Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 201/2019 / 2019-05-08

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави

1. Затвердити Положення про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави (додається).

2. Призначити КРИВОНОСА Сергія Григоровича - заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 травня 2019 року


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України
від 7 травня 2019 року № 201/2019

 

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави

1. Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави (далі - міжвідомча робоча група) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 травня 2019 року «Про заходи щодо зміцнення обороноздатності держави».

2. У своїй діяльності міжвідомча робоча група керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням міжвідомчої робочої групи є підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо вирішення проблемних питань за напрямами:

удосконалення системи територіальної оборони;

підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;

підготовка військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань;

протидія інформаційній агресії проти України; організація та підтримання дій руху опору.

4. Міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

вивчає та аналізує стан організації та ефективність державного регулювання з питань територіальної оборони, військово-патріотичного виховання молоді, підготовки військового резерву Збройних Сил України та інших військових формувань, протидії інформаційній агресії проти України, організації та підтримання дій руху опору;

готує пропозиції Раді національної безпеки і оборони України щодо:
комплексних підходів до реалізації напрямів, визначених у пункті 3 цього Положення;
врегулювання проблемних питань та вдосконалення актів законодавства за напрямами, визначеними у пункті 3 цього Положення.

5. Міжвідомча робоча група для виконання покладених на неї завдань має право у встановленому порядку:

одержувати від державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на міжвідомчу робочу групу завдань;

запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств, установ та організацій, представників інституцій громадянського суспільства, а також іноземних експертів.

6. Міжвідомча робоча група утворюється у складі голови, секретаря та інших членів міжвідомчої робочої групи.

Голову міжвідомчої робочої групи призначає Президент України за поданням Ради національної безпеки і оборони України або Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Членами міжвідомчої робочої групи є: заступник Міністра оборони України, Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра освіти і науки України, Міністра молоді та спорту України, Міністра у справах ветеранів України, Міністра інформаційної політики України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

До складу міжвідомчої робочої групи можуть бути включені за згодою також представники Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Адміністрації Президента України, Національного інституту стратегічних досліджень.

Секретарем міжвідомчої робочої групи за посадою є керівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесено питання підготовки військового резерву та патріотичного виховання.

Персональний склад міжвідомчої робочої групи затверджує Секретар Ради національної безпеки і оборони України за поданням голови міжвідомчої робочої групи.

7. Голова міжвідомчої робочої групи:

спрямовує діяльність міжвідомчої робочої групи і здійснює керівництво її роботою;

контролює виконання членами міжвідомчої робочої групи їх завдань;

представляє міжвідомчу робочу групу у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;

за результатами розгляду міжвідомчою робочою групою питань, віднесених до її компетенції, подає відповідні пропозиції Секретареві Ради національної безпеки і оборони України;

виконує за дорученням Президента України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України інші функції.

8. Член міжвідомчої робочої групи:

подає письмові пропозиції щодо внесення на розгляд міжвідомчої робочої групи відповідних питань;

забезпечує якісну і своєчасну підготовку та надсилання на запит міжвідомчої робочої групи документів і матеріалів з питань, що належать до компетенції міжвідомчої робочої групи;

бере участь у засіданнях, в обговоренні питань порядку денного засідань міжвідомчої робочої групи та прийнятті відповідних рішень.

9. Основною формою роботи міжвідомчої робочої групи є засідання.

Засідання міжвідомчої робочої групи веде голова міжвідомчої робочої групи.

Питання порядку денного вносяться на розгляд міжвідомчої робочої групи її головою.

10. Хід та результати засідань міжвідомчої робочої групи оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар міжвідомчої робочої групи.

11. Підготовка засідань міжвідомчої робочої групи, інформаційно- аналітичне, експертне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності міжвідомчої робочої групи здійснюються в установленому порядку відповідними структурними підрозділами Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН