Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 926/2019 / 2019-12-21

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України

1. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (додається).

2. Призначити СМИРНОВА Андрія Олександровича - Заступника Керівника Офісу Президента України - головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України.

3. Голові міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України у двотижневий строк подати пропозиції щодо персонального складу міжвідомчої робочої групи.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

20 грудня 2019 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 20 грудня 2019 року № 926/2019

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України

1. Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України (далі - міжвідомча робоча група) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, створеним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 грудня 2019 року «Про удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі України».

2. У своїй діяльності міжвідомча робоча група керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням міжвідомчої робочої групи є підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері виробництва, обігу спирту етилового (в тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв, зокрема за напрямами:

проведення незалежного комплексного аудиту державних підприємств спиртової галузі;

удосконалення процедур банкрутства суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво спирту етилового (в тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв;

опрацювання умов, порядку приватизації підприємств спиртової галузі;

забезпечення ефективного ціноутворення у сфері реалізації спиртової продукції;

оптимізація порядку оподаткування діяльності, пов'язаної з виробництвом, обігом спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв;

забезпечення ефективного адміністрування та контролю, повного циклу виробництва спирту етилового (в тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв, підвищення рівня автоматизації процесів з обліку сировини та енергоресурсів під час виробництва;

посилення нагляду за обігом спирту етилового (в тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, а також лікеро-горілчаної продукції, їх дистрибуції з використанням сучасних форм, методів та засобів електронного контролю, підвищення вимог до функціонування акцизних складів та діяльності у сфері транспортування вказаної продукції, оптимізація умов їх імпорту на територію України та експорту;

удосконалення порядку знищення марок акцизного податку та посилення контролю за знищенням марок акцизного податку;

посилення контролю за знищенням та переробкою конфіскованих спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу та алкогольних напоїв;

законодавчого врегулювання питання реалізації алкогольних напоїв засобами електронної торгівлі;

посилення відповідальності за недотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, обігу спирту етилового (в тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу, алкогольних напоїв;

опрацювання прогнозних показників видатків державного бюджету на середньострокову перспективу, пов'язаних із реалізацією пропозицій, підготовлених міжвідомчою робочою групою.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує стан та ефективність реалізації державної політики у сфері виробництва, обігу спиртової продукції;

готує пропозиції Раді національної безпеки і оборони України щодо:

комплексних підходів до реалізації напрямів, визначених у пункті З цього Положення;

врегулювання проблемних питань та вдосконалення законодавства за напрямами, визначеними у пункті 3 цього Положення.

5. Міжвідомча робоча група для виконання покладених на неї завдань має право у встановленому порядку:

одержувати від державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на міжвідомчу робочу групу завдань;

запрошувати на свої засідання посадових осіб органів державної влади, підприємств, установ та організацій, представників інститутів громадянського суспільства, а також іноземних експертів.

6. Міжвідомча робоча група створюється у складі голови, секретаря та інших членів міжвідомчої робочої групи.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням голови міжвідомчої робочої групи.

До складу міжвідомчої робочої групи входять представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України.

До складу міжвідомчої робочої групи можуть бути залучені за згодою також представники Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, Національного інституту стратегічних досліджень.

Секретарем міжвідомчої робочої групи за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання економічної безпеки.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням голови міжвідомчої робочої групи.

7. Голова міжвідомчої робочої групи:

спрямовує діяльність міжвідомчої робочої групи і здійснює керівництво її роботою;

контролює виконання членами міжвідомчої робочої групи їх завдань;

представляє міжвідомчу робочу групу у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

за результатами розгляду міжвідомчою робочою групою питань, віднесених до її компетенції, подає відповідні пропозиції Секретареві Ради національної безпеки і оборони України;

виконує за дорученням Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України інші функції.

8. Член міжвідомчої робочої групи:

подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд міжвідомчої робочої групи відповідних питань;

забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надсилання на запит міжвідомчої робочої групи документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції міжвідомчої робочої групи;

бере участь у засіданнях, в обговоренні питань порядку денного засідань міжвідомчої робочої групи та прийнятті відповідних рішень.

9. Основною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова міжвідомчої робочої групи.

Питання порядку денного вносяться на розгляд міжвідомчої робочої групи головою міжвідомчої робочої групи.

10. Хід та результати засідань міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар міжвідомчої робочої групи.

11. Підготовка засідань міжвідомчої робочої групи, інформаційно- аналітичне, експертне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснюються в установленому порядку відповідними структурними підрозділами Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН