Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 449/98 / 2001-06-04

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 1998 року Про ефективність функціонування системи запобігання злочинним проявам проти особи і суспільства

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 1998 року "Про ефективність функціонування системи запобігання злочинним проявам проти особи і суспільства".

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

вжити заходів до прискорення розгляду законодавчих актів, спрямованих на забезпечення діяльності Національного бюро розслідувань України;

 

розробити у двомісячний строк за участю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій з залученням представників відповідних об'єднань громадян систему заходів щодо організаційного забезпечення процесу вивільнення військовослужбовців із складу Збройних Сил України та інших військових формувань і сприяння їх працевлаштуванню;

 

здійснити у двомісячний строк заходи щодо забезпечення функціонування Антитерористичного центру;

 

провести у двомісячний строк додаткову перевірку діяльності недержавних підприємств, що надають послуги, пов'язані з охороною державної та іншої власності, а також громадян, і за її результатами вжити відповідних заходів згідно з чинним законодавством;

 

додатково опрацювати у двомісячний строк проекти законодавчих актів щодо надання громадянам України права володіння зброєю з метою забезпечення самозахисту, внесених на розгляд Верховної Ради України, і в разі потреби розробити і подати у встановленому порядку до Верховної Ради України альтернативний законопроект;

 

розробити у місячний строк план організаційно-матеріальних заходів щодо забезпечення належного виконання підрозділами Міністерства внутрішніх справ України патрульно-охоронних функцій;

 

підготувати у двомісячний строк пропозиції про уточнення функцій Національної гвардії України з метою більш активного залучення її підрозділів до охорони громадського порядку;

 

подати у місячний строк пропозиції стосовно заборони пропаганди насильництва через засоби масової інформації, книговидання, діяльність закладів культури тощо;

 

Абзац десятий пункту 1 не для друку.

 

2. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України разом з Міністерством юстиції України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України за участю Генеральної прокуратури України:

 

подати у двотижневий строк пропозиції про внесення змін і доповнень до законодавства України щодо забезпечення належного функціонування системи запобігання злочинним проявам проти особи і суспільства та їх нейтралізації, подолання тінізації економіки та інших чинників, що сприяють зростанню злочинності та корупції; розробити рекомендації щодо пріоритетності розгляду та прийняття їх відповідними державними органами;

 

невідкладно опрацювати питання кримінально-процесуального забезпечення протидії злочинним проявам та внести у встановленому порядку відповідні пропозиції;

 

опрацювати в місячний строк заходи, спрямовані на забезпечення належного контролю з боку правоохоронних органів за процесами, що відбуваються в найбільш криміногенних секторах економіки (фінансово-банківська система, приватизаційні процеси, зовнішньоекономічні операції, фіктивне підприємництво тощо);

 

внести у двотижневий строк пропозиції про підвищення ефективності координації діяльності державних органів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

 

узагальнити у місячний строк методи вчинення злочинів на замовлення як одного з проявів організованої злочинності, розробити концепцію боротьби з ними та визначити заходи щодо законодавчого, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення її виконання, а також підготувати відповідні рекомендації для правоохоронних та інших державних органів.

 

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям проаналізувати у місячний строк реальний стан охорони громадського порядку в кожному населеному пункті та посилити профілактичну роботу, особливо стосовно раніше засуджених і осіб, умовно засуджених або яким відстрочено виконання вироку, безпритульних підлітків, неповнолітніх та інших осіб, схильних до правопорушень.

 

4. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України за участю Генеральної прокуратури України:

 

розробити у двотижневий строк із залученням незалежних позавідомчих експертів пропозиції щодо оптимізації структури та порядку взаємодії органів з урахуванням необхідності розгортання роботи Національного бюро розслідувань України;

 

здійснити у тримісячний строк переатестацію особового складу, звільнивши з посад і служби осіб, які скомпрометували себе зв'язками із злочинним світом, вчиненням правопорушень, аморальною поведінкою тощо;

 

розробити у двотижневий строк план заходів, спрямованих на скорочення строків розслідування кримінальних справ про особливо тяжкі злочини;

 

узагальнити у двомісячний строк практику самодіяльності громадян, спрямовану на захист особистої безпеки, безпеки місця проживання, підтримання громадського порядку, розробити відповідні рекомендації для населення, державних органів і комунальних служб та поширити їх через засоби масової інформації;

 

опрацювати у двотижневий строк разом з Міністерством закордонних справ України питання оптимального представництва правоохоронних органів у дипломатичних установах України за кордоном;

 

налагодити співробітництво із засобами масової інформації з метою підвищення авторитету, ролі та престижу працівників правоохоронних органів;

 

невідкладно здійснити разом з Київською міською державною адміністрацією комплекс організаційних і профілактичних заходів з метою забезпечення громадського порядку під час проведення в м.Києві засідання Європейського банку реконструкції і розвитку;

 

Абзац дев'ятий пункту 4 не для друку.

 

5. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом з Національним агентством з питань інформатизації при Президентові України внести у двотижневий строк пропозиції про створення інтегрованої інформаційно-пошукової системи обліку осіб, які вчинили злочини або підозрюються в їх вчиненні, передбачивши можливість безперервної актуалізації її банку даних.

 

Пункт 6 не для друку.

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 8 травня 1998 року N 449/98