Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 117/2021 / 2021-03-24

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя» (додається).

2. Затвердити Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (додається).

3. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 березня 2021 року
 

Введено в дію

Указом Президента України

від 24 березня 2021 року № 117/2021

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 11 березня 2021 року

Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України, розглянувши проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, вирішила:

1. Схвалити проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

2. Запропонувати Президентові України затвердити Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк розробити та затвердити план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 24 березня 2021 року № 117/2021

СТРАТЕГІЯ

деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

 

Преамбула

Збройна агресія Російської Федерації проти України, розпочата у 2014 році, призвела до тимчасової окупації Російською Федерацією невід’ємних частин території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів у Донецькій та Луганській областях, створивши перший у Європі після Другої світової війни прецедент спроби анексії частини території однієї держави іншою.

Російська Федерація як одна зі сторін Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року грубо знехтувала своїми міжнародними зобов’язаннями за цим міжнародним договором, порушила один з основних принципів міжнародного права щодо непорушності кордонів, піддала ревізії архітектуру європейської системи безпеки.

Реалізуючи агресивні зовнішньополітичні стратегії, Російська Федерація проводить активну мілітаризацію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, створює військово-стратегічний плацдарм поширення зони збройного конфлікту з Кримського півострова на Середземноморський регіон, Близький Схід та Африку.

Кримський півострів поступово перетворюється Російською Федерацією на військову базу, стає джерелом небезпеки і загрози для стабільності Європи і всього світу. А в разі розміщення на території Кримського півострова тактичної ядерної зброї і засобів її доставки Російська Федерація руйнує міжнародний режим нерозповсюдження зброї масового ураження, перетворює тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на потенційну військову мішень, ставить під загрозу безпеку та життя громадян України.

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією системно порушуються права людини і основоположні свободи, зокрема право на свободу слова, мирних зібрань, свободу світогляду та віросповідання, вчиняються злочини проти людяності, воєнні злочини та інші порушення норм міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, здійснюються політично вмотивовані кримінальні переслідування, систематичне переслідування осіб, які засуджують окупацію Російською Федерацією території України, проводиться призов місцевого населення на військову службу держави-окупанта, застосований масовий примус місцевого населення до набуття громадянства Російської Федерації, здійснюються незаконні позбавлення волі, обшуки, застосовуються катування, порушується право на справедливий суд.

Від початку тимчасової окупації Російською Федерацією на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється системне та масове блокування доступу до українських інформаційних ресурсів, зокрема засобів масової інформації, офіційних вебсайтів органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень, сайтів окремих громадських об’єднань у мережі Інтернет, що робить російські пропагандистські інформаційні ресурси іноді єдиними доступними джерелами отримання інформації громадянами України на тимчасово окупованій території України.

Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя порушуються права корінних народів і національних меншин України, зокрема право на етнічну ідентичність, культурну і мовну самобутність, свободу світогляду і віросповідання, свободу об’єднань, право на освіту, спостерігаються утиски та системні прояви дискримінації за етнічною та релігійною ознаками, впроваджується цілеспрямована політика щодо зміни демографічного складу населення. З тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя здійснюється витискання українців, представників корінних народів, знищення ознак їх національної ідентичності.

Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації вчиняються дії щодо протиправного заволодіння, користування та розпорядження майном, у тому числі земельними ділянками, що знаходяться на тимчасово окупованій території України і належить державі Україна, Автономній Республіці Крим, територіальним громадам, у тому числі територіальній громаді міста Севастополя, а також громадянам і юридичним особам України.

З метою створення умов для деокупації та безпечної реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, нейтралізації загроз національній та міжнародній безпеці, гарантування прав людини і основоположних свобод на основі Декларації про державний суверенітет України та Конституції України, керуючись Статутом Організації Об’єднаних Націй та Декларацією про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 1970 року, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «Про територіальну цілісність України» від 27 березня 2014 року № 68/262, положеннями актів інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, з урахуванням Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, Постанови Верховної Ради України від 22 вересня 2016 року № 1602–VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи» Україна визначає Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Загальні положення

1. Наскрізним елементом політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі – тимчасово окупована територія) є реалізація комплексу заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру.

2. Одним із найважливіших елементів політики реінтеграції тимчасово окупованої території є застосування інклюзивного суспільного діалогу за участю інститутів громадянського суспільства, залучення їх до процесу підготовки та реалізації політики і механізмів установлення та підтримання миру.

3. Формування в Україні політики деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території поєднується із заходами щодо розбудови миру, посилення обороноздатності держави, забезпечення подальшого суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку України на засадах європейської та євроатлантичної інтеграції.

4. Цілями державної політики щодо забезпечення деокупації тимчасово окупованої території та її безпечної реінтеграції є:

відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, забезпечення державного суверенітету України;

забезпечення національної єдності, стійкості та згуртованості українського суспільства і держави Україна;

припинення використання тимчасово окупованої території для діяльності, яка загрожує національній безпеці України та/або спрямована на підрив міжнародної безпеки і миру;

визначення правових засад перехідного правосуддя;

формування та реалізація політики у правовій, соціальній, освітній, інформаційній, гуманітарній та інших сферах щодо зростання та зміцнення рівня довіри, гарантування прав та законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок тимчасової окупації;

забезпечення сталого суспільно-політичного, гуманітарного та економічного розвитку України відповідно до визначених засад внутрішньої і зовнішньої політики, стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Керівні принципи

5. Територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є невід’ємною складовою частиною території України.

6. Україна послідовно всіма засобами протидіє легітимізації Російською Федерацією спроби анексії тимчасово окупованої території та інтеграції цієї території у правовий, політичний, соціально-економічний, гуманітарний, інформаційний простір Російської Федерації.

7. Україна не визнає і не визнаватиме результатів так званих «референдумів і виборів», проведених на тимчасово окупованій території з порушенням законодавства України та міжнародного права.

8. Україна наголошує на пріоритетності політико-дипломатичних засобів із вирішення збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією, відновлення та розбудови миру.

9. Україна залишає за собою право застосування всіх передбачених міжнародним правом і національним законодавством засобів захисту прав і свобод людини, національних інтересів, відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету.

10. Україна визнає недійсними будь-які правочини, вчинені фізичними і юридичними особами на тимчасово окупованій території з порушенням вимог законодавства України.

11. Україна не визнає примусового або автоматичного набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації, розцінюючи це як акт примусу щодо громадян України та порушення міжнародного гуманітарного права.

12. Україна запроваджує заходи у сфері перехідного правосуддя, зокрема щодо відшкодування шкоди, завданої у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, захисту та відновлення порушених прав, притягнення до відповідальності винних осіб, забезпечення права на правду про збройний конфлікт, недопущення виникнення збройного конфлікту в майбутньому.

13. Україна відстоює принцип денуклеаризації і демілітаризації Кримського півострова, перетворення Чорноморського регіону на територію миру і безпеки.

14. Україна формує доказову базу щодо міжнародних злочинів, які вчиняє Російська Федерація та її окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території, зокрема порушень прав людини, воєнних злочинів та злочинів проти людяності, норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного кримінального права, а також забезпечує збір інформації про моральну і матеріальну шкоду та збитки, заподіяні державі Україна, її громадянам і юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

15. Україна формує правові засади та вживає заходів із надання допомоги громадянам України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України, відшкодування завданої їм шкоди, встановлює з урахуванням норм міжнародного права правові підстави притягнення до відповідальності осіб, причетних до здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України, встановлення режимів тимчасової окупації та контролю щодо частини території України з боку Російської Федерації, зокрема визначає підстави для застосування амністії, люстрації.

