Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 201/2006 / 2006-03-06

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

1. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Положення про Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

2. Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (додається).

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 березня 2006 року N 201/2006

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2006 року
N 201/2006

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

1. Міжвідомча комісія з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України (далі - Комісія) є консультативним органом, утвореним при Раді національної безпеки і оборони України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

аналіз стану і прогнозування тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, виявлення потенційних загроз енергетичній безпеці України, розроблення заходів щодо їх попередження та нейтралізації;

вивчення стану державного регулювання паливно-енергетичного комплексу, ринків паливно-енергетичних ресурсів, ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки;

участь у розробленні та здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України;

розроблення пропозицій щодо державної підтримки науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з актуальних питань енергетичної безпеки;

внесення Президентові України та Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо здійснення заходів, спрямованих на системне розв'язання проблем паливно-енергетичного комплексу та забезпечення енергетичної безпеки України.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право: одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,

підприємств, установ та організацій інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для її роботи;

утворювати, у разі потреби, експертні комісії та робочі групи для поглибленого вивчення конкретних проблем у сфері енергетичної безпеки та підготовки пропозицій щодо їх розв'язання;

вносити пропозиції центральним і місцевим органам виконавчої влади, а також Національній академії наук України щодо реалізації цільових проектів з проблемних питань у сфері енергетичної безпеки;

організовувати проведення конференцій, семінарів і нарад, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії;

брати в установленому порядку участь у форумах і заходах, у тому числі міжнародних, з питань, віднесених до компетенції Комісії.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії, які працюють на громадських засадах.

Головою Комісії за посадою є Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії має право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.

6. Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

Для участі у засіданнях Комісії можуть бути запрошені народні депутати України, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, вчені та спеціалісти.

8. За результатами розгляду питань Комісія приймає рішення. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку, яка додається до протоколу засідання Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковим для розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Секретаріату Президента України

О.РИБАЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2006 року
N 201/2006

СКЛАД

Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України

КІНАХ Анатолій Кирилович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

РОГОВИЙ Василь Васильович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки, заступник голови Комісії

БОНДАРЕНКО Валентин Дмитрович - директор з розвитку Корпорації "МАСТ-ІПРА" (за згодою)

ГАЙДУК Віталій Анатолійович - президент Консорціуму <Індустріальна група> (за згодою)

ГУЦАЛ Анатолій Феодосійович - перший заступник директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки

ДЕРЕВНІН Володимир Михайлович - начальник управління Служби безпеки України

ДІДЕНКО Ігор Миколайович - голова Ради Міжнародного інституту проблем енергетичної безпеки (за згодою)

ДІЯК Іван Васильович - Радник Президента України

ЄРМІЛОВ Сергій Федорович - директор Інституту проблем екології та енергозбереження (за згодою)

КАЛЬНИК Віктор Мартинович - перший заступник Міністра фінансів України

КАЛЬЧЕНКО Валерій Миколайович - Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України

КАРП Ігор Миколайович - академік Національної академії наук України (за згодою)

КЛЮЄВ Андрій Петрович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (за згодою)

КЛЮК Богдан Олексійович - заступник голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою)

КУЛИК Микола Миколайович - директор Інституту загальної енергетики НАН України (за згодою)

МАКУХА Володимир Олексійович - заступник Міністра закордонних справ України

НЕДАШКОВСЬКИЙ Юрій Олександрович - президент державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" (за згодою)

НОВІКОВ Володимир Іванович - перший заступник Міністра вугільної промисловості України

ПРОДАН Юрій Васильович - перший заступник Міністра палива та енергетики України

ПРОСКУРКІН Володимир Павлович - начальник Управління моніторингу та ринкових перетворень в енергетичному секторі економіки Секретаріату Кабінету Міністрів України

РЕДЬКО Володимир Федорович - завідувач відділу Департаменту з питань економічної, соціальної та екологічної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

РОМАНЮК Сергій Андрійович - перший заступник Міністра економіки України

САПРИКІН Володимир Леонідович - директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова (за згодою)

СВЕТЕЛІК Олександр Дмитрович - радник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

СЕМЧУК Григорій Михайлович - заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

СУХІН Євген Ілліч - Голова Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів

ТОДІЙЧУК Олександр Сергійович - голова правління відкритого акціонерного товариства "Укртранснафта" (за згодою)

УНІГОВСЬКИЙ Леонід Михайлович - генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю"Нафтогазбудінформатика" (за згодою)

ШЕБЕРСТОВ Олексій Миколайович - генеральний директор Консалтингової групи "ЕНКОГ" (за згодою).

Глава Секретаріату Президента України

О.РИБАЧУК