Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 154/2006 / 2006-03-01

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 лютого 2006 року "Про суспільну ситуацію в Автономній Республіці Крим".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Кабінету Міністрів України:

1) розробити за участю Національної академії наук України, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного інституту проблем міжнародної безпеки, Інституту проблем національної безпеки, неурядових аналітичних організацій та подати в установленому порядку:

у чотиримісячний строк проект закону про основи етнонаціональної політики;

у тримісячний строк після прийняття закону про основи етнонаціональної політики пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про національні меншини в Україні" та інших законодавчих актів, які регулюють міжнаціональні відносини, з метою забезпечення системного розвитку законодавства у цій сфері у повній відповідності з вимогами Конституції України, стандартами Ради Європи та інших міжнародних організацій;

протягом 2006 року проект загальнодержавної програми та єдину територіальну схему сталого соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ефективного використання їх економічних, соціальних, рекреаційних, природних, історико-культурних та інших ресурсів, розвитку інфраструктури з метою забезпечення оперативного і прозорого розв'язання існуючих проблем, зміцнення міжнаціонального миру, громадянської злагоди та взаємної довіри в регіоні, запобігання виникненню міжетнічних та міжконфесійних конфліктів, негативним наслідкам посилення зовнішнього впливу на політичні, насамперед етнополітичні процеси у цьому регіоні, налагодити систему моніторингу виконання зазначених програми та схеми, соціально-економічних та демографічних процесів у регіоні;

2) опрацювати у місячний строк разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією механізми організації ефективної взаємодії Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування для забезпечення оперативного розв'язання проблем регіону;

3) забезпечити проведення в установленому порядку у тримісячний строк перевірки цільового та ефективного використання коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших коштів, що виділяються для облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, які повертаються в Автономну Республіку Крим та інші регіони України, та задоволення потреб національних меншин, аналіз ситуації щодо використання коштів, одержаних на ці цілі від міжнародних організацій та іноземних держав, запровадити прозорі механізми організації використання таких коштів, запобігання їх нецільовому та неефективному використанню, ефективну систему державного регулювання у відповідній сфері та контролю із залученням до його проведення громадськості;

4) вирішити у місячний строк питання фінансового забезпечення проведення поетапної інвентаризації земель у приморських зонах, насамперед на Південному узбережжі Криму;

5) опрацювати у місячний строк разом з Київською міською державною адміністрацією питання прискорення виділення в місті Києві приміщення для розміщення Центру розвитку культур національних меншин (Дім національностей) та вжити належних заходів щодо сприяння його діяльності;

6) забезпечити належний супровід розгляду у Верховній Раді України Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" з пропозиціями Президента України;

7) підготувати пропозиції:

у тримісячний строк щодо внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" стосовно процедури реєстрації та умов діяльності в Україні релігійних організацій, центри яких діють за межами України, впорядкування проведення місіонерської й релігійно-освітньої діяльності;

у двомісячний строк щодо:

- внесення змін до законодавства стосовно встановлення порядку вилучення земельних ділянок у осіб, які протягом передбаченого Земельним кодексом України строку не забезпечили їх ефективне використання відповідно до цільового призначення, а також посилення відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок, порушення строків розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заяв і клопотань про надання земельних ділянок та за інші порушення земельного законодавства;

- ширшого залучення громадян України з числа осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків до державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Збройних Силах України та правоохоронних органах;

8) разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим:

опрацювати у місячний строк питання щодо поліпшення енергозабезпечення Автономної Республіки Крим, передбачивши належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення реалізації, у разі потреби, відповідних проектів;

вирішити у тримісячний строк питання щодо відкриття у місті Сімферополі на базі Будинку офіцерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України інформаційно-культурного центру для вивчення української мови та літератури військовослужбовцями, вжити відповідних заходів для належного матеріально-технічного забезпечення та функціонування центру;

вжити невідкладних заходів щодо ліквідації наслідків аварії в системі теплозабезпечення міста Щолкіно, його соціально-економічного розвитку, створення протягом 2006 - 2008 років для жителів міста необхідної кількості робочих місць, передбачивши виділення в установленому порядку необхідних для цього коштів;

забезпечити впорядкування та розвиток житлово-комунальних об'єктів міста Орджонікідзе, фінансування виконання відповідних заходів;

9) за участю Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольської міської державної адміністрації:

забезпечувати щорічно належне фінансування програм паспортизації, збереження, реставрації пам'яток культурної спадщини в Автономній Республіці Крим, розвитку відповідної туристичної інфраструктури, популяризацію цих об'єктів на міжнародному туристичному ринку;

підготувати та внести в установленому порядку у п'ятимісячний строк пропозиції щодо занесення об'єктів культурної спадщини, розташованих в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, передбачити в проектах законів про Державний бюджет України на 2007 та наступні роки виділення коштів, необхідних для паспортизації, збереження і реставрації таких об'єктів;

