Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1867/2005 / 2005-12-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року „Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визначити основними напрямами державної політики у сфері забезпечення продовольчої безпеки держави:

забезпечення належної якості й безпеки продовольчої продукції, що реалізується на внутрішньому ринку, та її цінової доступності для населення України;

стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження відповідно до потреб населення шляхом підвищення рівня забезпеченості аграрно-промислового комплексу матеріально-технічними ресурсами;

дальше реформування аграрної сфери економіки, утвердження ринкових засад функціонування агропромислового комплексу;

забезпечення раціонального використання та належної охорони земель сільськогосподарського призначення;

розвиток інфраструктури аграрного ринку, зокрема біржової торгівлі продовольчими ресурсами, із залученням до участі в такій торгівлі сільськогосподарських підприємств, фермерських та особистих селянських господарств, врегулювання діяльності оптових продовольчих ринків;

підвищення мотивації до продуктивної праці у сільському господарстві, забезпечення розвитку інфраструктури сільських територій та соціальної сфери села;

вдосконалення державної підтримки сільського господарства, забезпечення її спрямування на зростання продуктивності, підвищення конкурентноздатності та технологічного рівня сільськогосподарського виробництва;

стимулювання залучення інвестицій в агропромисловий комплекс;

забезпечення формування в повному обсязі та ефективності використання державного резерву продовольства.

2. Кабінету Міністрів України:

1) подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про Комплексну програму підтримки та розвитку українського села;

2) розробити та у двомісячний строк затвердити заходи щодо:

розвитку ефективного ринку зерна, передбачивши, зокрема, впровадження механізмів стимулювання виробництва зерна, інноваційних технологій, забезпечення постійних ринків збуту зерна та вдосконалення з цією метою діяльності Державного комітету України з державного матеріального резерву, Державної акціонерної компанії "Хліб України" та Аграрного фонду;

розвитку м'ясного та молочного тваринництва;

реструктуризації та розвитку бурякоцукрової галузі на період до 2010 року;

забезпечення суб'єктів аграрного сектору сучасною сільськогосподарською технікою, зокрема шляхом відродження вітчизняного виробництва техніки, а також технічної та ремонтної бази;

3) вивчити у двомісячний строк питання та в разі необхідності внести в установленому порядку законопроекти про:

запровадження спеціального режиму оподаткування податком на прибуток сільськогосподарських підприємств переробної промисловості, діяльність яких має сезонний характер;

лібералізацію податкового режиму для підприємств агропромислового комплексу, які імпортують технологічне обладнання для модернізації власного виробництва, передбачивши зменшення митних тарифів, продовження терміну погашення податкових векселів, які видаються на відстрочення сплати податку на додану вартість при імпорті технологічного обладнання, до початку виробничого використання такого обладнання, але не більш як на 360 днів;

4) вжити у двомісячний строк заходів щодо забезпечення розвитку ринкової інфраструктури агропромислового комплексу, зокрема, шляхом:

- активізації використання форвардних і ф'ючерсних контрактів на ринку аграрної продукції;

- формування гарантійного фонду складських документів на зерно;

- розвитку кооперативного підприємництва з виробництва і збуту сільськогосподарської продукції;

- удосконалення системи моніторингу аграрного ринку, інформування виробників та споживачів аграрної продукції щодо цін, попиту та пропозицій на аграрному ринку;

5) забезпечити розроблення та внести до 1 червня 2006 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до законодавчих актів України з питань продовольчої безпеки з метою приведення їх у відповідність із нормами та стандартами Світової організації торгівлі і законодавства Європейського Союзу;

про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" щодо:

- вдосконалення страхування в агропромисловому комплексі, зокрема в частині страхування капітальних активів, впорядкування діяльності фонду аграрних страхових субсидій, переліку страхових послуг, на які поширюється державна компенсація страхових премій (внесків), збільшення максимального розміру страхових премій (внесків) для відшкодування;

- державної підтримки виробників м'яса та м'ясної продукції, молока і молочних продуктів;

- вдосконалення механізмів цінового впливу держави на ринки аграрної продукції;

про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів", зокрема щодо скасування експлуатаційних дозволів;

про внесення змін до Законів України "Про іпотеку" та "Про оренду землі" щодо можливості застави майнових прав на земельні ділянки для одержання середньо- та довгострокових кредитів;

про внесення змін до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" щодо заборони ввезення на митну територію України м'яса та м'ясопродуктів як давальницької сировини, впорядкування операцій з давальницькою сировиною у спеціальних економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку;

про особливості реалізації права спільної часткової власності власниками майнових паїв сільськогосподарських підприємств;

про неприбуткові виробничі селянські об'єднання;

про кооперативні банки;

6) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні та практичному використанні генетичне модифікованих організмів (реєстраційний N 2017);

про внесення змін до Закону України "Про оцінку земель" (реєстраційний N 7333);

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо особистого селянського господарства) (реєстраційний N 7685);

про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України (реєстраційний N 7728);

про м'ясо та м'ясні продукти (реєстраційний N 8060);

про продовольчу безпеку України (реєстраційний N 8098);

про оптові ринки сільськогосподарської продукції (реєстраційний N 8375);

про рибне господарство та промислове рибальство (реєстраційний N 8492);

7) проаналізувати стан функціонування агропромислового комплексу в умовах знижених ставок мита на аграрну продукцію та внести в установленому порядку пропозиції щодо підвищення ставок мита для відповідної сільськогосподарської продукції;

8) подати пропозиції щодо заходів розвитку зрошуваного землеробства на півдні України;

9) вжити додаткових заходів до забезпечення безумовного виконання Указу Президента України від 30 серпня 2004 року ї 1021 "Про заходи щодо розвитку аграрного ринку";

10) вжити заходів щодо вдосконалення механізмів державної підтримки агропромислового комплексу, передбачивши запровадження системи оцінки ефективності відповідних бюджетних програм, обліку та контролю за використанням коштів;

11) розглянути до 1 лютого 2006 року питання щодо доцільності запровадження механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, виходячи з розрахунку на один гектар посівів сільськогосподарських культур;

12) забезпечити, починаючи з 2006 року, впровадження системи балансів виробництва та споживання за основними видами аграрної продукції на державному та регіональному рівнях;

13) вжити заходів із сформування до 1 лютого 2006 року державного продовольчого резерву в обсягах, необхідних для забезпечення продовольчої безпеки держави та стабілізації функціонування внутрішнього продовольчого ринку, а також ужити необхідних заходів щодо вдосконалення порядку формування такого резерву на наступні маркетингові роки;

14) забезпечити чітке розмежування функцій щодо формування державного продовольчого резерву між Державним комітетом України з державного матеріального резерву, Аграрним фондом, Державною акціонерною компанією "Хліб України";

15) вивчити питання щодо доцільності приватизації Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" та Державної акціонерної компанії "Хліб України";

16) проаналізувати фінансовий стан підприємств борошномельної та хлібопекарської промисловості та за результатами аналізу вжити відповідних заходів щодо його стабілізації;

17) вжити в установленому порядку заходів до розширення функцій Міністерства аграрної політики України, зокрема щодо управління розвитком сільських територій, реалізації інвестиційної політики в агропромисловому комплексі, моделювання та прогнозування його розвитку;

18) вжити в установленому порядку у тримісячний строк заходів щодо введення до складу територіальних органів Державного комітету України по земельних ресурсах інженерів-землевпорядників сіл, селищ та міст;

19) затвердити порядок ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень, розміри, порядок сплати та використання платежів за надані ним послуги, а також положення про кваліфікаційну комісію державних реєстраторів прав; забезпечити завершення до 1 червня 2006 року створення Державним комітетом України по земельних ресурсах єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень у складі державного земельного кадастру.

3. Міністерству аграрної політики України:

1) вжити заходів щодо забезпечення широкого інформування суб'єктів аграрного сектору про зміни умов господарювання у зв'язку з підготовкою України до вступу до Світової організації торгівлі;

2) розробити у двомісячний строк комплекс заходів щодо збільшення привабливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників для банків та інших фінансових установ, зокрема шляхом утворення бюро кредитних історій, рейтингових бюро;

3) разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у тримісячний строк:

забезпечити створення умов для впровадження типових моделей оптових регіональних аграрних ринків;

розробити і затвердити програми розвитку сільськогосподарських виробничих і обслуговуючих кооперативів;

4) вивчити із залученням Української академії аграрних наук та Інститутом економічного прогнозування Національної академії наук України питання і подати у тримісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо запровадження моделювання розвитку агропромислового комплексу України на середньострокову і довгострокову перспективу з урахуванням, зокрема, агроекологічних та природно-кліматичних умов, розміру сільськогосподарських угідь та стану грунтів, кількості і кваліфікації працівників у сільській місцевості, розвитку інфраструктури, бюджетно-податкової політики.

4. Державному комітету України по земельних ресурсах:

1) вжити разом із Міністерством аграрної політики України у місячний строк заходів щодо забезпечення здійснення належного контролю за збереженням, відтворенням і підвищенням родючості грунтів, запровадження ефективної системи економічного стимулювання власників землі, землекористувачів та орендарів земельних ділянок до здійснення робіт з підвищення родючості фунтів;

2) активізувати роботу з видачі державних актів на право власності на землю за поданими раніше заявами власниками сертифікатів на право на земельну частку (пай) та забезпечити видачу державних актів за такими заявами до 1 квітня 2006 року.

5. Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерству аграрної політики України, Міністерству охорони здоров'я України посилити роботу щодо попередження реалізації на внутрішньому ринку України неякісної та небезпечної продовольчої продукції.

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 грудня 2005 року N 1867/2005