Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1147/97 / 2001-05-05

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 1997 року Про стан науково-технологічної сфери України та невідкладні заходи щодо підвищення ефективності її державного регулювання

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 1997 року "Про стан науково-технологічної сфери України та невідкладні заходи щодо підвищення ефективності її державного регулювання".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

передбачити у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (1997-1999 роки) перелік найважливіших інноваційних проектів із зазначенням строків їх виконання;

 

вирішити питання про підпорядкування Міністерства України у справах науки і технологій безпосередньо Прем'єр-міністрові України, передбачивши його особисту відповідальність за здійснення державної політики в науково-технологічній сфері;

 

передбачати у проектах державного бюджету зростання витрат на наукові дослідження та розробки з тим, щоб вони становили у 1998 році не менш як 1,0 відсоток внутрішнього валового продукту, а в 2000 році -1,7 відсотка;

 

забезпечити реальне покриття витрат на наукові дослідження і розробки в розмірах, визначених законами України;

 

внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проект Концепції науково-технологічного розвитку України;

 

розробити у тримісячний строк пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань державного регулювання в науково-технологічній сфері, передбачивши впровадження механізмів стимулювання інноваційної діяльності, входження України в міжнародний науково-технологічний простір, відновлення престижу професії вченого і підвищення рівня його соціального захисту;

 

подати в місячний строк перелік заходів щодо завершення реформування системи управління науково-технологічною сферою за функціональним принципом та проект Указу Президента України про внесення змін і доповнень до Положення про Міністерство України у справах науки і технологій щодо надання йому повноважень з формування разом з Міністерством фінансів України і Міністерством економіки України проектів витрат на фінансування науково-технологічної сфери та здійснення контролю за використанням коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;

 

утворити у тижневий строк Державну комісію з визначення переліку державних науково-дослідних установ, запропонувавши їй завершити протягом шести місяців проведення атестації науково-дослідних установ України та подати пропозиції щодо оптимізації їх мережі;

 

затвердити у двомісячний строк за поданням Міністерства України у справах науки і технологій заходи щодо вдосконалення системи державної науково-технічної експертизи інноваційних та інвестиційних проектів, подання і розгляду пропозицій про придбання та продаж ліцензій;

 

затвердити у двомісячний строк заходи щодо врегулювання порядку міжнародного співробітництва України в науково-технологічній сфері;

 

визначити у двомісячний строк виходячи з національних інтересів України найважливіші напрями співробітництва з Російською Федерацією в науково-технологічній сфері із зазначенням виконавців та подати Президентові України пропозиції з цього питання;

 

розробити у місячний строк графік поетапного погашення боргів за роботи, виконані за державними науково-технічними програмами.

 

2. Міністерству України у справах науки і технологій подати: у місячний строк Кабінету Міністрів України на затвердження проект Положення про порядок атестації та визначення рівня державної підтримки науково-дослідних установ;

 

у тримісячний строк Державній комісії з визначення переліку державних науково-дослідних установ пропозиції щодо переліку науково-дослідних установ, які пропонується у 1998 році фінансувати з державного бюджету, та обсягів цього фінансування.

 

3. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Національною академією наук України у місячний строк подати Президентові України перелік заходів щодо підтримки науково-технічної та інноваційної діяльності в регіонах, а у тримісячний строк - пропозиції щодо моделі фінансування науково-технологічної сфери в умовах ринкової економіки.

 

4. Міністерству закордонних справ України, Міністерству України у справах науки і технологій із залученням Національної академії наук України у двомісячний строк визначити перелік іноземних держав, у яких до штатного розпису дипломатичних представництв України доцільно ввести посади співробітників, відповідальних за науково-технічне співробітництво, та подати Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

 

5. Міністерству освіти України за поданням Міністерства України у справах науки і технологій у двомісячний строк переглянути перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, і внести Кабінету Міністрів України пропозиції щодо підготовки фахівців з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

 

6. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Національною академією наук України та Міністерством освіти України у тримісячний строк подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо поліпшення міжвідомчої взаємодії у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, що здійснюються за рахунок державного бюджету.

 

7. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Міністерством промислової політики України у тримісячний строк розробити план невідкладних заходів щодо науково-технологічного забезпечення промислової політики України силами вітчизняних науково-дослідних установ.

 

8. Міністерству оборони України у місячний строк затвердити порядок витрачання коштів, одержаних від продажу озброєння та військової техніки, виключно на проведення наукових досліджень та розробок із створення нових їх видів.

 

9. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України разом з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державною митною службою України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Національною гвардією України у двомісячний строк подати Президентові України пропозиції щодо створення єдиної системи організації, координації та забезпечення наукових досліджень в інтересах національної безпеки і оборони України.

 

10. Міністерству України у справах науки і технологій разом з Міністерством оборони України, Міністерством промислової політики України, Державною службою експортного контролю України та державним підприємством "Укрспецекспорт" у двомісячний строк подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо механізму здійснення та забезпечення централізованого державного регулювання трансферу технологій, в тому числі подвійного використання.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 13 жовтня 1997 року N 1147/97