16. Україна відстоює позицію щодо недопущення послаблення (зменшення кількості, обсягу та форм контролю за фактичним станом) персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), запроваджених Україною, іноземними державами, міжнародними (міждержавними) організаціями (об’єднаннями) до Російської Федерації, її фізичних та юридичних осіб, до досягнення мети їх запровадження, а також щодо необхідності посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, у тому числі запровадження нових санкцій, з метою забезпечення деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

17. Україна застосовує особливий режим в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї з метою гарантування безпеки громадян, захищення критично важливих об’єктів інфраструктури, недопущення поширення з тимчасово окупованої території терористичних та інших загроз.

18. Україна здійснює постійний моніторинг перетину її державного кордону та перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією, вживає відповідно до законодавства України заходів щодо притягнення до відповідальності фізичних осіб, які незаконно прибувають на тимчасово окуповану територію.

19. Україна вживає усіх необхідних соціальних, гуманітарних, освітніх, комунікаційних, правових, медичних та інших заходів для забезпечення можливості реалізації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, їхніх прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території.

20. Україна створює умови для зростання та зміцнення рівня довіри громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, до органів державної влади України, інших суб’єктів владних повноважень.

21. Україна розробляє заходи із підтримки в соціальній, гуманітарній, економічній, освітній, медичній сферах, спрямовані на відновлення прав та законних інтересів громадян України, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України, у тому числі тих, які проживають на тимчасово окупованій території.

22. Україна визнає незаконним будь-яке ввезення/вивезення товарів військового призначення та подвійного використання на/із тимчасово окупованої території, що здійснюється з порушенням законодавства України у сфері експортного контролю.

Пріоритетні напрями

23. Передумовами реінтеграції тимчасово окупованої території є:

розвиток демократичних інститутів, механізмів забезпечення захисту прав, свобод людини і громадянина;

розвиток економіки України, що має забезпечити поступове наближення якості життя в Україні до європейських стандартів;

підвищення ефективності державного управління, зміцнення обороноздатності держави, поліпшення спроможностей та розвиток Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, розбудова оборонно-промислового комплексу;

підвищення рівня національної стійкості, запобігання потенційним конфліктам;

вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України;

постійна підтримка та розвиток контактів соціально-гуманітарного, культурного, інформаційного характеру з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території;

сприяння консолідації українського суспільства, формування патріотичного, державницького світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей Українського народу;

консолідація міжнародних зусиль з метою сприяння процесу деокупації тимчасово окупованої території, вирішення проблемних питань, пов’язаних із тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України, зокрема щодо посередництва під час переговорів у різних міжнародних форматах, здійснення моніторингу, надання допомоги Україні у військово-технічній, економічній, гуманітарній та інших сферах;

забезпечення реалізації громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, гарантованого Конституцією України права на освіту.

Захист прав і свобод людини

24. Державна політика щодо тимчасово окупованої території виходить з пріоритетності гарантій безпеки людини, ужиття усіх необхідних заходів із забезпечення її прав і основоположних свобод, доступу до освіти та медичного обслуговування, реалізації права на свободу світогляду і віросповідання, а також прав у соціально-економічній, культурній, інформаційній та інших сферах.

25. Україна фіксує всі факти порушень Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації прав і свобод та законних інтересів громадян України на тимчасово окупованій території, вживає заходів для надання їм відповідної правової оцінки, захисту та відновлення прав, свобод і законних інтересів.

26. Україна визначає одним із пріоритетних завдань своєї політики щодо тимчасово окупованої території ужиття усіх необхідних заходів із захисту прав і законних інтересів громадян України, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на цій території на законних підставах.

27. Україна наполягає на необхідності звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території або території Російської Федерації, всіх громадян України, що незаконно переслідуються владою Російської Федерації, окупаційною адміністрацією Російської Федерації за політичними мотивами, а також об’єктивного розслідування із залученням експертів міжнародних організацій усіх випадків зникнення громадян України на тимчасово окупованій території.

28. Україна здійснює постійний моніторинг рішень і дій Російської Федерації, окупаційної адміністрації Російської Федерації щодо тимчасово окупованої території, які порушують права та законні інтереси юридичних осіб та громадян України, а також іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на тимчасово окупованій території, та надає правову оцінку таким рішенням і діям.

29. Україна підтримує ініціативи, спрямовані на захист прав і свобод людини на тимчасово окупованій території, здійснення моніторингу додержання Російською Федерацієюокупаційною адміністрацією Російської Федерації норм міжнародного права, насамперед у сфері прав і свобод людини та міжнародного гуманітарного права.

30. Україна виходить із необхідності широкого залучення і всебічного сприяння діяльності на постійній основі міжнародних організацій та громадських правозахисних організацій щодо захисту прав і свобод людини на тимчасово окупованій території.

31. Україна продовжує співробітництво в рамках міжнародних організацій з метою підготовки і прийняття рішень щодо міжнародного засудження порушень прав людини і основоположних свобод на тимчасово окупованій території, та застосування до Російської Федерації, її окупаційної адміністрації відповідних заходів впливу, домагатиметься виконання таких рішень.

Правовий захист громадян України і юридичних осіб України, права і

законні інтереси яких порушені внаслідок збройної агресії Російської

Федерації та тимчасової окупації території України

32. Україна надає сприяння у здійсненні правового захисту і представленні прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб України, які порушені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збройного конфлікту, тимчасової окупації території України, у судах України і міжнародних судових установах.

33. Україна надає правову оцінку діям або бездіяльності посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань та правоохоронних органів України, що порушили присягу і вчинили державну зраду під час здійснення Російською Федерацією збройної агресії проти України та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

34. Україна вживає заходів, передбачених Законом України «Про санкції», та інших законних заходів щодо так званих «посадових і службових осіб» органів окупаційної адміністрації Російської Федерації і збройних формувань Російської Федерації, посадових і службових осіб Російської Федерації, безпосередньо причетних до тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, юридичних осіб Російської Федерації та інших держав, які здійснюють незаконну діяльність на тимчасово окупованій території.

35. Україна використовує всі доступні міжнародно-правові механізми для захисту майнових прав та інтересів держави Україна, її громадян і юридичних осіб, порушує в установленому порядку в судах України і міжнародних судових установах питання щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права власності на майно, що знаходиться на тимчасово окупованій території, знищення або пошкодження такого майна у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

36. Україна вживає всіх законних заходів для повернення майна держави Україна, її громадян і юридичних осіб, яке незаконно захоплене у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, чи компенсації вартості такого майна та втраченої вигоди внаслідок його незаконного відчуження.

37. Україна забезпечує населення тимчасово окупованої території адміністративними послугами шляхом створення відповідних центрів біля адміністративної межі з тимчасово окупованою територією, доступ до яких здійснюватиметься за документами, що посвідчують особу відповідно до законодавства України, розвиває у пріоритетному порядку онлайн-сервіси для забезпечення відповідними послугами.

38. Україна здійснює заходи із визначення засад перехідного правосуддя, зокрема запровадження механізмів відшкодування шкоди у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, захисту та відновлення порушених прав, притягнення винних у кримінальних правопорушеннях за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку до відповідальності.

39. Україна запроваджує програму підготовки кадрів для забезпечення процесу деокупації та реінтеграції, управління деокупованою територією.

Економічна політика

40. Україна застосовує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації, інших іноземних суб’єктів, які незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованій території.

41. Україна наполягатиме на продовженні існуючих та застосуванні нових міжнародних санкцій щодо Російської Федерації, її фізичних і юридичних осіб на період до повної деокупації тимчасово окупованої території і забезпечення державного суверенітету України, а також відшкодуванні шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

42. Україна за участю міжнародних аудиторських компаній, експертів визначає та підтверджує збитки, завдані державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією та незаконною діяльністю Російської Федерації на тимчасово окупованій території та в Азово-Чорноморській акваторії.

43. Україна вживає заходів щодо протидії Російській Федерації у веденні нею геологічної розвідки надр на тимчасово окупованій території, у тому числі на прилеглій ділянці континентального шельфу України.

44. Україна провадить активну позовну діяльність проти держави-агресора Російської Федерації, її представників у міжнародних судових установах, сприяє громадянам і юридичним особам України у поданні позовів про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією та супроводженні таких позовів.

45. Україна впроваджує стратегію випереджального розвитку, орієнтовану на зміцнення потенціалу територіальних громад, створення робочих місць, подолання негативних демографічних тенденцій.

46. Україна здійснює постійний моніторинг фактів протиправного заволодіння, користування та розпоряджання Російською Федерацією, її окупаційною адміністрацією майном, у тому числі земельними ділянками, різних форм власності на тимчасово окупованій території та формує доказову базу з метою захисту порушених прав та законних інтересів у судовому порядку, посилення санкцій.

47. Україна забезпечує соціально-економічний розвиток територій, прилеглих до тимчасово окупованої території, на яких органи державної влади та органи місцевого самоврядування України здійснюють свої повноваження.

48. Україна забезпечує заходи з подолання наслідків тимчасової окупації, формує перспективну політику та моделі економічного розвитку регіонів з урахуванням потреби підтримки соціальних інновацій, залучення ресурсів держав-партнерів для відновлення тимчасово окупованої території.

49. Україна формує перспективні заходи із відновлення і налагодження економічних зв’язків, які будуть реалізовані після відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону та забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території.

50. Україна створює реєстр заподіяної шкоди державі Україна, її громадянам і юридичним особам у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

Соціальна і гуманітарна політика

51. Україна гарантує забезпечення прав, свобод і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб відповідно до Конституції України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законів України.

52. Україна сприяє доступу до закладів освіти громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, для забезпечення реалізації ними права на освіту, зокрема впроваджує механізм спрощеного здобуття освіти для осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, а також заохочення осіб, які здобували освіту на тимчасово окупованій території, до продовження здобуття освітнього рівня на підконтрольній Україні території.

53. Україна сприяє залученню спортсменів з тимчасово окупованої території до участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.

54. Україна здійснює моніторинг дотримання норм міжнародного права і законодавства України щодо збереження на тимчасово окупованій території культурної спадщини, у тому числі спадщини кримськотатарського народу, і у разі їх порушення вживає необхідних заходів реагування, насамперед шляхом подання позовів у міжнародні судові установи.

55. Україна сприяє та надає необхідну підтримку реалізації гуманітарних ініціатив і програм для громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, залучає до впровадження таких ініціатив інститути громадянського суспільства.

56. Україна сприяє збереженню етнічної та релігійної самобутності громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, створює умови, зокрема інституційні, для розвитку культури кримськотатарського та інших корінних народів, національних меншин.

57. Україна вживає додаткових заходів у сфері соціального забезпечення громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, для задоволення їхніх законних інтересів.

58. Україна створює необхідні умови для отримання населенням тимчасово окупованої території гуманітарної допомоги, у тому числі міжнародної.

59. Україна впроваджує проведення медичної, освітньої реформ з урахуванням потреб громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території.

60. Україна вживає заходів щодо збереження культурної спадщини на тимчасово окупованій території, зокрема формує реєстр культурних цінностей та музейних колекцій України на тимчасово окупованій території та реєстр втрачених культурних цінностей.

61. Україна створює на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію сучасні сервісні зони для надання адміністративних та інших послуг громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, зокрема щодо отримання кваліфікованого електронного підпису, можливості укладення договорів із сімейними лікарями та використання державних програм щодо доступу до лікарських препаратів.

Екологічна політика

62. Україна вживає заходів для продовження здійснення моніторингу навколишнього природного середовища на тимчасово окупованій території, зокрема земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, природних територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні, стану навколишнього природного середовища, та фіксування фактів екологічних правопорушень і злочинів.

63. Україна застосовує усі можливі механізми міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема в рамках природоохоронної діяльності ООН та організацій, що входять в її систему, інших урядових і неурядових міжнародних організацій, для захисту, аналізу та контролю за станом навколишнього природного середовища на тимчасово окупованій території.

64. Україна створює реєстр шкоди, заподіяної державі Українаїї громадянам і юридичним особам внаслідок дій Російської Федерації, її окупаційної адміністрації, що призвели до забруднення та іншого негативного впливу на навколишнє природне середовище на тимчасово окупованій території, організовує та здійснює відповідну позовну діяльність у міжнародних судових установах і арбітражах питання щодо відшкодування таких збитків і втрат.

65. Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, вживає заходів щодо забезпечення виконання на тимчасово окупованій території міжнародних договорів у сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема шляхом участі у розробці та реалізації відповідних міждержавних проектів (програм), проведенні інспекційної діяльності, у тому числі з питань, що стосуються збереження довкілля Чорного та Азовського морів, знищення залишків хімічної та інших видів зброї в акваторії Чорного моря.

66. Україна забезпечує створення умов для організації водопостачання Кримського півострова після звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України.

Інформаційна політика

67. Україна вживає всіх можливих заходів для забезпечення права громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, на доступ до повної, об’єктивної, неупередженої й оперативної інформації про події, які відбуваються в Україні та світі.

68. Україна реалізує інформаційну політику, спрямовану на об’єктивне і достовірне висвітлення ситуації на тимчасово окупованій території у засобах масової інформації, зокрема закордонних.

69. Україна впроваджує комплекс дій, спрямованих на створення постійно діючих каналів інформування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території, про актуальні суспільно-політичні події в Україні та світі, організовує з цією метою виготовлення та поширення на тимчасово окуповану територію контенту адаптивного характеру, зокрема через розвиток новітніх цифрових засобів комунікації, теле- і радіомовлення.

70. Україна налагоджує та підтримує зворотний зв’язок із громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, зокрема з використанням сучасних інформаційних технологій.

71. Україна протидіє поширенню дезінформації щодо тимчасово окупованої території на світовій арені на основі активної співпраці органів державної влади України та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень з громадянським суспільством у межах національного, регіонального чи міжнародного форматів, зокрема шляхом поширення українського медіаконтенту за межами України.

72. Україна забезпечує відновлення радіомовлення на середніх хвилях, у тому числі для забезпечення поширення українських радіопрограм на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

73. Україна забезпечує системну підтримку засобів масової інформації, які вимушено були переміщені на підконтрольну Україні територію у зв’язку з тимчасовою окупацією і продовжують діяльність, а також засобів масової інформації, організацій, інших суб’єктів інформаційної діяльності, у тому числі соціальних медіа, що на постійній основі об’єктивно та достовірно висвітлюють кримську тематику.

