Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 475/98 / 2001-06-03

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 квітня 1998 року Про стан державного матеріального резерву та мобілізаційної підготовки

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 квітня 1998 року "Про стан державного матеріального резерву та мобілізаційної підготовки".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

здійснити інвентаризацію запасів сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів, призначених для забезпечення стратегічних потреб держави, та переглянути у тримісячний строк їх номенклатуру і обсяг накопичення;

 

запровадити у тримісячний строк порядок проведення конкурсів на поставку, зберігання та відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, включаючи й ті, що підлягають розбронюванню, та визначити в місячний строк механізм продажу матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які підлягають розбронюванню і не користуються попитом;

 

здійснити інвентаризацію матеріальних цінностей, що закладалися на зберігання до серпня 1991 року і призначалися для використання в особливий період, та прийняти до кінця 1998 року рішення щодо дальшого їх використання;

 

забезпечити у тримісячний строк потреби Державного комітету України по матеріальних резервах у виробничих потужностях для зберігання зерна;

 

подати в місячний строк проект основних показників мобілізаційного плану України, що мають враховувати потреби Збройних Сил України та реальні можливості національної економіки, та привести у тримісячний строк мобілізаційний резерв і необхідні виробничі мобілізаційні потужності у відповідність з цими показниками, створивши в разі потреби міжвідомчу комісію;

 

визначити у тримісячний строк лікувальні установи, що братимуть участь у наданні медичної допомоги в особливий період, затвердити порядок формування на їх базі мобілізаційного резерву, передачі на зберігання, розбронювання надлишків та передачі безоплатно для використання матеріально-технічних цінностей медичного призначення в медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства оборони України і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи з одночасним скороченням структурних підрозділів районних державних адміністрацій, які займаються питаннями охорони здоров'я;

 

визначити у першому півріччі 2000 року граничні обсяги фінансових ресурсів, що мають спрямовуватися з Державного бюджету України на задоволення оборонних потреб держави в особливий період та передбачити починаючи з 2005 року формування проекту Державного бюджету України на особливий період; ( Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 700/2000 від 23.05.2000 )

 

завершити в місячний строк впровадження механізму надання товарного кредиту підприємствам та організаціям промисловості, що виконують роботу з дослідження, розроблення, виробництва і ремонту озброєння та військової техніки в інтересах Міністерства оборони України;

 

розглянути питання про вдосконалення та централізацію державного управління мобілізаційною підготовкою та державним матеріальним резервом, розроблення проекту концепції щодо керівництва державою та забезпечення її функціонування в особливий період і в разі потреби внести відповідні пропозиції;

 

вжити у шестимісячний строк заходів щодо підвищення ролі мобілізаційних підрозділів органів виконавчої влади, зміцнення та приведення їхньої структури та чисельності у відповідність з потребами мобілізаційної підготовки;

 

визначити у тримісячний строк механізм залучення до мобілізаційної підготовки та роботи з державним матеріальним резервом приватного та змішаного секторів економіки України;

 

подати у шестимісячний строк до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до чинного законодавства України щодо впровадження пільгового режиму оподаткування підприємств, які залучаються до мобілізаційної підготовки та роботи з державним матеріальним резервом, до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - щодо чіткого розмежування повноважень державних органів у цій сфері, проект Закону України "Про правовий режим воєнного стану" з включенням положень щодо статусу органів державної влади в особливий період, а у місячний строк - пропозиції щодо поновлення дії пункту 16 статті 14 Закону України "Про державний матеріальний резерв" у частині застосування фінансових санкцій в безспірному порядку;

 

розглянути у тримісячний строк питання щодо поновлення виробництва в Україні авіаційного гасу довгострокового зберігання;

 

вирішити у місячний строк питання про передачу відповідних коштів з кошторису Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до кошторисів Міністерства охорони здоров'я України на оздоровлення дітей та Міністерства енергетики України - на утримання Чорнобильської АЕС.

 

2. Міністерству оборони України подати у місячний строк пропозиції щодо розроблення Державної програми розвитку озброєння і військової техніки і подання її проекту на затвердження Верховної Ради України до кінця 1998 року.

 

3. Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи розробити у тримісячний строк концепцію захисту населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, уточнити номенклатуру та обсяги матеріально-технічних ресурсів державного резерву, призначених для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних подій.

 

4. Голові Державного комітету України по матеріальних резервах А.Мінченку в місячний строк вжити заходів щодо відшкодування у встановленому порядку витрат Державного бюджету України за відпущені у минулі роки з державного матеріального резерву і неоплачені матеріальні цінності.

 

Попередити А.Мінченка, що в разі невиправлення становища з відшкодування зазначених витрат буде розглянуто питання про його відповідність займаній посаді.

 

5. Координаційному комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України разом з Державним комітетом України по матеріальних резервах та правоохоронними органами розробити пропозиції щодо підвищення ефективності роботи, пов'язаної з виявленням і розслідуванням незаконних операцій з матеріальними цінностями державного резерву.

 

6. Звернути увагу Міністра оборони України, Міністра промислової політики України, Міністра економіки України на неприпустимість дальшого зволікання щодо розроблення основних показників мобілізаційного плану України та попередити їх про персональну відповідальність за неподання на затвердження та неприведення у встановлені цим Указом строки мобілізаційного резерву у відповідність із зазначеними показниками.

 

7. Контроль за виконанням заходів щодо оптимізації мобілізаційного резерву покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України А.Голубченка.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 14 травня 1998 року N 475/98