10) перевірити у місячний строк стан виконання доручень Президента України за результатами засідань Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України протягом 1999 - 2004 років та подати відповідні пропозиції.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим:

1) розробити у двомісячний строк пропозиції щодо вдосконалення структури Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших органів виконавчої влади в Автономній Республіці Крим на основі функціонального принципу та після погодження їх з Кабінетом Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) розробити у тримісячний строк з урахуванням економічних, історичних і етнічних особливостей окремих районів Автономної Республіки Крим програму забезпечення зайнятості населення регіону, створення нових робочих місць та подати її на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) вирішити в місячний строк питання належного організаційного та матеріально-технічного супроводження, інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Міжнаціональної ради при Раді міністрів Автономної Республіки Крим з метою активізації її роботи;

4) здійснити у шестимісячний строк комплекс заходів щодо створення нових рекреаційних зон на Керченському півострові, Західному узбережжі Криму та інших малоосвоєних у рекреаційному відношенні територіях, передбачивши запровадження ефективних механізмів залучення іноземних інвестицій для розвитку таких зон;

5) організувати за участю вчених, представників громадських організацій розроблення та внесення в шестимісячний строк у встановленому законом порядку пропозицій щодо впорядкування з урахуванням національних та інших особливостей регіону назв географічних об'єктів в Автономній Республіці Крим, відновлення історичних географічних назв.

3. Міністерству закордонних справ України:

1) вжити невідкладних заходів для забезпечення належного представництва України на міжнародних переговорах та участі у інших заходах з питань міжнаціональних відносин, поширення на міжнародному рівні об'єктивної інформації про ситуацію, дії органів державної влади України у цій сфері, спрямовані на розв'язання існуючих проблем;

2) спільно з Міністерством юстиції України:

підготувати у місячний строк проект звернення до Ради Європи з проханням щодо надання необхідної допомоги у вирішенні проблем осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, які повертаються в Автономну Республіку Крим та інші регіони України;

вжити заходів для впорядкування процедури передачі проектів законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання питань міжнаціональних відносин, для юридичної експертизи до відповідних органів Ради Європи, передбачивши обов'язкове проведення такої експертизи усіх законопроектів із цих питань;

3) спільно з Національною академією наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень, Національним інститутом проблем міжнародної безпеки, Інститутом проблем національної безпеки, із залученням неурядових аналітичних організацій запровадити узгоджену програму проведення в установленому порядку в Україні та інших державах наукових конференцій, семінарів, круглих столів з питань облаштування осіб, депортованих за національною ознакою, їх нащадків, інтеграції таких осіб в українське суспільство.

4. Міністерству освіти і науки України:

1) розробити у тримісячний строк комплексну програму поліпшення вивчення державної та мов національних меншин у загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим;

2) переглянути навчальні плани і програми, а також підручники для середніх та вищих навчальних закладів з метою забезпечення подання всебічної та об'єктивної інформації про Україну, Автономну Республіку Крим як невід'ємну складову частину України, міжнаціональні відносини та їх роль у забезпеченні додержання прав людини і громадянина, розвитку національної самобутності усіх народів, зміцнення держави;

3) спільно з Міністерством культури і туризму України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією із залученням громадських організацій розробити у шестимісячний строк:

довгострокову програму культурно-освітніх обмінів школярами і студентами між середніми і вищими навчальними закладами Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та інших регіонів України, належну підготовку фахівців з числа осіб, що представляють національні меншини, для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, забезпечити її реалізацію;

механізми фінансової, організаційної та інформаційної підтримки культурних, освітніх, наукових і інших проектів, які сприяють інтеграції депортованих осіб та їх нащадків, які повертаються в Автономну Республіку Крим та інші регіони України, в українське суспільство.

5. Державному комітету України по земельних ресурсах разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим завершити у тримісячний строк інвентаризацію земельних ділянок, наданих громадянам з числа депортованих та їхнім нащадкам, які повернулися для постійного проживання в Україну, і з урахуванням результатів інвентаризації здійснити комплекс додаткових заходів щодо забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, надання в разі потреби в установленому порядку відповідно до нормативів земельних ділянок громадянам зазначеної категорії, які раніше не одержали земельні ділянки для відповідних потреб.

6. Державному комітету телебачення та радіомовлення України спільно з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською державною адміністрацією:

1) розробити та запровадити у двомісячний строк програму інформаційних та інших заходів, спрямованих на забезпечення доступності в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі загальнонаціональних засобів масової інформації, оперативне, всебічне, об'єктивне висвітлення економічної, суспільно-політичної, етнонаціональної та релігійної ситуації в Україні та регіоні, зокрема діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо облаштування й захисту прав осіб, депортованих за національною ознакою, та їхніх нащадків;

2) вжити у тримісячний строк заходів для збільшення Державною телерадіокомпанією <Крим> обсягу мовлення українською і кримськотатарською мовами, підтримки та розвитку преси, яка видається українською мовою.

7. Контроль над виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України 

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 лютого 2006 року N 154/2006