74. Україна сприяє формуванню національних механізмів констатації правди про факти щодо збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, вживає заходів для забезпечення об’єктивної та достовірної документальної реконструкції відповідних подій, оприлюднення встановлених випадків щодо найбільш резонансних фактів або грубих порушень прав і основоположних свобод людини, норм міжнародного гуманітарного та кримінального права задля запобігання маніпуляціям історією в політичних, освітніх та інших інтересах.

Зміцнення національної стійкості

75. Україна впроваджує реформи у сфері децентралізації, розвитку та забезпечення спроможності територіальних громад, зміцнення національної стійкості, розробляє заходи з відновлення роботи органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя після звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України.

76. Україна впроваджує гуманітарні, соціальні проекти, спрямовані на підвищення рівня соціальної взаємодії та партнерства, посилення національної стійкості, громадської безпеки та цивільного захисту.

77. Україна підтримує проекти та програми міжрегіональної взаємодії територіальних громад на засадах інклюзивного суспільного діалогу, розвитку інститутів громадянського суспільства, суспільних ініціатив, спрямованих на зростання та зміцнення рівня соціальної довіри, соціального капіталу.

78. Україна протидіє спробам використання етнічного та релігійного чинників для легітимізації окупаційної діяльності Російської Федерації, її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території чи штучного створення розколів в українському суспільстві.

79. Україна забезпечує спеціальну підготовку Збройних Сил України та інших передбачених законом України військових формувань, правоохоронних органів для виконання покладених на них завдань з урахуванням особливостей процесів деокупації та реінтеграції, а також з використанням досвіду громадян України, які брали участь у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки.

80. Україна сприяє науковому процесу з питань дослідження постконфліктного врегулювання, реінтеграції, внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації.

Міжнародне співробітництво

81. Україна засновує і розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України.

82. Україна вживає заходів для підтримання актуальності питання тимчасової окупації та спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у європейській і світовій політиці, порушення Російською Федерацією одного з основних принципів міжнародного права щодо непорушності кордонів держав.

83. Україна активно застосовує міжнародні безпекові механізми з метою посилення тиску на Російську Федерацію для забезпечення деокупації тимчасово окупованої території, зокрема механізм Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

84. Україна вживає усіх можливих зовнішньополітичних заходів з метою запобігання і протидії випадкам порушення міжнародної політики невизнання спроби анексії Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, зафіксованої у відповідних актах Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, НАТО, Ради Європи, ЮНЕСКО, інших міжнародних організацій, рішеннях дружніх до України держав. Спільно з міжнародними партнерами Україна розробляє і здійснює заходи з метою нейтралізації діяльності Російської Федерації, спрямованої на міжнародну легітимізацію спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

85. Україна застосовує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо Російської Федерації, її громадян і юридичних осіб, інших іноземних суб’єктів, причетних до здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, співпрацює з міжнародними партнерами щодо посилення міжнародного санкційного тиску на Російську Федерацію для відновлення територіальної цілісності України.

86. Україна у рамках міжнародних режимів експортного контролю, нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки вживає заходів з метою протидії незаконним переміщенням товарів військового призначення та подвійного використання з/на тимчасово окуповану територію.

87. Україна використовує можливості міжнародного співробітництва і міжнародні судові інструменти з метою мінімізації негативного впливу тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та її мілітаризації на регіональну і міжнародну безпеку та свободу судноплавства в акваторіях Чорного і Азовського морів.

88. Україна бере активну участь у міжнародному співробітництві для запобігання порушенням та захисту прав і свобод людини, прав корінних народів і національних меншин на тимчасово окупованій території, зокрема шляхом взаємодії в рамках міжнародних моніторингових механізмів, надання сприяння відповідній діяльності міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій, гуманітарних місій іноземних держав.

89. Україна у співпраці з міжнародними партнерами вживає заходів для забезпечення ефективного моніторингу і документування порушень Російською Федерацією норм міжнародного права та притягнення її до міжнародно-правової відповідальності за здійснення збройної агресії проти України, тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Оборонна та безпекова політика

90. Україна забезпечує реформування та розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до Закону України «Про національну безпеку України», Стратегії національної безпеки України, інших актів законодавства України.

91. Україна відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй залишає за собою право застосування всіх передбачених міжнародним правом і законодавством України засобів захисту прав і свобод людини і громадянина, незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності.

Особливості державної політики щодо забезпечення деокупації території

Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

92. Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

93. Україна гарантує і забезпечує захист прав, свобод і законних інтересів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебуватимуть на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя після деокупації.

94. Україна забезпечить проведення виборів на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя відповідно до стандартів Організації з безпеки і співробітництва в Європі та законодавства України після звільнення та повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території, повної і остаточної реінтеграції Кримського півострова в політико-правове, культурне та інформаційне поле України.

95. Процедура повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України відбуватиметься відповідно до Конституції та законів України.

Механізм реалізації

96. Кабінет Міністрів України розробляє та затверджує план заходів з реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, на основі якого відповідні державні органи розробляють і реалізують плани заходів щодо забезпечення деокупації тимчасово окупованої території.

Очікувані результати

97. Очікуваними результатами реалізації Стратегії є:

відновлення територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаного державного кордону, забезпечення державного суверенітету України та розбудова миру й безпеки;

повна безпекова, правова, політична, економічна, екологічна, інформаційна, гуманітарна і соціальна реінтеграція тимчасово окупованої території;

відбудова та розвиток економіки, соціальної і гуманітарної сфер деокупованої території;

зростання рівня соціальної стійкості та згуртованості українського суспільства;

формування правових засад перехідного правосуддя, зокрема впровадження механізмів відшкодування шкоди у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, захисту та відновлення порушених прав, притягнення винних у кримінальних правопорушеннях за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку до відповідальності, забезпечення права на правду про збройний конфлікт, недопущення виникнення збройного конфлікту в майбутньому;

відновлення та забезпечення прав представників кримськотатарського народу та інших корінних народів, національних меншин;

зміцнення національної стійкості України;

посилення спроможностей органів сектору безпеки і оборони України;

запровадження моделі соціально-економічного розвитку деокупованої території;

сталий розвиток територій, які стали об’єктом збройної агресії Російської Федерації проти України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 _______________________________________________

In English

DECREE

OF THE PRESIDENT OF UKRAINE

No. 117/2021

On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of March 11, 2021, “On the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol”

In accordance with Article 107 of the Constitution of Ukraine, I decree:

 1. To put into effect the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of 11 March 2021 “On the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol” (attached).
 2. To approve the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (attached).
 3. Control over the implementation of the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine, enacted by this Decree, shall be vested in the Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine.
 4. This Decree shall enter into force on the day of its publication.

 

President of Ukraine  V. ZELENSKYY

24 March 2021

 

Enacted by

Decree of the President of Ukraine

No. 117/2021 of 24 March 2021

DECISION

of the National Security and Defense Council of Ukraine

of 11 March 2021

On the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol

 

In accordance with the provisions of Article 4 of the Law of Ukraine “On the National Security and Defense Council of Ukraine”, the National Security and Defense Council of Ukraine, having considered the draft Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, decided:

 1. To approve the draft Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
 2. To propose to the President of Ukraine to approve the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
 3. The Cabinet of Ministers of Ukraine within three months is to develop and approve a plan of measures to implement the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.

 

Secretary of the National Security
and Defense Council of Ukraine       O. DANILOV

 

APPROVED

By Decree of the President of Ukraine

No. 117/2021 of 24 March 2021

STRATEGY

of Deoccupation and Reintegration of the Temporarily Occupied Territory of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol

Preamble

The armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, launched in 2014, led to the temporary occupation by the Russian Federation of integral parts of Ukraine - the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, certain territories in the Donetsk and Luhansk regions, - while setting the first precedent in Europe after World War II of annexation of a part of the territory of one state to another.

The Russian Federation, as a party to the Memorandum of Security Guarantees in connection with Ukraine's accession to the 1994 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, grossly disregarded its international obligations under the said international treaty, violated one of the basic principles of the international law for inviolability of the borders, subjected the architecture of the European security system to revision.

Implementing aggressive foreign policy strategies, the Russian Federation is actively militarizing the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, creating a strategic military lodgement for the expansion of the armed conflict zone from the Crimean peninsula to the Mediterranean, Middle East and Africa.

The Crimean peninsula is being gradually transformed by the Russian Federation into a military base, becoming a source of danger and threat to the stability of Europe and the entire world. And in case of placing tactical nuclear weapons and the means of their delivery in the territory of the Crimean Peninsula, the Russian Federation would destroy the international regime for the non-proliferation of nuclear weapons, turn the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol into a potential military target, endanger the safety and lives of the citizens of Ukraine.

In the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, the Russian Federation and its occupation administration systematically violate human rights and fundamental freedoms, in particular the right to freedom of speech, peaceful assembly, freedom of thought and religion, crimes against humanity, war crimes and other violations of the international humanitarian and criminal law are committed, politically motivated criminal prosecutions are carried out, as well as systematic persecution of persons condemning the occupation of the territory of Ukraine by the Russian Federation, conscription of the local population for military service of the occupying state, mass coercion is applied to the local population to acquire citizenship of the Russian Federation, illegal imprisonments, searches are carried out, tortures are used, the right to a fair trial is violated.

Since the commencement of the temporary occupation of the Russian Federation in the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, the access to the Ukrainian information resources is systematically and massively blocked, in particular to mass media, official websites of the bodies of state power of Ukraine and bodies of local self-government, other subjects of power, sites of individual public associations on the Internet, which sometimes makes the Russian propaganda information resources the only available sources of information for citizens of Ukraine in the temporarily occupied territory of Ukraine.

The Russian Federation and its occupation administration violate the rights of indigenous population and national minorities of Ukraine in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, in particular the right to ethnic identity, cultural and linguistic originality, freedom of ideology and religion, freedom of association, and the right to education, oppression and systemic manifestations of discrimination on ethnic and religious grounds are observed, and a purposeful policy is introduced to change the demographic composition of the population. Ukrainians and representatives of indigenous population are being ousted from the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, and signs of their national identity are being destroyed.

The Russian Federation, the occupation administration of the Russian Federation are taking actions to illegally seize, use and dispose of property, including land lots that are located in the temporarily occupied territory of Ukraine and belong to the state of Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea, territorial communities, including the territorial community of the city of Sevastopol, as well as to citizens and legal entities of Ukraine.

In order to create conditions for deoccupation and safe reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, neutralization of threats to the national and international security, guarantee the human rights and fundamental freedoms on the basis of the Declaration of the state sovereignty of Ukraine and the Constitution of Ukraine, guided by the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations of 24 October 1970, the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe of 1 August 1975, the United Nations General Assembly Resolution “Territorial Integrity of Ukraine” No. 68/262 of 27 March 2014, provisions of acts of other international organizations which Ukraine is a member of, taking into account the Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms of Citizens and the Legal Regime in the Temporarily Occupied Territory of Ukraine”, the Strategy of the National Security of Ukraine as approved by Decree of the President of Ukraine No. 392 of 14 September 2020, Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 1602–VIII of 22 September 2016 “On Recommendations of the Parliamentary Hearings on the subject: “The Strategy of reintegration into Ukraine of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol: problematic issues, ways, methods and means”, Ukraine determines the Strategy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.

General Provisions

 1. A thorough element of the policy of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (hereinafter - the temporarily occupied territory) is the implementation of a set of measures of the diplomatic, military, economic, information, humanitarian and other nature.
 2. One of the most important elements of the policy of reintegration of the temporarily occupied territory is the application of an inclusive public dialogue with the participation of civil society institutions, their involvement in the process of preparation and implementation of policies and mechanisms for establishing and maintaining peace.
 3. The formation of a policy in Ukraine of deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory is combined with measures to build peace, strengthen the state's defense capabilities, ensure further socio-political and socio-economic development of Ukraine on the basis of the European and Euro-Atlantic integration.
 4. The objectives of the state policy to ensure deoccupation of the temporarily occupied territory and its safe reintegration are:

restoration of the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized state borders, ensuring the state sovereignty of Ukraine;

ensuring of national unity, fortitude and cohesion of the Ukrainian society and the state of Ukraine;

termination of the use of the temporarily occupied territory for activities that threaten the national security of Ukraine and/or are aimed at undermining the international security and peace;

determination of legal bases of the transitional justice;

formation and implementation of policy in the legal, social, educational, informational, humanitarian and other spheres to increase and strengthen the level of trust, guarantee the rights and legitimate interests of the citizens of Ukraine affected by the temporary occupation;

ensuring sustainable socio-political, humanitarian and economic development of Ukraine in accordance with the established principles of the domestic and foreign policy, the strategic course of the country to gain the full membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization.

Guiding Principles

 1. The territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol is an integral part of the territory of Ukraine.
 2. Ukraine has been consistently by all means opposing the legitimization by the Russian Federation of the attempt to annex the temporarily occupied territory and to integrate such territory into the legal, political, socio-economic, humanitarian, and information space of the Russian Federation.
 3. Ukraine does not recognize and will never recognize the results of the so-called “referendums and elections” held in the temporarily occupied territory in violation of the Ukrainian legislation and the international law.
 4. Ukraine emphasizes the priority of political and diplomatic means for resolving the armed conflict unleashed by the Russian Federation, restoring and building peace.
 5. Ukraine reserves the right to apply all the means as provided for by the international law and the national legislation to protect the human rights and freedoms, national interests, restore the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized state borders and ensure the state sovereignty.
 6. Ukraine recognizes void any transactions executed by individuals or legal entities in the temporarily occupied territory in violation of the requirements of the legislation of Ukraine.
 7. Ukraine does not recognize the forced or automatic acquisition of the citizenship of the Russian Federation by the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory, considering it as an act of coercion against such citizens of Ukraine and a violation of the international humanitarian law.
 8. Ukraine implements measures in the sphere of the transitional justice, in particular for compensation for the damage caused in connection with the armed aggression of the Russian Federation, armed conflict, temporary occupation of the territory of Ukraine, protection and restoration of the violated rights, bringing the perpetrators to justice, ensuring the right to the truth about the armed conflict, prevention of armed conflicts in the future.
 9. Ukraine upholds the principle of denuclearization and demilitarization of the Crimean peninsula, the transformation of the Black Sea region into a territory of peace and security.
 10. Ukraine forms the evidence base concerning the international crimes committed by the Russian Federation and its occupation administration in the temporarily occupied territories, in particular violations of the human rights, war crimes and crimes against humanity, violations of the international humanitarian law and international criminal law, and also ensures the collection of information on the moral and material damage and losses caused to the state of Ukraine, to its citizens and legal entities in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine.
 11. Ukraine forms the legal bases and takes measures to provide assistance to the citizens of Ukraine who have suffered as a result of the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, temporary occupation of the territory of Ukraine, and to compensate them for the damage; taking into due consideration the provisions of the international law, establishes the legal grounds for prosecution of the persons involved in the implementation of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, the establishment of the regimes of temporary occupation and control over a part of the territory of Ukraine by the Russian Federation, in particular, determines the grounds for the application of amnesty, lustration.
 12. Ukraine asserts the position for preventing the weakening (reduction of the number, scope and forms of control over the actual situation) of personal special economic and other restrictive measures (sanctions) imposed by Ukraine, foreign states, international (interstate) organizations (associations) on the Russian Federation, its individuals and legal entities, till achievement of the goal of introduction of the same, as well as for the need to increase the sanction pressure on the Russian Federation, including the introduction of new sanctions, in order to ensure the deoccupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
 13. Ukraine applies a special regime of entry into and exit from the temporarily occupied territory in order to ensure the safety of citizens, to protect the critical infrastructure, to prevent the spread of terroristic and other threats from the temporarily occupied territory.
 14. Ukraine constantly monitors the crossings of its state border and the crossings of the administrative border with the temporarily occupied territory, takes measures in accordance with the legislation of Ukraine to bring the individuals to justice who illegally arrive in the temporarily occupied territory.
 15. Ukraine takes all necessary social, humanitarian, educational, communication, legal, medical and other measures to enable the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory to exercise their rights and legitimate interests in the territory controlled by Ukraine.
 16. Ukraine creates conditions for the growth and strengthening of the level of trust of the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory to the state authorities of Ukraine and other subjects of power.
 17. Ukraine develops measures of support in the social, humanitarian, economic, educational, medical spheres, aimed at restoring the rights and legitimate interests of the citizens of Ukraine affected by the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, temporary occupation of Ukraine, including those residing in the temporarily occupied territory.
 18. Ukraine recognizes illegal any import/export of military purpose and dual-use goods to/from the temporarily occupied territory, which is carried out in violation of the legislation of Ukraine in the sphere of the export control.

Priority Areas

 1. Prerequisites for the reintegration of the temporarily occupied territory are:

development of democratic institutions, mechanisms to ensure the protection of the human and civil rights and freedoms;

development of the economy of Ukraine to ensure the gradual convergence of the quality of life in Ukraine to the European standards;

increasing the efficiency of public administration, strengthening the defense capabilities of the state, improving the capabilities and development of the Armed Forces of Ukraine, other military formations formed in accordance with the legislation of Ukraine, law enforcement agencies, development of the defense industry complex;

increasing the level of the national resilience, preventing potential conflicts;

solving the problems of internally displaced persons who suffered as a result of the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine;

constant support to and development of contacts of socio-humanitarian, cultural, informational nature with the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory;

promoting the consolidation of the Ukrainian society, formation of the patriotic, statehood outlook, preservation and development of the spiritual and moral values of the Ukrainian people;

consolidation of the international efforts to facilitate the process of deoccupation of the temporarily occupied territory, resolution of the issues related to the temporary occupation of a part of the territory of Ukraine by the Russian Federation, in particular, mediation in negotiations in various international formats, monitoring, assistance to Ukraine in the military-technical, economic, humanitarian and other spheres;

ensuring the realization by the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory of the right to education as guaranteed by the Constitution of Ukraine.

Protection of Human Rights and Freedoms

 1. The state policy concerning the temporarily occupied territory is based on the priority of guarantees of the security of an individual, while taking all the necessary measures to ensure his rights and fundamental freedoms, access to education and health care, realization of the right to freedom of thought and religion, as well as the rights in the socio-economic, cultural, informational and other spheres.
 2. Ukraine records all facts of violation by the Russian Federation, the occupation administration of the Russian Federation, of the rights and freedoms and legitimate interests of the citizens of Ukraine in the temporarily occupied territory, takes measures for the appropriate legal assessment of the same, to provide for protection and restoration of rights, freedoms and legitimate interests.
 3. Ukraine determines that one of the priorities of its policy concerning the temporarily occupied territory is to take all necessary measures to protect the rights and legitimate interests of the citizens of Ukraine, as well as foreigners and stateless persons legitimately staying in that territory.
 4. Ukraine insists on the need to release all hostages and illegally detained persons in the temporarily occupied territory or the territory of the Russian Federation, all the citizens of Ukraine that are illegally persecuted by the Russian authorities, the occupation administration of the Russian Federation on political grounds, and on the need of an unbiased investigation with the involvement of experts from international organizations of all cases of disappearance of citizens of Ukraine in the temporarily occupied territory.
 5. Ukraine constantly monitors the decisions and actions of the Russian Federation, the occupation administration of the Russian Federation concerning the temporarily occupied territory, which violate the rights and legitimate interests of legal entities and citizens of Ukraine, as well as foreigners, stateless persons legitimately staying in the temporarily occupied territory, and provides for the appropriate legal assessment of such decisions and actions.
 6. Ukraine supports initiatives aimed at protecting human rights and freedoms in the temporarily occupied territory, monitoring the observance by the Russian Federation, the occupation administration of the Russian Federation of the international law, first of all in the field of the human rights and freedoms and the international humanitarian law.
 7. Ukraine proceeds from the need to widely involve and comprehensively promote the activities of international organizations and human rights public organizations on a permanent basis to protect the human rights and freedoms in the temporarily occupied territory.
 8. Ukraine continues to cooperate within the framework of international organizations in order to prepare and take decisions concerning the international condemnation of violations of human rights and fundamental freedoms in the temporarily occupied territory, and to apply appropriate measures of influence on the Russian Federation and its occupation administration, and will press for implementation of such decisions.

Legal protection of the citizens of Ukraine and legal entities of Ukraine, whose rights and legitimate interests have been violated as a result of the armed aggression of the Russian Federation and the temporary occupation of the territory of Ukraine

 1. Ukraine assists in the exercise of the legal protection and representation of the rights and legitimate interests of the citizens and legal entities of Ukraine that have been violated as a result of the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, temporary occupation of Ukraine, in the courts of Ukraine and in the international courts.
 2. Ukraine provides for the appropriate legal assessment of the actions or omissions of the officials and officers of state bodies, local self-government bodies, military formations and law enforcement agencies of Ukraine who violated the oath and committed treason during the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine and the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
 3. Ukraine takes the measures provided for in the Law of Ukraine “On Sanctions” and other legitimate measures concerning so-called “officials and officers” of the bodies of the occupation administration of the Russian Federation and armed formations of the Russian Federation, officials and officers of the Russian Federation directly involved in the temporary occupation of the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, legal entities of the Russian Federation and other states engaged in illegal activities in the temporarily occupied territory.
 4. Ukraine uses all available international legal mechanisms to protect the property rights and interests of the state of Ukraine, its citizens and legal entities, raises in the prescribed manner in the courts of Ukraine and international judicial institutions the issues of compensation for damage caused by restrictions of the property rights to the assets located in the temporarily occupied territory, destruction or damage of such assets in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine.
 5. Ukraine takes all legitimate measures to return the property of the state of Ukraine, its citizens and legal entities, which is illegally seized in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine, or compensation for the value of such property and lost profits resulting from illegal alienation of the same.
 6. Ukraine provides the population of the temporarily occupied territory with administrative services by means of establishing appropriate centers near the administrative border with the temporarily occupied territory, which will be accessed through identity documents in accordance with the Ukrainian legislation, and as a priority develops online services to provide relevant services.
 7. Ukraine takes measures to determine the principles of the transitional justice, in particular the introduction of mechanisms for compensation of damages resulting from the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of Ukraine, mechanisms of protection and restoration of the violated rights, bringing the criminal perpetrators to justice for the crimes against peace, security of mankind and the international legal order.
 8. Ukraine introduces a staff training program to secure the process of deoccupation and reintegration, management of the deoccupied territory.

Economic Policy

 1. Ukraine applies special personal economic and other restrictive measures (sanctions) against the citizens and legal entities of the Russian Federation, other foreign entities that illegally operate in the temporarily occupied territory.
 2. Ukraine will insist on the continuation and application of new international sanctions against the Russian Federation, its individuals and legal entities for the period of time until the full deoccupation of the temporarily occupied territory and ensuring of the state sovereignty of Ukraine, as well as on the compensation for damages caused to the state of Ukraine, its citizens and legal entities in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine.
 3. Ukraine with the participation of international audit companies, experts identifies and confirms the damage caused to the state of Ukraine, its citizens and legal entities in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation and illegal activities of the Russian Federation in the temporarily occupied territory and the Azov-Black Sea waters.
 4. Ukraine takes measures to counteract to the Russian Federation's geological exploration in the temporarily occupied territory, including the adjacent part of the continental shelf of Ukraine.
 5. Ukraine is actively suing the aggressor state of the Russian Federation, its representatives in the international judicial institutions, assists citizens and legal entities of Ukraine in filing lawsuits to protect violated, unrecognized or disputed rights, freedoms or legitimate interests in connection with armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation and provides support in such lawsuits.
 6. Ukraine implements a strategy of advanced development aimed at strengthening the potential of territorial communities, creating jobs, overcoming negative demographic trends.
 7. Ukraine constantly monitors the facts of illegal seizure, use and disposal by the Russian Federation, its occupation administration of property, including land lots, of various forms of ownership in the temporarily occupied territory and forms the evidence base to protect the violated rights and legitimate interests in court, to strengthen the sanctions.
 8. Ukraine ensures the socio-economic development of the territories adjacent to the temporarily occupied territory where the bodies of state power and local self-government of Ukraine exercise their powers.
 9. Ukraine provides for the measures to overcome the consequences of the temporary occupation, formulates long-term policies and models of economic development of the regions taking into due consideration the need to support social innovations, attracting resources of the partner countries to restore the temporarily occupied territory.
 10. Ukraine develops perspective measures to restore and establish economic ties, which will be implemented after the restoration of the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized state borders and ensuring the state sovereignty of Ukraine in the temporarily occupied territory.
 11. Ukraine establishes a register of the damages caused to the state of Ukraine, its citizens and legal entities in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine.

Social and Humanitarian Policy

 1. Ukraine guarantees the rights, freedoms and legitimate interests of internally displaced persons in accordance with the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine “On Ensuring the Rights and Freedoms of Internally Displaced Persons” and other laws of Ukraine.
 2. Ukraine facilitates the access to educational institutions for the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory to ensure realization of their right to education, in particular, introduces a mechanism for a simplified education for persons residing in the temporarily occupied territory, as well as encourages those who have been receiving education in the temporarily occupied territory to continue obtaining the educational level in the territory controlled by Ukraine.
 3. Ukraine promotes the involvement of athletes from the temporarily occupied territory to participate in the physical culture and health and sports activities included in the Unified calendar plan of physical culture and health and sports activities of Ukraine.
 4. Ukraine monitors compliance with the international law and the legislation of Ukraine on the preservation of cultural heritage in the temporarily occupied territories, including the heritage of the Crimean Tatar people, and in the event of violation of the same takes appropriate measures, first of all by means of filing lawsuits in the international courts.
 5. Ukraine promotes and provides the necessary support for the implementation of humanitarian initiatives and programs for the citizens residing in the temporarily occupied territories, and involves civil society institutions in the implementation of such initiatives.
 6. Ukraine contributes to the preservation of the ethnic and religious identity of the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory, and creates conditions, in particular the institutional conditions, for the development of the culture of the Crimean Tatar and other indigenous people and national minorities.
 7. Ukraine takes additional measures in the sphere of social security of the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory to satisfy their legitimate interests.
 8. Ukraine creates the necessary conditions for the population of the temporarily occupied territory to receive the humanitarian aid, including the international aid.
 9. Ukraine implements the medical and educational reforms taking into due consideration the needs of the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory.
 10. Ukraine takes measures to preserve the cultural heritage in the temporarily occupied territory, in particular by means of establishing a register of cultural valuables and museum collections of Ukraine in the temporarily occupied territories and a register of the lost cultural valuables.
 11. Ukraine is setting up modern service areas at checkpoints of entry and exit to and from the temporarily occupied territory to provide the administrative and other services to citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory, in particular services of obtaining a qualified electronic signature, possibility of concluding contracts with family doctors and using government programs for access to medicines.

 Environmental Policy

 1. Ukraine takes measures to continue monitoring the environment in the temporarily occupied territories, in particular land, subsoil, surface and groundwater, ambient air, forests and other vegetation, wildlife, marine environment and natural resources of the territorial waters, continental shelf and the exclusive (marine) economic zone of Ukraine, natural territories and objects subject to special protection, the condition of the natural environment, and record the facts of environmental offenses and crimes.
 2. Ukraine applies all the possible mechanisms of international cooperation in the sphere of environmental protection, in particular within the framework of the environmental activities of the UN and its member organizations, other governmental and non-governmental international organizations, to protect, analyze and monitor the environment in the temporarily occupied territory.
 3. Ukraine establishes a register of the damages caused to the state of Ukraine, its citizens and legal entities as a result of actions of the Russian Federation, its occupation administration, which led to pollution and other negative impact on the environment in the temporarily occupied territory, organizes and carries out filing of relevant lawsuits in international judicial institutions and arbitration courts for the compensation for such damages and losses.
 4. Ukraine, in compliance with its international obligations, takes measures to ensure the implementation of the international agreements in the sphere of environmental protection in the temporarily occupied territory, in particular by participating in the development and implementation of relevant interstate projects (programs), inspection activities, including those on issues related to the preservation of the environment of the Black and Azov Seas, the destruction of the remnants of chemical and other weapons in the Black Sea waters.
 5. Ukraine ensures the creation of conditions for the organization of water supply to the Crimean peninsula after the liberation of the temporarily occupied territory and the restoration of the constitutional order of Ukraine in the said territory.

Information Policy

 1. Ukraine takes all the possible measures to ensure the right of the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory to access the complete, objective, unbiased and prompt information on the developments in Ukraine and the world.
 2. Ukraine implements the information policy aimed at the objective and reliable coverage of the situation in the temporarily occupied territory in the media, in particular foreign ones.
 3. Ukraine implements a set of actions aimed at creating permanent channels for informing the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory about the current socio-political events in Ukraine and the world, organizes for such purpose the production and distribution of an adaptive content to the temporarily occupied territory, in particular through the development of the latest digital means of communication, television and radio broadcasting.
 4. Ukraine establishes and maintains feedback with the citizens of Ukraine residing in the temporarily occupied territory, in particular by means of the modern information technologies.
 5. Ukraine counteracts the dissemination of disinformation about the temporarily occupied territory on the world stage through the active cooperation of the bodies of state power of Ukraine and local self-government bodies, other power subjects with the civil society in the national, regional and international formats, in particular by means of dissemination of the Ukrainian media content outside Ukraine.
 6. Ukraine provides for the resumption of the medium-wave radio broadcasting, inter alia to ensure the dissemination of the Ukrainian radio programs in the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
 7. Ukraine provides a systematic support to the media that have been forcibly relocated to the territory controlled by Ukraine due to the temporary occupation and continue to operate, as well as the media, organizations and other media outlets, including social media, that on the constant basis objectively and reliably cover the Crimean topics.
 8. Ukraine promotes the establishment of national mechanisms for establishing the truth about the armed aggression of the Russian Federation and the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, takes measures to ensure objective and reliable documentary reconstruction of the relevant events, disclosure of the established cases of violation of human rights and fundamental freedoms, provisions of the international humanitarian and criminal law to prevent manipulations with history in political, educational and other interests.

