Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиРозпорядження КМУ№ 1214-р / 2008-09-10

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2008 рік

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 вересня 2008 р. N 1214-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2008 рік

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України на 2008 рік, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення заходів, план яких затверджений цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень.

 

Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 10 вересня 2008 р. N 1214-р 

 

ПЛАН

заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки України

на 2008 рік

Досягнення національної єдності та консолідації суспільства

1. Провести в рамках соціологічного моніторингу громадської думки фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України.

Національна академія наук.

Друге півріччя. 

2. Завершити науково-дослідну роботу на тему: "Україна в європейському просторі у XIX - на початку XXI століття, історичні зв'язки, проблеми та перспективи інтеграції".

Національна академія наук.

IV квартал. 

3. Розробити проект Закону України "Про доступ до інформації".

Мін'юст, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень. 

4. Вивчити питання щодо утворення експертної Ради з питань протидії ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості.

Держкомнацрелігій, СБУ, МВС, МЗС, Мін'юст, МКТ, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Держкомтелерадіо.

Листопад. 

5. Провести науково-практичні конференції та засідання за круглим столом на тему:

Визначальні принципи оптимізації міжконфесійних відносин: теоретичний і практичний виміри.

Держкомнацрелігій.

Вересень; 

Релігійний фактор у контексті забезпечення національної безпеки України.

Національна академія наук.

Жовтень; 

Державно-церковні відносини в Україні як фактор формування та утвердження громадянського суспільства.

Держкомнацрелігій.

Листопад; 

Українська соборність: від зародження ідеї до сьогодення.

Національна академія наук.

Грудень; 

Міжкультурна та міжконфесійна взаємодія через освіту і право.

Держкомнацрелігій, Мін'юст, МКТ, Держкомтелерадіо, МОН, Національна академія наук.

IV квартал. 

Підвищення ефективності системи органів державного управління та органів місцевого самоврядування

6. Розробити регіональну стратегію створення і ведення транскордонних кластерів.

Мінрегіонбуд, Національна академія наук.

Друге півріччя. 

7. Розробити проект Державної цільової програми перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері інвестицій та інноваційної діяльності.

Держінвестицій, МОН, Мінфін, Головдержслужба, інші заінтересовані органи виконавчої влади, Національна академія наук.

Друге півріччя. 

8. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до актів Кабінету Міністрів України в частині удосконалення порядку підготовки аналітичної інформації про стан виконання органами виконавчої влади вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Головдержслужба.

Друге півріччя. 

9. Забезпечити локалізацію дій представників органів державної влади, працівників прокуратури з метою запобігання втручанню в економічні відносини суб'єктів підприємництва, налагодженню і функціонуванню "тіньових" фінансових потоків, сприянню незаконній комерційній діяльності, ухиленню від сплати податків, кримінальної та адміністративної відповідальності.

СБУ, МВС, ДПА, Держмитслужба, Мінекономіки.

IV квартал. 

10. Підготувати проекти законів України про внесення змін до законодавчих актів України щодо використання земель оборони в частині удосконалення механізму державного управління об'єктами нерухомості та здійснення контролю за ефективністю їх використання.

Мінекономіки, Міноборони, Держкомзем, Фонд державного майна, Мінфін, Мінприроди.

Грудень. 

Забезпечення належного рівня економічної безпеки

11. Підготувати проекти:

нормативно-правових актів з питань функціонування спеціальних (вільних) економічних зон для визначення порядку проведення експертизи інвестиційних проектів, а також здійснення контролю за виконанням суб'єктами господарювання на таких територіях інвестиційних зобов'язань.

Мінрегіонбуд, Мінекономіки, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Листопад; 

постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" в частині перегляду переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Мінекономіки.

Друге півріччя. 

12. Забезпечити макроекономічну стабільність та збалансованість бюджетної системи шляхом утримання на економічно безпечному рівні боргового навантаження та дефіциту державного бюджету, що становить не більш як 3 відсотки валового внутрішнього продукту, здійснення заходів щодо оптимізації структури державного боргу з метою зниження вартості його обслуговування.

Мінфін.

Листопад. 

13. Удосконалити систему моніторингу та прогнозування динаміки цін у найважливіших сегментах внутрішнього і зовнішнього ринку та механізм нівелювання впливу немонетарних факторів інфляції.

Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики.

Друге півріччя. 

14. Розробити критерії та механізм інноваційно-технологічного оновлення економіки і підвищення її конкурентоспроможності.

