Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаДоступ до публічної інформаціїОрганізація доступу до публічної інформації

Організація доступу до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Апарат Ради національної безпеки і оборони України в своїй діяльності керується європейськими стандартами відкритості і прозорості в роботі органів державної влади.

9 травня 2011 року вступив в дію Закон України «Про доступ до публічної інформації». На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

На виконання  завдання забезпечити доступ громадян до публічної інформації відповідно до вимог України «Про доступ до публічної інформації», в Апараті  Ради національної безпеки і оборони України створено Службу забезпечення доступу до публічної інформації. Цей структурний підрозділ реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації Апарату РНБО України.

Надання публічної інформації Апаратом РНБО України здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб'єктів владних повноважень.

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Запит на отримання публічної інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Зразок форми подання інформаційного запиту (завантажити бланк у форматі PDF).

Запит надсилається письмово

на адресу: вул. Петра Болбочана, 8,  м. Київ, 01601, (Служба забезпечення доступу до публічної інформації (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну пошту public@rnbo.gov.ua.

Усно звертатися за номерами телефонів: (044) 255-06-49, 255-05-15.

 

ПРАВОВА ОСНОВА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про інформацію»

 

ПЕРЕЛІК відомостей, що становлять службову інформацію в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ:

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

ЗВІТИ:

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян у 2023 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян у 2022 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2021 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2020 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2019 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2018 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2017 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2016 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2015 році

Звіт про опрацювання запитів на інформацію та звернень громадян в 2014 році

Інформаційні звіти за попередні роки