Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 579/2022 / 2022-08-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

З метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (додається).

3. Керівникові Офісу Президента України у місячний строк внести пропозиції щодо персонального складу Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 серпня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

  від 15 серпня 2022 року

№ 579/2022

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативну раду з питань деокупації та реінтеграції

тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим

та міста Севастополя

1. Консультативна рада з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя      (далі – Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

1) підготовка з урахуванням положень Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 117/2021, та внесення в установленому порядку пропозицій щодо пріоритетів діяльності, у тому числі в рамках Кримської платформи, з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України;

2) участь у виробленні позиції України з ключових напрямів діяльності Кримської платформи;

3) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань, що стосуються деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

4. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

створювати тимчасові робочі та експертні групи, зокрема для розроблення та детального опрацювання питань, що належать до компетенції Консультативної ради, визначати порядок їх роботи, заслуховувати їх звіти;

запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, представницьких органів корінних народів України, представників Міжнародної експертної мережі Кримської платформи, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Консультативної ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів, представників представницьких органів корінних народів України,  представників Міжнародної експертної мережі Кримської платформи (за їх згодою);

організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Національним інститутом стратегічних досліджень, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

6. Консультативна рада утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Консультативної ради є Президент України.

Секретарем Консультативної ради є Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим.

До складу Консультативної ради входять за посадою Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони України, заступники Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання регіональної політики, інформаційної політики, зовнішньої політики та стратегічного партнерства, європейської та євроатлантичної інтеграції, національної безпеки та оборони, Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим, перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України, Міністр закордонних справ України, Міністр культури та інформаційної політики України, Міністр інфраструктури України, по одному із заступників Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор (за згодою), Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (за згодою), Керівник Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (за згодою), Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО (за згодою), один зі співголів міжфракційного депутатського об’єднання "Кримська платформа" (за згодою), голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (за згодою), голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин (за згодою), а також Голова Меджлісу кримськотатарського народу (за згодою), два представники Міжнародної експертної мережі Кримської платформи (за згодою).

До складу Консультативної ради можуть бути включені представники інших державних органів, а також представницьких органів корінних народів України, іноземні експерти.

Члени Кабінету Міністрів України входять до складу Консультативної ради за погодженням із Прем'єр-міністром України.

Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

7. Голова Консультативної ради здійснює загальне керівництво діяльністю Консультативної ради, визначає порядок денний її засідань та головує на них.

8. Секретар Консультативної ради скликає за дорученням Голови Консультативної ради засідання Консультативної ради, забезпечує підготовку пропозицій щодо порядку денного та матеріалів для розгляду на засіданнях Консультативної ради, інформує Голову та інших членів Консультативної ради про стан реалізації прийнятих нею рішень, координує роботу утворених Консультативною радою тимчасових робочих та експертних груп, скликає їх засідання, виконує за дорученням Голови Консультативної ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

Голова Консультативної ради може прийняти рішення про проведення засідання у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Консультативної ради в такому режимі у засіданні Консультативної ради.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її персонального складу.

Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Консультативної ради. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Консультативної ради є вирішальним.

За результатами засідання Консультативної ради оформлюється протокол, який підписується секретарем Консультативної ради.

10. Консультативна рада інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Консультативної ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Організаційне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Консультативна рада використовує в роботі бланк зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК