст, МВС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

10) здійснити заходи щодо залучення допомоги ЄС для вирішення питань у сфері міграції та надання притулку з метою забезпечення виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

 

Мінекономрозвитку, ДМС, МЗС, МВС, Мінфін, Мін’юст.

Протягом року;

11) активізувати роботу з укладення:

Угоди про оперативне співробітництво з Європейським поліцейським офісом.

 

МВС, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

Угоди про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції.

 

Мін’юст, ДСЗПД, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.

4. З метою поглиблення торговельного та секторального співробітництва:

1) забезпечити проведення діалогу Україна - ЄС з питань ведення бізнесу.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

2) розробити план заходів щодо публічного висвітлення основних параметрів та переваг майбутньої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Березень;

3) провести консультації з ЄС щодо підготовки та укладення меморандумів про участь у пріоритетних для України тематичних програмах та агентствах ЄС.

 

Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Червень;

4) розробити проект Закону України “Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України “Про Митний тариф України” з метою приведення товарної номенклатури Митного тарифу України у відповідність з Гармонізованою системою опису та кодування товарів 2012 року.

 

Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

Лютий;

5) вжити заходів до реалізації Дорожньої карти з імплементації Рамкової стратегії митного співробітництва на 2012-2014 роки.

 

Міністерство доходів і зборів, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінекономрозвитку.

Протягом року;

6) забезпечити укладення Домовленості про співробітництво з Європейським офісом по боротьбі із шахрайством (ОЛАФ) щодо боротьби з незаконним переміщенням тютюнових виробів.

 

Міністерство доходів і зборів, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Липень;

7) розробити план інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги.

 

Нацдержслужба, Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.

Квітень;

8) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” (реєстраційний номер 0916).

 

Міненерговугілля, НКРЕ (за згодою).

До прийняття Закону;

9) розробити Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року.

 

Мінекономрозвитку, Держенергоефективності, інші центральні органи виконавчої влади.

Червень;

10) активізувати роботу з проведення технічного дослідження можливості синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

 

Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мінфін, МЗС.

Протягом року;

11) продовжити здійснення заходів щодо модернізації газотранспортної системи України та реформування НАК “Нафтогаз України”.

 

Міненерговугілля, НАК “Нафтогаз України”, Мінекономрозвитку, Мінфін.

Протягом року;

12) забезпечити виконання зобов’язань України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 

Міненерговугілля, Мін’юст, Мінприроди, МЗС, Держенергоефективності, НКРЕ (за згодою), інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

13) завершити переговори щодо укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

 

Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики, МЗС, Мін’юст, Державіаслужба, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

14) узгодити з ЄС спільні пріоритетні транспортні маршрути в рамках Транспортної панелі ініціативи ЄС “Східне партнерство” з урахуванням оновленої політики ЄС щодо розвитку пан’європейської транспортної мережі (TEN-T).

 

Мінінфраструктури, МЗС.

Протягом року;

15) опрацювати питання щодо поширення Європейської геостаціонарної навігаційної оверлайної системи (ЕГНОС) на територію України в рамках імплементації Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським Співтовариством, його державами-членами та з цією метою утворити міжвідомчу робочу групу для вироблення подальших спільних дій.

 

ДКА, Мінінфраструктури, Міністерство промислової політики, Державіаслужба, Міноборони, Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

16) здійснити заходи щодо відкриття представництва Регіонального екологічного центру для Центральної та Східної Європи.

 

Мінприроди, Мін’юст, МЗС.

Протягом року;

17) провести консультації з ЄС щодо приєднання України до проекту ЄС та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН “Підвищення спроможності з утилізації та запобігання повторенню накопичення застарілих пестицидів як моделі для врегулювання проблематики невикористаних шкідливих хімікатів на території колишнього СРСР”.

 

Мінприроди, МЗС.

Протягом року;

18) здійснити заходи щодо участі в реалізації проекту з проблематики зеленої економіки в рамках Робочої групи з питань охорони навколишнього середовища та зміни клімату ініціативи ЄС “Східне партнерство”.

 

Мінприроди, МЗС.

Протягом року;

19) провести консультації з Європейською Комісією щодо участі України у програмі Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку “HORIZON 2020”.

 

Держінформнауки, МОНмолодьспорт, МЗС, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінприроди, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ, ДКА.

