Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 268/2021 / 2021-06-24

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Щодо розвитку авіабудівної галузі України"

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Щодо розвитку авіабудівної галузі України" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
 

24 червня 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 24 червня 2021 року № 268/2021

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 4 червня 2021 року

Щодо розвитку авіабудівної галузі України

Розглянувши ситуацію, яка склалася в авіабудівній галузі України, та з метою забезпечення національної безпеки держави, функціонування авіабудівної галузі, концентрації інтелектуального, технологічного, економічного потенціалу, кадрових ресурсів, підвищення ефективності їх використання, входження української авіаційної техніки на міжнародні ринки, зважаючи на необхідність посилення ролі вітчизняних підприємств у виконанні завдань із забезпечення сил безпеки і сил оборони новою та модернізованою авіаційною технікою, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) актуалізувати у місячний строк план заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 429-р, з метою забезпечення:

розвитку виробничого, конструкторського, науково-дослідного і кадрового потенціалу, створення виробництва конкурентоспроможної авіаційної техніки, зокрема шляхом укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування та вжиття інших заходів із просування продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішніх ринках;

удосконалення організаційної структури управління авіабудівною галуззю;

вжиття заходів з імпортозаміщення в літакобудівній та вертольотобудівній галузях;

2) затвердити у місячний строк:

Державну цільову науково-технічну програму розвитку авіаційної промисловості на 2021 - 2030 роки;

план антикризових заходів щодо фінансового оздоровлення та відновлення ефективної роботи Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, в якому передбачити, зокрема, розширення взаємодії держави і бізнесу та створення умов для державно-приватного партнерства під час розв'язання питань функціонування підприємства;

3) опрацювати у місячний строк питання:

можливості реалізації довгострокових масштабних проектів, що можуть стати поштовхом для розвитку авіабудівної галузі України, таких як "Повітряний старт" та "Національний авіаперевізник";

реалізації механізмів стимулювання експлуатантів літаків типу Ан (лізинг, компенсація ставки Національного банку України за кредитами, застосування податкових пільг, зокрема, в частині звільнення від оподаткування податком на додану вартість);

4) забезпечити підготовку у місячний строк проектів актів законодавства щодо підтримки авіабудівної галузі, зокрема, спрямованих на:

підвищення інвестиційної привабливості підприємств авіабудівної галузі;

упровадження фінансових інструментів державної підтримки авіабудівних підприємств;

здешевлення витрат на оновлення авіаційної техніки вітчизняних авіакомпаній за лізинговими операціями;

забезпечення державної підтримки експорту продукції вітчизняного авіабудування;

5) прискорити впровадження моделі корпоративного управління шляхом акціонування державних підприємств авіабудівної галузі України.

2. Міністерству оборони України опрацювати питання включення до Державної цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки завдань з оновлення парку літаків і вертольотів Міністерства оборони України, у тому числі бойових літаків, вертольотів, багатоцільових безпілотних авіаційних комплексів, військово-транспортних літаків Ан-74 та Ан-178.

3. Міністерству закордонних справ України разом із Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України:

забезпечити сприяння просуванню продукції вітчизняної авіабудівної галузі на зовнішні ринки, а також пошук потенційних партнерів з метою інтеграції України у світову авіаційну промисловість;

вжити у 2021 році в установленому порядку заходів щодо укладення угод про стратегічне співробітництво з іноземними партнерами у сфері авіабудування, забезпечити подальше супроводження розвитку міжнародного співробітництва за визначеними програмами з дотриманням національних інтересів.

4. Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України разом із Національною академією наук України вжити заходів щодо:

імпортозаміщення авіаційної продукції, у тому числі підшипників спеціального призначення, електронних компонентів, зокрема, в рамках виконання пункту 4 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки", уведеного в дію Указом Президента України від 30 березня 2021 року № 132;

утворення національних структур сертифікації, випробувань, експертних структур з виявлення контрафактної продукції та визначення відповідності і взаємозамінності комплектувальних виробів та матеріалів критичного імпорту, прийняття рішення стосовно включення відповідних завдань до проекту Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021 - 2030 роки.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