Strengthening the National Fortitude

 1. Ukraine implements reforms in the spheres of decentralization, development and capacity building of territorial communities, strengthening the national fortitude, develops measures to restore the work of the government authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local self-government bodies in the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol after the liberation of the temporarily occupied territory and restoration of the constitutional order of Ukraine in that territory.
 2. Ukraine implements humanitarian and social projects aimed at increasing the level of social interaction and partnership, strengthening the national fortitude, public safety and civil protection.
 3. Ukraine supports projects and programs of interregional cooperation of territorial communities on the basis of the inclusive social dialogue, development of the civil society institutions, public initiatives aimed at increasing and strengthening the level of social trust and social capital.
 4. Ukraine counteracts attempts to use ethnic and religious factors to legitimize the occupation actions of the Russian Federation, its occupation administration in the temporarily occupied territory or the artificial creation of dissents in the Ukrainian society.
 5. Ukraine provides special training for the Armed Forces of Ukraine and other military formations existing in accordance with the legislation of Ukraine and for law enforcement agencies to carry out their tasks, taking into due consideration the peculiarities of deoccupation and reintegration processes, while using the experience of the citizens of Ukraine who have participated in the international peacekeeping and security operations.
 6. Ukraine promotes the scientific research process on the post-conflict settlement, reintegration, the domestic and foreign policy of the Russian Federation.

International Cooperation

 1. Ukraine establishes and develops the Crimean Platform as the key foreign policy tool for consolidating international efforts aimed at deoccupation and restoration of the territorial integrity of Ukraine, overcoming the effects of the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation, and protection of the rights and interests of the citizens of Ukraine.
 2. Ukraine takes measures to maintain in the European and world politics the urgency of the issue of the temporary occupation and attempts by the Russian Federation to annex the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, of the violation by the Russian Federation of one of the basic principles of the international law concerning the inviolability of the state borders.
 3. Ukraine is actively using international security mechanisms to increase the pressure on the Russian Federation to ensure the deoccupation of the temporarily occupied territory, in particular the mechanism of the Memorandum on Security Guarantees in connection with the accession by Ukraine to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
 4. Ukraine takes all possible foreign policy measures to prevent and counteract the violations of the international policy of non-recognition of the Russian Federation's attempt to annex the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, as stated in the relevant acts of the United Nations, European Union, NATO, Council of Europe, UNESCO, other international organizations, decisions of the states that are friendly to Ukraine. Together with the international partners, Ukraine develops and implements measures to neutralize the actions of the Russian Federation aimed at international legitimization of the attempt to annex the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation.
 5. Ukraine applies personal special economic and other restrictive measures (sanctions) against the Russian Federation, its citizens and legal entities, other foreign entities accessorial to the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine and the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, cooperates with the international partners to increase the international sanctions pressure on the Russian Federation to restore the territorial integrity of Ukraine.
 6. Within the framework of the international regimes of export control, non-proliferation of weapons of mass destruction and means of their delivery, Ukraine takes measures to counteract the illegal movement of military purpose and dual-use goods from/to the temporarily occupied territory.
 7. Ukraine uses the possibilities of the international cooperation and international judicial instruments to minimize the negative impact of the temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol by the Russian Federation and the militarization thereof on the regional and international security and freedom of navigation in the Black and Azov Seas.
 8. Ukraine actively participates in the international cooperation to prevent violations of and protect the human rights and freedoms, the rights of the indigenous people and national minorities in the temporarily occupied territory, in particular through cooperation within the framework of the international monitoring mechanisms, facilitation of the appropriate activities of international human rights protection and humanitarian organizations, humanitarian missions of foreign states.
 9. Ukraine, in cooperation with the international partners, takes measures to ensure the effective monitoring and documentation of the violations of the international law by the Russian Federation and bringing it to international legal responsibility for the armed aggression against Ukraine, temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol.

Defense and Security Policy

 1. Ukraine ensures the reform and development of the security and defense sector in accordance with the Law of Ukraine “On the National Security of Ukraine”, the National Security Strategy of Ukraine, other acts of the legislation of Ukraine.
 2. Pursuant to Article 51 of the Charter of the United Nations, Ukraine reserves the right to apply all means of protection of the human and civil rights and freedoms, independence, state sovereignty and territorial integrity provided for in the international law and the legislation of Ukraine.

Features of the State Policy Aimed to Ensure the Deoccupation of the Territory of the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol

 1. Ukraine is initiating an international negotiation process to determine the modalities for the liberation of the temporarily occupied territory and the restoration of the constitutional order of Ukraine in the said territory, basing in particular on the provisions of the Memorandum on Security Guarantees in connection with the accession of Ukraine to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, as well as on the results of the activities of the Crimean Platform.
 2. Ukraine guarantees and ensures the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons who will legitimately stay in the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol after the deoccupation of the same.
 3. Ukraine will ensure the holding of elections on the territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol in accordance with the standards of the Organization for Security and Cooperation in Europe and the legislation of Ukraine after the liberation and full restoration of the constitutional order of Ukraine in the temporarily occupied territory, as well as the full and final reintegration of the Crimean peninsula into the political, legal, cultural and information field of Ukraine.
 4. The procedure for returning the temporarily occupied territory under the general jurisdiction of Ukraine will be effected in accordance with the Constitution and legislation of Ukraine.

Implementation Mechanism

 1. The Cabinet of Ministers of Ukraine develops and approves the action plan for the implementation of the Strategy for deoccupation and reintegration of the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, on which basis the relevant state bodies will develop and implement plans of measures to ensure the deoccupation of the temporarily occupied territory.

Expected Results

 1. The expected results of the implementation of the Strategy are:

restoration of the territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized state borders, ensuring the state sovereignty of Ukraine and building peace and security;

full security, legal, political, economic, environmental, informational, humanitarian and social reintegration of the temporarily occupied territory;

reconstruction and development of the economy, social and humanitarian spheres in the deoccupied territory;

increasing the level of social fortitude and cohesion of the Ukrainian society;

formation of the legal bases of the transitional justice, in particular introduction of mechanisms for compensation for the damages inflicted in connection with the armed aggression of the Russian Federation, the armed conflict, the temporary occupation of the territory of Ukraine, for protection and restoration of the violated rights, for bringing the perpetrators to justice for the crimes against peace, security of mankind and the international legal order, for ensuring the right to the truth about the armed conflict, for preventing the emergence of an armed conflict in the future;

restoration and ensuring the rights of representatives of the Crimean Tatar and other indigenous people, national minorities;

strengthening the national fortitude of Ukraine;

strengthening the capacity of the security and defense sector agencies of Ukraine;

introduction of a model of socio-economic development of the deoccupied territory;

sustainable development of the territories that have become the object of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.

Head of the Office
of the President of Ukraine   A. YERMAK