Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1865/2005 / 2005-12-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року "Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Утворити Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією та затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Положення про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією (додається).

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 28 грудня 2005 року N 1865/2005

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2005 року N 1865/2005

СКЛАД

Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією

КІНАХ Анатолій Кирилович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

ПЕТРОЧЕНКО Юрій Адамович - заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Комісії

БАЛАКЛИЦЬКИЙ Іван Ілліч - Голова Державної судової адміністрації України

ГОЛОВАТИЙ Сергій Петрович - Міністр юстиції України

ДРІЖЧАНИЙ Ігор Васильович - Голова Служби безпеки України

ЄГОРОВ Олександр Борисович - Голова Державної митної служби України

КІРЄЄВ Олександр Іванович - Голова Державної податкової адміністрації України

КОЩИНЕЦЬ Василь Васильович - Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань

ЛИТВИН Микола Михайлович - Голова Державної прикордонної служби України

ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович - Міністр внутрішніх справ України

МАЛОМУЖ Микола Григорович - Голова Служби зовнішньої розвідки України

МАРКЄЄВА Оксана Дмитрівна - завідувач відділу Департаменту з питань внутрішньої та державної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

МЕДВЕДЬКО Олександр Іванович - Генеральний прокурор України (за згодою)

МОЙСИК Володимир Романович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

МОТРЕНКО Тимофій Валентинович - Начальник Головного управління державної служби України

ПОЛУДЬОННИЙ Микола Миколайович - Радник Президента України - Керівник Головної служби правової політики

СТРЕТОВИЧ Володимир Миколайович - Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю (за згодою)

ТАРАСЮК Борис Іванович - Міністр закордонних справ України

ТАЦІЙ Василь Якович - президент Академії правових наук України, ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.

 

Глава Секретаріату Президента України

О.РИБАЧУК

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 грудня 2005 року N 1865/2005

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією

1. Міжвідомча комісія Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією (далі - Комісія) утворена відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України".

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення аналізу діяльності державних органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією;

підготовка з урахуванням міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо пріоритетних напрямів єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією;

розроблення заходів з координації діяльності державних органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією.

4. Відповідно до покладених завдань Комісія:

1) готує пропозиції та рекомендації Раді національної безпеки і оборони України з опрацювання і реалізації основних напрямів політики в сфері забезпечення боротьби з корупцією;

2) аналізує стан корупції в державі з метою вироблення політичних, організаційних та інших заходів до поліпшення координації діяльності органів державної влади у цій сфері;

3) готує матеріали для Ради національної безпеки і оборони України з питань боротьби з корупцією;

4) розробляє рекомендації для вироблення стратегії і тактики боротьби з корупцією та пропозиції з питань єдиної інформаційної політики органів, на які покладено завдання щодо боротьби з корупцією.

5. Для виконання покладених на неї завдань Комісія має право:

1) утворювати із спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів (за погодженням з їх керівниками) робочі групи для вивчення стану додержання вимог законодавства з питань боротьби з корупцією, розроблення відповідних пропозицій та рекомендацій;

2) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію про стан додержання і виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади вимог законодавства щодо боротьби з корупцією;

3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для її роботи;

4) використовувати електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій органів виконавчої влади;

5) здійснювати аналіз виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у сфері боротьби з корупцією;

6) брати участь у встановленому порядку в розробленні державних програм, спрямованих на протидію корупції.

6. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії.

Комісію очолює Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України. Голова Комісії у разі потреби може вносити зміни до персонального складу Комісії.

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від її складу. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

8. Рішення Комісії приймаються більшістю від її складу, як правило, шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

 

Глава Секретаріату Президента України

О. РИБАЧУК