Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 260/2021 / 2021-06-18

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

18 червня 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 18 червня 2021 року № 260/2021

 

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 4 червня 2021 року

Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони

З метою підвищення ефективності інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, взаємодії, координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, правоохоронних органів та військових формувань у сферах національної безпеки і оборони у мирний час, а також в особливий період, у тому числі в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного стану та під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати за необхідне розширення та подальший розвиток єдиної мережі ситуаційних центрів, до складу якої мають входити Головний ситуаційний центр України, Урядовий ситуаційний центр, ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони, ситуаційні центри центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також резервні та рухомі ситуаційні центри.

2. Установити, що Урядовий ситуаційний центр, ситуаційні центри органів сектору безпеки і оборони, ситуаційні центри центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, резервні та рухомі ситуаційні центри оснащуються уніфікованим програмним та апаратним забезпеченням із інформаційно-аналітичного супроводження прийняття управлінських рішень, яке має включати, зокрема:

сховище даних та систему керування базами даних;

інструменти аналізу та візуалізації даних від різних джерел, а також побудови прогностичних моделей на їх основі;

модуль геоінформаційних систем і технологій для створення та роботи з наборами геопросторових даних;

захищений відеоконференцзв’язок для забезпечення синхронного обміну аудіовізуальною інформацією в режимі реального часу;

електронні комунікаційні мережі для забезпечення обміну інформацією, включаючи передачу даних та аудіовізуальної інформації з різними ступенями обмеження доступу між комунікаційними вузлами, ситуаційними центрами та іншими суб’єктами інформаційного обміну;

технічну підтримку програмно-апаратного комплексу для забезпечення інтероперабельності, стійкого і безперервного функціонування, тестування, конфігурації та відстеження продуктивності згідно з визначеним регламентом.

3. Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України забезпечити:

подальший розвиток мережі ситуаційних центрів, використовуючи інформаційно-аналітичну систему Головного ситуаційного центру України;

можливість розгортання резервних ситуаційних центрів у запасних (міських, позаміських) пунктах управління, а також рухомих ситуаційних центрів для забезпечення стійкості та живучості системи управління державою в особливий період, зокрема в умовах воєнного стану, в умовах надзвичайного стану та під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.

4. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк затвердити:

положення про Урядовий ситуаційний центр;

типові положення про ситуаційний центр органу сектору безпеки і оборони, ситуаційний центр центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

типові вимоги до програмного та апаратного забезпечення ситуаційного центру, його підсистем та мереж, а також до створення комплексу технічного захисту інформації;

2) у шестимісячний строк забезпечити створення та функціонування Урядового ситуаційного центру.

5. Апарату Ради національної безпеки і оборони України вжити заходів щодо забезпечення підключення у встановленому порядку Урядового ситуаційного центру, ситуаційних центрів органів сектору безпеки і оборони, ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, резервних та рухомих ситуаційних центрів до інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України.

6. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення:

придбання та розгортання технічних засобів Урядового ситуаційного центру в рамках нарощування мережі захищеного відеоконференцзв’язку підсистеми спеціального комутатора України та їх подальшої експлуатації;

ситуаційних Центрів органів сектору безпеки і оборони, ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, резервних та рухомих ситуаційних центрів засобами криптографічного захисту інформації в рамках модернізації державної системи урядового зв’язку, а також надання доступу зазначеним органам до ресурсу Національної телекомунікаційної мережі.

7. Органам сектору безпеки і оборони, центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати в установленому порядку оперативне передавання в автоматизованому режимі до інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру України інформації, необхідної для його функціонування.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