Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 951/2005 / 2005-06-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 20 травня 2005 року Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2005 року "Про заходи щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

внести пропозиції щодо оновлення персонального складу делегації України на переговорах зі вступу України до Світової організації торгівлі, передбачивши при цьому збереження основної частини нинішнього складу цієї делегації;

затвердити новий персональний склад урядової частини Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до Світової організації торгівлі;

вжити заходів щодо відновлення роботи Митно-тарифної ради України, Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі;

2) забезпечити підготовку та подати в тижневий строк на розгляд Верховної Ради України проекти законів, спрямованих на гармонізацію національного законодавства з нормами та принципами СОТ:

- про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів";

- про внесення змін до статті 9 Закону України "Про металобрухт";

- про внесення змін до Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур";

- про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину";

- про внесення змін до деяких законів України (зокрема, "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини", "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин"), пов'язаних із санітарними та фітосанітарними заходами;

- про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої";

- про стандарти, технічні регламенти та процедури підтвердження відповідності;

- про внесення змін до Митного кодексу України;

- про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти";

- про внесення змін до Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України";

- про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів;

- про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру";

- про загальну безпеку продукції;

- про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів";

- про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та соціального захисту їх працівників;

- про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного;

- про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування";

3) опрацювати у місячний строк питання щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення впровадження державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва у цій сфері;

4) проаналізувати стан готовності галузей економіки до функціонування в умовах набуття Україною членства у СОТ, опрацювати питання щодо можливих наслідків вступу України до СОТ для окремих галузей економіки та з урахуванням одержаних результатів розробити та затвердити у тримісячний строк програму заходів щодо нейтралізації можливих негативних наслідків вступу України до СОТ;

5) вжити до 30 вересня 2005 року заходів щодо:

завершення переговорного процесу з державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі з урахуванням необхідності встановлення відповідних перехідних періодів з відкриття доступу до ринків товарів і послуг;

приведення національної системи стандартизації і технічного регулювання у відповідність із нормами та принципами СОТ;

приведення у відповідність із нормами та принципами СОТ політики державної підтримки сільського господарства та інших галузей економіки;

забезпечення стабільності ринку праці в умовах набуття Україною членства у СОТ; .

6) при розробленні проектів законів про Державний бюджет України на 2006 та наступні роки передбачати фінансування в обсягах, що забезпечать виконання заходів, пов'язаних зі вступом України до СОТ;

7) забезпечувати контроль за додержанням і виконанням українською стороною зобов'язань за двосторонніми протоколами з доступу до ринків товарів і послуг з державами - членами Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі;

8) забезпечити максимальну прозорість діяльності, пов'язаної зі вступом України до СОТ, зокрема шляхом регулярного інформування з відповідних питань суб'єктів господарювання та їх об'єднань, профспілкових, громадських організацій.

2. Відповідно до частини другої статті 93 Конституції України визначити як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України законопроекти, прийняття яких необхідно для забезпечення вступу України до СОТ:

- "Про внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (нова редакція) (реєстраційний N 7126);

- "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (реєстраційний N 7274);

- "Про внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (реєстраційний N 7127);

- "Про внесення змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" (реєстраційний N 7149);

- "Про внесення змін до Закону України "Про адвокатуру" (реєстраційний N 7051);

- "Про внесення змін до Закону України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (реєстраційний N 7117);

- "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (реєстраційний N 7426).

3. Затвердити План невідкладних заходів щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі (додається).

Кабінету Міністрів України забезпечити контроль за своєчасним виконанням передбачених Планом заходів, а також координацію діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання Плану.

4. Запропонувати Верховній Раді України встановити спеціальну парламентську процедуру розгляду законопроектів, пов'язаних зі вступом України до СОТ.

5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 червня 2005 року
N 951/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 15 червня 2005 року N 951/2005

План невідкладних заходів щодо забезпечення вступу України до Світової організації торгівлі

1. Внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів:

1) про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування сільськогосподарських підприємств та соціального захисту їх працівників (стосовно запровадження однакового підходу в оподаткуванні податком на додану вартість операцій, здійснюваних сільськогосподарськими підприємствами, та операцій з імпорту сільськогосподарської продукції);

2) про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування вимоги обов'язкового вивозу готової продукції, виробленої з імпортованої сировини, та внесення змін до системи квотування цієї продукції).

3) про внесення змін до Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" (щодо запровадження з моменту вступу України до СОТ вивізного (експортного) мита на насіння соняшнику, льону та рижію в розмірі 16 відсотків із подальшим зменшенням до 10 відсотків).

Міністерство аграрної політики України,
Міністерство економіки України
Термін - до 3 червня 2005 року

4) про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину" (щодо зниження ставок вивізного (експортного) мита).

Міністерство аграрної політики України,
Міністерство економіки України,
Міністерство промислової політики України
Термін - до 3 червня 2005 року

5) про внесення змін до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (щодо приведення Закону у відповідність з Угодами СОТ, зокрема статтею III Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року (ГАТТ 1994), у тому числі шляхом скасування підвищених ставок акцизного збору на алкогольні напої, які імпортуються в Україну, що застосовуються до вступу України до СОТ).

Міністерство фінансів України,
Міністерство аграрної політики України
Термін - до 3 червня 2005 року

6) про стандарти, технічні регламенти та процедури підтвердження відповідності (щодо приведення законодавства у відповідність із правилами Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі);

7) про загальну безпеку продукції (щодо визначення відповідно до директиви ЄС N 2001/95/ЄС "Про загальну безпеку продукції" засад забезпечення безпеки продукції, яка вводиться в обіг, розміщена на ринку або знаходиться в обігу);

8) про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" (щодо усунення зайвих технічних бар'єрів у торгівлі).

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Міністерство економіки України
Термін - до 3 червня 2005року

9) про внесення змін до деяких законів України (зокрема, "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини", "Про ветеринарну медицину", "Про карантин рослин"), пов'язаних із санітарними та фітосанітарними заходами щодо приведення законодавства України у сфері санітарного, ветеринарного та фітосанітарного регулювання у відповідність із вимогами Угоди про застосування санітарних і фітосанітарних заходів).

Міністерство аграрної політики України,
Міністерство охорони здоров'я України
Термін - до 3 червня 2005 року

10) про внесення змін до Митного кодексу України (щодо приведення у відповідність із вимогами СОТ стосовно визначення країни походження товарів та митної вартості, обов'язкового оприлюднення судових чи адміністративних рішень з митних питань).

Міністерство економіки України,
Державна митна служба України,
Міністерство промислової політики України
Термін - до 3 червня 2005 року

11) про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" (щодо скасування експортних субсидій на молочну продукцію).

Міністерство аграрної політики України
Термін - до 3 червня 2005 року

12) про внесення змін до статті 9 Закону України "Про металобрухт" (щодо скасування заборони експорту брухту кольорових металів, запровадження експортного мита на цей вид продукції);

13) про внесення змін до Закону України "Про ввізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів (щодо встановлення ставки експортного мита у розмірі не більш як 25 євро за 1 тонну);

Міністерство промислової політики України,
Міністерство економіки України,
Державна митна служба України,
Міністерство внутрішніх справ України
Термін - до 3 червня 2005 року

14) про внесення змін до Закону України "Про розвиток автомобільної промисловості України" (щодо скасування умови локалізації для визначення країни походження, передбаченої статтею 4 цього Закону);

15) про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів (щодо скасування заборони на ввезення автобусів та вантажних автомобілів, які на момент ввезення були виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 5 років);

Міністерство промислової політики України,
Міністерство економіки України
Термін - до 3 червня 2005 року

16) про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю тростинного;

Міністерство аграрної політики України,
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України
Термін - до 3 червня 2005 року

17) про внесення змін до статті 2 Закону України "Про страхування" (щодо доступу страховиків - нерезидентів України до ринку страхових послуг).

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України,
Міністерство фінансів України,
Міністерство економіки України
Термін - до 3 червня 2005 року

2. Внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

1) пропозиції щодо скасування:

дискримінаційних зборів для резидентів та нерезидентів України за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності";

Міністерство освіти і науки України,
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України
Термін - до 3 червня 2005 року

положень Типового договору (контракту) на реалізацію інвестиційного проекту на території пріоритетного розвитку, в спеціальній (вільній) економічній зоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 року N 1199, щодо частки експорту в загальному обсязі виробництва та щодо обов'язкової умови виконання планів з експорту продукції для отримання інвестором пільг та вимоги щодо надання переваги товарам (роботам, послугам) українського виробництва за рівних умов стосовно ціни, строку використання, якості, відповідності міжнародним стандартам при реалізації інвестиційного проекту;

Міністерство промислової політики України,
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України
Термін - до 3 червня 2005 року

заборони на імпорт автобусів та вантажних автомобілів, які на момент ввезення були виготовлені та/або експлуатувалися більше ніж 5 років, інших механічних транспортних засобів - 8 і більше років, передбаченої Правилами ввезення транспортних засобів на територію України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 року N 341;

Міністерство промислової політики України,
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України
Термін - після набрання чинності відповідним Законом

2) проекти актів Кабінету Міністрів України:

щодо уніфікації тарифів на внутрішні залізничні перевезення і залізничні перевезення, що пов'язані з експортом окремих товарів, зокрема коксу та кам'яного коксівного вугілля;

Міністерство транспорту та зв'язку України
Термін - до 3 червня 2005 року

про утворення при Міністерстві економіки України національного інформаційного центру оброблення запитів та надання повідомлень з питань СОТ.

Міністерство економіки України,
Міністерство фінансів України
Термін - до 10 червня 2005 року

3. Підготувати інформацію про баланс ринку цукру в Україні за три попередні маркетингові роки, розробити прогнозну оцінку цього ринку на 2005-2006 і 2006-2007 маркетингові роки та пропозиції щодо врегулювання питання доступу імпортованого цукру-сирцю тростинного на ринок цукру.

4. Підготувати директивні матеріали щодо обгрунтування необхідності та доцільності вибору для України періоду 1994 - 1996 років як базового для визначення рівня державної підтримки сільського господарства з проведенням відповідних фінансово-прогнозних розрахунків.

Міністерство аграрної політики України
Термін - до 10 червня 2005 року

5. Підготувати меморандум про політику підтримки в галузі сільського господарства для ознайомлення з ним держав - членів Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до Світової організації торгівлі під час чергового багатостороннього засідання з питань сільського господарства.

Міністерство аграрної політики України,
Міністерство економіки України
Термін - до 10 червня 2005 року

6 . Внести пропозиції щодо заходів, необхідних для спрощення системи стандартизації і технічного регулювання, а також для впровадження в Україні міжнародних стандартів та сертифікатів якості.

7. Вжити заходів щодо скорочення переліку товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації та санітарно-епідеміологічному контролю.

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики,
Міністерство охорони здоров'я України,
Міністерство економіки України
Термін - до 10 червня 2005 року

8. Внести пропозиції щодо скорочення перехідного періоду з моменту вступу України до СОТ, після закінчення якого стане можливим заснування філій іноземних страхових компаній в Україні.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України,
Міністерство економіки України
Термін - до 10 червня 2005 року

9. Подати пропозиції про внесення змін до законодавства України щодо умов переміщення, працевлаштування, перебування іноземних фізичних осіб в Україні.

Міністерство закордонних справ України,
Міністерство праці та соціальної політики України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Міністерство юстиції України
Термін - до 10 червня 2005 року

10. Вирішити питання щодо впровадження спрощеного порядку видачі віз та дозволів на працевлаштування іноземним громадянам, які постійно працюють в організаціях, розташованих за межами України, і тимчасово переведені для роботи до їх філій або дочірніх компаній, що знаходяться на території України.

Міністерство закордонних справ України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Міністерство економіки України,
Міністерство юстиції України,
Служба безпеки України,
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Термін - до 10 червня 2005 року

11. Здійснити заходи щодо посилення контролю за додержанням законодавства у сфері інтелектуальної власності у процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування, недопущення торгівлі контрафактною продукцією.

Міністерство освіти і науки України,
Міністерство внутрішніх справ України,
Державна податкова адміністрація України,
Державна митна служба України,
Служба безпеки України
Термін - до 10 червня 2005 року

12. Вивчити питання щодо доцільності збереження заборони на створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземним фізичним та/або юридичним особам, перевищує 35 відсотків, та заборони на створення телерадіоорганізацій іноземними юридичними, фізичними особами і діяльність телерадіоорганізацій з іноземними інвестиціями, частка іноземних інвестицій у статутному фонді яких перевищує 30 відсотків.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
Міністерство економіки України,
Фонд державного майна України
Термін - до 30 червня 2005 року

13. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України:

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації законодавства до вимог багатосторонньої Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) СОТ) (реєстраційний N 7032);

Міністерство освіти і науки України,
Міністерство економіки України
Термін - до прийняття Закону

проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо філій іноземних банків) (реєстраційний N 7274).

Міністерство економіки України за участю Національного банку України
Термін - до прийняття Закону

Державний секретар України

О. ЗІНЧЕНКО