Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 596/2020 / 2020-12-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

1. Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю, затвердженого Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180 «Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю» (зі змінами, внесеними Указами від 13 серпня 2014 року № 646, від 22 серпня 2014 року № 661, від 11 вересня 2014 року № 717, від 28 травня 2015 року № 297 та від 11 грудня 2019 року № 896), такі зміни:

1) у пункті 6:

абзаци перший та третій викласти відповідно в такій редакції:

«6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії»;

«Заступниками голови Комісії є за посадою перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, заступник Міністра закордонних справ України, до компетенції якого згідно з розподілом повноважень віднесено питання військово-технічного співробітництва та експортного контролю»;

в абзаці четвертому після слів «Голови Служби зовнішньої розвідки України» доповнити словами «начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України», а слова «начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України» виключити;

абзац п'ятий доповнити реченням такого змісту: «Секретар Комісії організовує та забезпечує координацію роботи, пов’язану з підготовкою та проведенням засідань Комісії»;

2) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Рішення Комісії приймаються після обговорення на засіданні Комісії відповідних питань порядку денного більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

29 грудня 2020 року