Протягом року;

20) забезпечити проведення в Україні першої багатонаціональної зустрічі експертів з обговорення проекту Міжнародного кодексу поведінки в космосі.

 

ДКА, МЗС.

До 1 липня;

21) здійснити заходи щодо продовження діалогу Україна - ЄС у космічній сфері.

 

ДКА, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

22) забезпечити реалізацію положень Меморандуму про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією.

 

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, МЗС.

Протягом року;

23) здійснити заходи щодо участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Протягом року;

24) здійснити заходи щодо участі у підготовці спільних операційних програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства на 2014-2020 роки.

 

Мінекономрозвитку, МЗС, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Протягом року.

5. З метою залучення макрофінансової допомоги ЄС завершити підготовку до підписання проектів Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом і Кредитної угоди між Україною (як Позичальником), Національним банком України (як Агентом Позичальника) та Європейським Союзом (як Кредитором) щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

 

Мінфін, МЗС, Мін’юст.

До 15 лютого.

6. З метою залучення та використання допомоги ЄС розробити проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо:

1) затвердження стратегії розвитку системи управління державними фінансами.

 

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, інші органи державної влади.

До 10 червня;

2) використання у 2013 році коштів, що надійшли від ЄС в рамках виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України”.

 

Мінфін, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Держінвестпроект, Держфінінспекція, Казначейство.

Лютий;

3) використання у 2013 році коштів, що надходять від ЄС в рамках виконання:

Угоди про фінансування програми “Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії”.

 

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Міненерговугілля, МЗС, Держенергоефективності, Держінвестпроект, Держфінінспекція, Казначейство.

Лютий;

Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом”.

 

Мінфін, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Міністерство промислової політики, Держфінінспекція, Казначейство.

У двомісячний строк після надходження коштів від ЄС;

Угоди про фінансування програми “Підтримка впровадження транспортної стратегії України”.

 

Мінфін, Мінінфраструктури, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Держфінінспекція, Казначейство.

У двомісячний строк після надходження коштів від ЄС;

Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України”.

 

Мінфін, Мінприроди, Мінекономрозвитку, Мін’юст, МЗС, Держфінінспекція, Казначейство.

У двомісячний строк після надходження коштів від ЄС;

Угоди про фінансування програми “Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні”.

 

Мінфін, МЗС, МВС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Адміністрація Держприкордонслужби, Міністерство доходів і зборів, ДМС, Держфінінспекція, Казначейство.

У двомісячний строк після надходження коштів від ЄС;

4) укладення:

Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми “Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар’єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом” від 21 грудня 2009 року.

 

Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, МЗС.

Червень;

Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, про внесення змін до Угоди про фінансування програми “Твіннінг і Технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства” від 21 грудня 2010 року.

 

Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, МЗС, Нацдержслужба.

Червень.

7. Вжити заходів щодо завершення консультацій з ЄС стосовно укладення:

1) Угоди про фінансування Щорічної програми дій з ядерної безпеки 2012 року.

 

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінфін, Мін’юст, МЗС, Держатомрегулювання.

Протягом року;

2) Угоди про фінансування програми секторальної бюджетної підтримки в енергетичному секторі.

 

Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, Мінфін, Держенергоефективності, НАК “Нафтогаз України”.

Протягом року;

3) угод про фінансування програм з питань підтримки регіонального розвитку.

 

Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, МЗС, Мінрегіон, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Протягом року;

4) Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та ЄС.

 

Мінекономрозвитку, Нацдержслужба, МВС, МЗС, Мін’юст, Мінфін, Міністерство доходів і зборів, Антимонопольний комітет, Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС.

Протягом року;

5) меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ЄС щодо залучення допомоги ЄС на 2014-2017 роки.

 

Мінекономрозвитку, Мін’юст, Мінфін, МЗС.

Протягом року.

8. З метою забезпечення підтримки населенням України євроінтеграційного курсу як одного з пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики України забезпечити на постійній основі:

1) продовження діалогу з громадськими організаціями з питань державної політики у сфері європейської інтеграції.

 

МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

2) інформування та взаємодію з громадськістю з актуальних питань європейської інтеграції України, у тому числі за допомогою сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

 

МЗС, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року;

3) оновлення інформації про співробітництво України з ЄС на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади.

 

МЗС, Мінекономрозвитку, Мін’юст, Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

Протягом року.