Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 225/2019 / 2019-05-16

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року «Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

16 травня 2019 року


Введено в дію
Указом Президента України
від 16 травня 2019 року
№ 225/2019

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 16 травня 2019 року

Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України

З метою практичного виконання завдань з реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, впровадження в систему планування єдиних процедур та правил, необхідних для підвищення ефективності сектору безпеки і оборони, для нейтралізації реальних та потенційних загроз національній безпеці України, дотримання цілісності, узгодженості та системності в опрацюванні документів за сферами національної безпеки, а також вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності держави з урахуванням наявних державних ресурсів, та відповідно до статті 27 Закону України «Про національну безпеку України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Провести такі огляди:

оборонний огляд;

огляд громадської безпеки та цивільного захисту;

огляд стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом;

огляд розвідувальних органів України.

Установити, що визначені цим пунктом огляди, крім огляду розвідувальних органів України, проводяться з використанням можливостей Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня та Консультативної місії Європейського Союзу з питань реформування сектору цивільної безпеки України.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити проведення оборонного огляду, огляду громадської безпеки та цивільного захисту, огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

затвердити до 30 червня 2019 року порядки проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту і огляду стану кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

затвердити до 30 серпня 2019 року прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки і оборони.

3. Державним органам, відповідальним за проведення оглядів, визначених пунктом 1 цього рішення:

подати до 30 вересня 2019 року Секретареві Ради національної безпеки і оборони України та Національному інституту стратегічних досліджень висновки з оцінки безпекового середовища на середньострокову перспективу на глобальному, регіональному та національному рівнях, а також інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами проведення заходів реформування сектору безпеки і оборони та оцінку стану підпорядкованих структур сектору безпеки і оборони;

подати в установленому порядку у шестимісячний строк після затвердження нової Стратегії національної безпеки України та за результатами проведення відповідних оглядів на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проекти стратегій за відповідними сферами національної безпеки;

подати у тримісячний строк після завершення відповідних оглядів у встановленому порядку до Ради національної безпеки і оборони України звіти про результати їх проведення.

4. Національному інституту стратегічних досліджень організувати опрацювання до 30 вересня 2019 року методики проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони та надання відповідальним за проведення оглядів державним органам науково-методичної допомоги в проведенні таких оглядів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