Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 2/2006 / 2006-01-16

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

1. На часткову зміну Положення про контроль за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 2002 року N 155 "Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України" (в редакції Указу від 26 липня 2005 року N 1132), установити, що:

контроль за виконанням указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

здійснення контролю за виконанням указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, іншого акта, доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, забезпечується в межах наданих повноважень Апаратом Ради національної безпеки і оборони України;

рішення про продовження строку виконання доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, окремого положення такого доручення за погодженням з Президентом України приймає Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

рішення про зняття з контролю указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, іншого акта, доручення Президента України, контроль за виконанням якого покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, окремого положення такого доручення за наявності інформації, що підтверджує повне виконання акта, доручення, окремого положення доручення, приймає за погодженням з Президентом України Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

2. Внести до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року N 1446 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" такі зміни:

1) у статті 3 цифри "241" замінити цифрами "257";

2) у Положенні про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженому зазначеним Указом:

а) підпункт 2 пункту 3 доповнити словами "актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";

б) у пункті 7:

підпункт 3 доповнити словами "а також за виконанням актів та доручень Президента України, контроль за виконанням яких покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України";

підпункт 13 доповнити словами "якщо інше не передбачено законодавством";

3) доповнити Структуру Апарату Ради національної безпеки і оборони України, затверджену зазначеним Указом, після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

"Голова Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України".

У зв'язку із цим абзаци четвертий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - п'ятнадцятим.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 13 січня 2006 року N 2/2006