Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 357/2021 / 2021-08-13

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан водних ресурсів України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 серпня 2021 року
 

Введено в дію
Указом Президента України
від 13 серпня 2021 року № 357/2021

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України
від 30 липня 2021 року

Про стан водних ресурсів України

Розглянувши комплекс питань, пов'язаних із викликами та загрозами національній безпеці України у сфері забезпечення водної безпеки держави, беручи до уваги високий рівень ризиків для водних об'єктів, зумовлений значним забрудненням та виснаженістю, недостатністю адаптаційних можливостей водогосподарської галузі до негативних процесів зміни клімату, незадовільний технічний стан, зношеність та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення, застарілість технологій водопідготовки для забезпечення населення України якісною питною водою, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити Міжвідомчу координаційну раду з питань водних ресурсів України за участю представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2) забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 - 2026 роки» (реєстраційний № 5723);

3) розробити та внести у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо внесення змін до:

Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України стосовно посилення відповідальності за порушення водного законодавства;

Податкового кодексу України стосовно встановлення рентної плати за спеціальне використання морської води;

Закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», передбачивши, зокрема, продовження строку її дії;

законів України стосовно посилення відповідальності суб'єктів господарювання за буріння та використання свердловин для добування підземних вод без належних дозвільно-погоджувальних документів, а також незабезпечення належного ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловин для добування підземних вод після припинення їх експлуатації;

4) у тримісячний строк:

а) опрацювати питання щодо розширення джерел формування державного фонду розвитку водного господарства;

б) разом з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, Національною академією аграрних наук України розробити концепцію державної цільової наукової програми управління водними ресурсами, передбачивши, зокрема, проведення наукових досліджень сучасного екологічного стану річкових басейнів в умовах зміни клімату з метою мінімізації можливих загроз та ризиків у сфері забезпечення водної безпеки, розроблення наукових основ екологічного оздоровлення та невиснажного використання водних ресурсів України, розвитку водного господарства;

в) разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування:

опрацювати питання щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки та якості питної води, призначеної для споживання людиною;

забезпечити для сталої підготовки аграрного сезону 2022 року проведення інвентаризації інженерної інфраструктури зрошувальних міжгосподарських та внутрішньогосподарських систем, аудиту використання зрошуваних земель та енергетичного аудиту насосних станцій;

опрацювати питання щодо агрегації суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України;

ужити заходів щодо вдосконалення порядку ведення державного водного кадастру;

5) у чотиримісячний строк разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування вжити вичерпних заходів щодо:

підготовки та реалізації проектів альтернативних джерел водозабезпечення населених пунктів;

залучення коштів, зокрема міжнародних фінансових організацій, для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення;

забезпечення підготовки та підвищення рівня кваліфікації працівників підприємств водопровідно-каналізаційного та водного господарств;

6) забезпечити безумовне виконання завдань, визначених абзацом другим підпункту «д» підпункту 1, абзацом четвертим підпункту «а» підпункту 2, абзацом четвертим підпункту «а» підпункту 6 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», введеного в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року № 111.

2. Міністерству закордонних справ України, Міністерству фінансів України разом із Київською міською державною адміністрацією за участю приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» підготувати та направити офіційні звернення до Уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва з метою прискорення укладення договору генерального підряду для реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації».

3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству водних ресурсів України:

1) у тримісячний строк ужити заходів щодо вдосконалення порядку ведення державного обліку водокористування, а також контролю за станом водних об'єктів;

2) разом із Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством оборони України, Державним агентством меліорації та рибного господарства України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державним космічним агентством України у шестимісячний строк забезпечити проведення інвентаризації об'єктів інфраструктури водного господарства України та створення електронної карти водних ресурсів України та впровадження на постійній основі процесу моніторингу їх ефективного використання, зокрема з використанням технологій дистанційного зондування Землі.

4. Державній екологічній інспекції України вжити додаткових заходів щодо забезпечення належного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства підприємствами, що здійснюють скидання стічних вод до водних об'єктів, які є джерелами питного водопостачання.

5. Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

ужити додаткових заходів стосовно посилення державного нагляду (контролю) за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних вимог стосовно води, що використовується для господарсько-питного водопостачання, зокрема закладів дошкільної та загальної середньої освіти, закладів охорони здоров'я;

разом із місцевими органами виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування забезпечити оперативне оприлюднення інформації про якість питної води.

6. Місцевим органам виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування у шестимісячний строк:

1) внести зміни та/або затвердити регіональні та місцеві програми:

розвитку водного господарства, передбачивши, зокрема, заходи, спрямовані на екологічне оздоровлення річок;

у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, передбачивши, зокрема, забезпечення доступу населення до якісної питної води в достатній кількості для мінімізації ризиків негативного впливу недостатньо очищеної питної води на здоров'я населення, у тому числі шляхом упровадження колективних станцій (установок) доочистки питної води на системах централізованого водопостачання, насамперед для водозабезпечення закладів дошкільної та загальної середньої освіти, закладів охорони здоров'я;

2) ужити додаткових заходів щодо реалізації інвестиційних проектів з модернізації систем централізованого питного водопостачання та водовідведення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О. ДАНІЛОВ