Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 132/2021 / 2021-03-30

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки"

Відповідно до статті 107 Конституції України  постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки" (додається, таємно, без підпункту 11 пункту 2, пунктів 3 та 4 – нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 березня 2021 року
 

Введено в дію 

Указом Президента України

від 30 березня 2021 року № 132/2021

                                                                                               

Р І Ш Е Н Н Я

Ради національної безпеки і оборони України

від 11 березня 2021 року

Про основні показники державного оборонного замовлення

на 2021 рік та 2022, 2023 роки

Відповідно до пункту 3 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про оборонні закупівлі" Рада національної безпеки і оборони України розглянула підготовлений Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України проект основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки для задоволення потреб із забезпечення національної безпеки і оборони та вирішила:

1. Схвалити основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити доопрацювання основних показників державного оборонного замовлення та з урахуванням результатів їх обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 11 березня 2021 року і затвердити у двотижневий строк основні показники державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки;

2) забезпечити фінансування:

державного оборонного замовлення на 2021 рік у повному обсязі, не допускаючи зменшення відповідних видатків державного бюджету;

пріоритетних проектів, зокрема з розвитку ракетного озброєння, яке здійснювати виключно за рахунок загального фонду державного бюджету;

3) затвердити у двомісячний строк після затвердження програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави, для потреб державних замовників з оборонного замовлення умови надання державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання – резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування зазначених програм в обсязі, визначеному статтею 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

4) забезпечити укладення державними замовниками державних контрактів з оборонного замовлення у тримісячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України умов надання державних гарантій, зазначених у підпункті 3 цього пункту;

5) забезпечити у тримісячний строк удосконалення механізму надання державних гарантій, зазначених у підпункті 3 цього пункту, з метою раціонального використання таких гарантій у 2021 році органами сектору безпеки і оборони;

6) удосконалити короткострокове планування на принципах конкурентності, прозорості, узгодженості з бюджетним процесом, програмними документами у сфері розвитку озброєння та військової техніки, а також автоматизацію процедур формування і виконання зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;

7) забезпечити безперервність середньострокового планування шляхом розроблення документів середньострокового планування у сферах національної безпеки і оборони на період до 2026 року, затвердивши у місячний строк державні цільові програми розвитку озброєння та військової техніки, реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу і створення та освоєння виробництва боєприпасів та продуктів спеціальної хімії;

8) забезпечити впровадження механізмів недопущення необґрунтованого перегляду основних показників державного оборонного замовлення впродовж 2021 року, визначивши граничні обсяги коригування протягом року, та підвищити якість планування, дотримання термінів подання пропозицій до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України для своєчасного формування основних показників зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями;

9) забезпечити невідкладно прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень Закону України "Про оборонні закупівлі";

10) затвердити у двотижневий строк план організації виконання цього рішення Ради національної безпеки і оборони України після введення його в дію Указом Президента України;

11) таємно;

12) забезпечити розроблення та схвалення проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік з урахуванням пропозицій Ради національної безпеки і оборони України по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України.

3. Таємно.

4. Таємно.

5. Державним замовникам з оборонного замовлення – головним розпорядникам бюджетних коштів:

1) забезпечити виконання державного оборонного замовлення у 2021 році;

2) передбачати у межах видатків державного бюджету на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання – резидентами України;

3) забезпечити укладення довгострокових контрактів із підприємствами оборонно-промислового комплексу України на розроблення і виробництво озброєння, військової та спеціальної техніки за номенклатурою та в обсягах, визначених основними показниками державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки;

4) забезпечити закупівлю за імпортом озброєння та військової техніки (за номенклатурами), виробництво яких не налагоджено в Україні, та вжити заходів щодо забезпечення експлуатації іноземних зразків озброєння та військової техніки, постачання комплектувальних і запасних частин протягом усього життєвого циклу зразків, що закуповуються. Під час закупівлі за імпортом забезпечити застосування офсетів щодо отримання новітніх технологій для створення і виробництва озброєння і військової техніки на вітчизняних підприємствах оборонно-промислового комплексу;

5) забезпечити закупівлю зразків озброєння та військової техніки в обсягах, достатніх для переозброєння окремих підрозділів (батальйон, дивізіон тощо), переходу на сучасні засоби розвідки, зв'язку та управління;

6) не допускати у процесі виконання державного бюджету скорочення видатків на розвиток озброєння, військової і спеціальної техніки, у тому числі їх спрямування на інші напрями;

7) надавати в установленому порядку під час закупівель товарів, робіт, послуг оборонного призначення перевагу вітчизняним виробникам;

8) ужити заходів щодо закупівлі товарів, робіт, послуг оборонного призначення безпосередньо у виробників без залучення посередників;

9) ужити заходів щодо скорочення дебіторської заборгованості з виконання державних контрактів на створення, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової і спеціальної техніки (недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості).

6. Міністерству закордонних справ України, Службі зовнішньої розвідки України, Міністерству фінансів України, Службі безпеки України, Державній податковій службі України, Державній митній службі України, Державній службі експортного контролю України сприяти державним замовникам у всебічному забезпеченні проведення маркетингових досліджень, переговорів, обміну інформацією та інших заходів під час здійснення прямих закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки за імпортом.

7. Міністерству фінансів України разом із державними замовниками з оборонного замовлення:

1) забезпечувати належне фінансування державного оборонного замовлення для виконання довгострокових державних контрактів з оборонного замовлення, укладених у попередні роки та у 2021 році;

2) забезпечити під час складення помісячного розпису видатків Державного бюджету України на 2021 рік можливість фінансування заходів державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки, починаючи з березня 2021 року, та проведення авансування виконавців оборонного замовлення у першому кварталі 2021 року в обсягах, необхідних для виконання державних контрактів з оборонного замовлення.

8. Державному концерну "Укроборонпром" забезпечувати своєчасне та у повному обсязі постачання підприємствами – учасниками Концерну озброєння та військової техніки, надання послуг і виконання робіт для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

9. Адміністрації Державної прикордонної служби України, Національній гвардії України, Національній поліції України, Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерству оборони України, Міністерству юстиції України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національному антикорупційному бюро України, Державному космічному агентству України, Державному бюро розслідувань, Службі безпеки України, Управлінню державної охорони України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України надавати щомісяця до 10 числа до Апарату Ради національної безпеки і оборони України за визначеними ним формами інформацію щодо:

1) виконання державних контрактів на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг оборонного призначення, створення нових і нарощення наявних виробничих потужностей за державним оборонним замовленням;

2) використання коштів державного бюджету у 2021 році окремо за державним оборонним замовленням, річними планами закупівлі, а також за програмами, пов'язаними з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, які виконуються суб'єктами господарювання – резидентами України із залученням кредитів (позик), отриманих під державні гарантії;

3) проблемних питань, пов'язаних із виконанням державного оборонного замовлення і забезпеченням Збройних Сил України та інших військових формувань озброєнням, військовою та спеціальною технікою.

10. Внести до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки", введеного в дію Указом Президента України від 27 лютого 2020 року № 59, зміни, виключивши абзац другий підпункту 2 пункту 2, пункти 3 і 4, підпункт 2 пункту 7 та пункт 9.

11. Скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня 2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки", введене в дію Указом Президента України від 16 січня 2019 року № 10.

12. Рекомендувати Президентові України визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 січня 2019 року № 10 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 грудня         2018 року "Про основні показники державного оборонного замовлення на 2019 рік та 2020, 2021 роки".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