Національна академія наук.

IV квартал. 

15. Розробити проекти Законів України:

про розвиток та застосування мов в Україні.

МКТ, Мін'юст, МОН, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій, Мінфін, МЗС, Національна академія наук.

Друге півріччя; 

про внесення змін до Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин".

МЗС, МОН, МКТ, Мін'юст, Держкомтелерадіо, Держкомнацрелігій, Мінфін, Національна академія наук.

Грудень. 

Створення безпечних умов життєдіяльності населення

16. Провести інвентаризацію ядерних матеріалів, радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання, перевірку відповідності установленим нормам умов їх зберігання на підприємствах, що припинили використання зазначених матеріалів та не мають коштів для їх інвентаризації та утилізації.

Держатомрегулювання, МОЗ, МНС, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Друге півріччя. 

17. Створити умови для належного зберігання, транспортування та реалізації зброї, боєприпасів і вибухових речовин, ліквідації каналів їх надходження до кримінального середовища.

МВС, Міноборони, СБУ, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

IV квартал. 

18. Забезпечити вилучення і захоронення ядерних матеріалів, радіоактивних речовин та інших джерел іонізуючого випромінювання, які перебувають у власності підприємств, що не використовують їх у своїй діяльності та не можуть створити умови для належного зберігання, а також визначити орган, відповідальний за проведення такої роботи, і джерела їх фінансування.

Держатомрегулювання, МОЗ, МНС, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень. 

19. Забезпечити виконання комплексу заходів щодо підготовки функціональних дій та територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту, зокрема провести командно-штабні навчання і тренування з метою перевірки функціонування зазначених підсистем.

МНС.

Друге півріччя. 

20. Обладнати радіаційні та хімічні підприємства, інші об'єкти підвищеної небезпеки системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайної ситуації та оповіщення населення.

Міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Листопад. 

21. Провести:

інвентаризацію підприємств усіх форм власності, на яких виробляються або використовуються хімічні речовини першого та другого класу небезпеки, утворюються чи зберігаються відходи виробництва таких хімічних речовин або відходи, до складу яких входять зазначені хімічні речовини, для визначення обсягів та номенклатури таких відходів і прийняття рішення про їх зменшення, переробку, знешкодження або утилізацію.

Мінприроди, МНС, Держгірпромнагляд.

IV квартал; 

перевірку стану цистерн, вагонів, напіввагонів, контейнерів, у яких перевозяться залізницею небезпечні хімічні речовини, та плавучих засобів, що перевозять небезпечні вантажі морськими та річковими шляхами, строку їх експлуатації, відповідності стандартам і вимогам перевезення небезпечних вантажів з метою забезпечення належного контролю за станом виконання запобіжних заходів щодо забезпечення цивільного захисту, техногенно-екологічної та промислової безпеки під час перевезення небезпечних хімічних речовин і продукції.

Мінтрансзв'язку, МНС, Мінприроди.

Друге півріччя; 

інвентаризацію військових об'єктів Чорноморського флоту Російської Федерації щодо наявності на його складах хімічних боєприпасів та визначення умов їх зберігання відповідно до вимог законодавства України з метою належного контролю за станом виконання заходів забезпечення цивільного захисту, техногенно-екологічної та промислової безпеки на об'єктах.

Севастопольська міськдержадміністрація, Мінприроди, МНС.

Листопад. 

Прискорення проведення судової реформи, спрямованої на становлення в Україні системи судового устрою та судочинства

22. Сприяти прискоренню ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Мін'юст.

Грудень. 

Створення сприятливих зовнішніх умов для розвитку та безпеки держави

23. У сфері розвитку взаємодії України з ЄС:

продовжити переговори з питань укладення нової угоди з ЄС як підстави для повноправного членства України в ЄС, зокрема створення зони вільної торгівлі з ЄС.

МЗС, Мінекономіки, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Друге півріччя; 

продовжити діалог Україна - ЄС з питань зовнішньої безпеки в рамках проведення двосторонніх переговорів та консультацій.

МЗС, Мінекономіки, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

IV квартал; 

сприяти активізації діалогу з ЄС з питань можливого використання українських військово-транспортних літаків під час проведення операцій, спрямованих на врегулювання кризи (стратегічного транспортування контингенту або військового устатковання), а також відновленню консультативного процесу з ЄС.

МЗС, Мінекономіки, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Листопад; 

сприяти в контексті діалогу з ЄС у сфері безпеки розгляду і вирішенню питання доцільності вивчення досвіду проведення роботи в рамках Європейської оборонної агенції.

Держспоживстандарт, МЗС, Мінекономіки, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень. 

24. Забезпечити договірно-правове оформлення державного кордону, зокрема:

провести переговори з Російською Федерацією щодо розмежування Азовського і Чорного моря та Керченської протоки.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінприроди.

Друге півріччя; 

здійснити демаркацію сухопутної ділянки українсько-російського кордону;

продовжити процес демаркації українсько-молдовського кордону;

вжити заходів до завершення демаркації українсько-білоруського кордону.

МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень. 

25. Вжити заходів до:

розвитку співробітництва з інституціями ЄС та прикордонними відомствами країн - членів ЄС у рамках європейських стандартів інтегрованого прикордонного менеджменту шляхом участі у реалізації спільних проектів регіонального співробітництва Україна - Польща - Словаччина - Угорщина - Румунія в рамках європейських програм "ARGO", "RETURN", Плану дій Україна - НАТО та Цільового плану Україна - НАТО.

Адміністрація Держприкордонслужби, МЗС.

Листопад; 

розвитку українсько-російського партнерства шляхом взаємовигідної кооперації та співпраці як ключових умов забезпечення національної та регіональної безпеки.

МЗС, Мінпаливенерго.

IV квартал; 

розширення двостороннього і багатостороннього співробітництва з країнами східноєвропейського регіону з питань формування спільної енергетичної політики, зокрема у сфері транзиту енергоносіїв.

МЗС, Мінпаливенерго.

Друге півріччя. 

26. Розглянути питання щодо участі України в міжнародних миротворчих операціях в районах "заморожених" конфліктів біля її державного кордону (Придністров'я, країни Кавказького регіону тощо).

Міноборони, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень. 

27. Провести разом з консультативним комітетом, утвореним відповідно до Рамкової конвенції про захист національних меншин, другий етап моніторингу виконання Україною положень Конвенції.

Держкомнацрелігій, МЗС.

Друге півріччя. 

28. Доопрацювати проект Закону України "Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення із змінами, внесеними Протоколом від 9 вересня 1998 року".

Держкомтелерадіо.

Друге півріччя. 

29. Організувати та провести міжнародний медіафорум "Україна на інформаційній карті світу".

Держкомтелерадіо, МЗС.

Листопад. 

Удосконалення системи управління національною безпекою

30. Забезпечити підготовку та розпочати проведення огляду Збройних Сил та інших військових формувань.

Міноборони, МВС, МЗС, МНС, Мінфін, Мінекономіки, Мінпромполітики, Держкомрезерв, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби, Мін'юст, Адміністрація Держспецзв'язку, Управління державної охорони, Служба зовнішньої розвідки.

Жовтень. 

31. Розробити проекти:

Концепції удосконалення системи заходів для здійснення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб і відповідної державної цільової програми.

Управління державної охорони, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Грудень; 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб".

Управління державної охорони, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

IV квартал; 

Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

МОН.

Друге півріччя; 

Порядку управління національною економікою в особливий період.

Мінекономіки.

IV квартал; 

Концепції Загальнодержавної соціально-економічної програми забезпечення громадян доступним житлом на 2009 - 2016 роки.

Мінрегіонбуд, інші заінтересовані органи виконавчої влади.

Друге півріччя. 

32. Провести:

оцінку воєнної загрози Україні.

Міноборони.

Листопад; 

зовнішньополітичні заходи у військовій сфері, спрямовані на запобігання ескалації "заморожених" і виникненню нових конфліктів у сусідніх державах.

Міноборони.

Грудень. 

33. Видати англійською мовою "Білу книгу - 2007. Оборонна політика України" для розповсюдження серед дипломатичних установ України, акредитованих за кордоном.

Міноборони.

Вересень.

34. Створити на державному радіо інформаційну програму тривалістю одна година на тиждень та збільшити на телебаченні до однієї години на тиждень телепередачі, в яких висвітлюється діяльність Збройних Сил, у тому числі здійснення заходів щодо реалізації Стратегії національної безпеки.

Міноборони.

Друге півріччя. 

35. Інформувати громадськість через засоби масової інформації про реальні та потенційні загрози національній безпеці та здійснення Збройними Силами заходів реагування.

Міноборони.

IV квартал. 

36. Видати англійською мовою стратегічний бюлетень прикордонної безпеки "Біла книга - 2007. Державна прикордонна служба України".

Адміністрація Держприкордонслужби.

Грудень.