Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 35/2021 / 2021-01-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості"

ідповідно до статті 107 Конституції України  постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 січня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки
і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 січня 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 29 січня 2021 року №35/2021

 

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 29 січня 2021 року
Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних зі станом справ в атомній енергетиці та промисловості, з метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки, Рада національної безпеки і оборони України  в и р і ш и л а:

1. Кабінетові Міністрів України:

1) внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) у місячний строк щодо законодавчого врегулювання механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії;

б) до 1 липня 2021 року:

про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;

щодо установлення та визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження;

2) забезпечити:

а) у місячний строк безумовне виконання заходів, передбачених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", уведеного в дію Указом Президента України від 2 грудня 2019 року № 874;

б) супроводження у Верховній Раді України законопроектів:

"Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів" (реєстраційний № 3947);

"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування спеціального фонду" (реєстраційний № 2388);

"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (реєстраційний № 2389);

"Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства (щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії)" (реєстраційний № 2390);

"Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)" (реєстраційний № 3364);

в) неухильне дотримання зобов’язань України, що випливають із Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII, Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії, учиненого 24 листопада 2016 року, та Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, ратифікованого Законом України від 15 грудня 2010 року № 2787-VI, під час реалізації заходів у сфері енергетики;

3) вжити вичерпних заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій;

4) вжити до 1 квітня 2021 року вичерпних заходів щодо:

а) затвердження концепції державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року з подальшим прийняттям протягом шести місяців державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року для забезпечення фінансування розвитку урановидобувного та уранопереробного державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" з метою збільшення виробництва уранового оксидного концентрату для повного забезпечення потреб вітчизняної атомної енергетики;

б) забезпечення фінансування та реалізації в повному обсязі заходів, передбачених Державною цільовою екологічною програмою першочергових заходів приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 – 2023 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 756;

в) визначення державного органу, відповідального за розроблення та затвердження проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні;

г) спорудження сховищ для осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій і об’єктів їхньої інфраструктури;

ґ) визначення критеріїв приймання радіоактивних відходів атомних електростанцій на захоронення в спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих радіоактивних відходів комплексу виробництв "Вектор";

д) завершення створення об’єктів та відповідної інфраструктури, призначених для поводження з радіоактивними відходами діючих атомних електростанцій на майданчику комплексу виробництв "Вектор", зокрема:

забезпечення ефективної діяльності державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами";

початку приймання до наявних сховищ комплексу виробництв "Вектор" на захоронення кондиційованих радіоактивних відходів та відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, що знаходяться в експлуатації;

е) приведення норм радіаційної безпеки України та основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України у відповідність із Законом України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання", норм безпеки МАГАТЕ та рекомендацій Міжнародної комісії з радіологічного захисту;

є) опрацювання питання щодо законодавчого врегулювання поводження з матеріалами, забрудненими техногенно-підсиленими джерелами іонізуючого випромінювання;

ж) врегулювання питання використання безпілотних повітряних суден у районах розташування атомних електростанцій та відповідальності за використання безпілотних повітряних суден у заборонених для польотів зонах або у зонах обмеження польотів;

з) стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів, передбачивши розроблення інструментів стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (з енергії сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генеруючих установок приватних домогосподарств) до упровадження на кожному суб’єкті генерації з відновлюваних джерел енергії потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку електричної енергії та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проекті будівництва та введення в експлуатацію.

2. Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Рівненській, Херсонській та Хмельницькій обласним державним адміністраціям забезпечувати в обов’язковому порядку дотримання під час забудови відповідних територій вимог будівельних норм щодо створення (будівництва) у складі об’єктів будівництва громадського та промислового призначення захисних споруд цивільного захисту для створення відповідно до визначених потреб фонду захисних споруд цивільного захисту, призначених для укриття населення в зонах спостереження навколо атомних електростанцій.

3. Запропонувати Рахунковій палаті передбачити у плані роботи:

здійснення фінансового аудиту та аудиту ефективності використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та коштів фінансового резерву, що використовуються виключно на фінансування розробки проекту зняття з експлуатації ядерних установок;

аудиту ефективності використання бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 2401140 "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України     О.ДАНІЛОВ