Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 323/2016 / 2016-08-02

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

2 серпня 2016 року


РІШЕННЯ

РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

від 20 травня 2016 року

Про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України

Розглянувши комплекс питань, пов'язаних зі станом справ в оборонно-промисловому комплексі, беручи до уваги тенденцію до зростання обсягів завдань із переоснащення Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань сучасним і модернізованим озброєнням та військовою технікою в умовах агресії Російської Федерації, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та внести на розгляд Верховної Ради України:

а) у місячний строк проект закону України про внесення змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо ліцензування господарської діяльності з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння;

б) у тримісячний строк проекти законів України щодо:

забезпечення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс шляхом утворення спільних підприємств;

особливостей діяльності у сфері розроблення та виробництва озброєння і військової техніки;

внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення» щодо застосування конкурентних процедур під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, а також надання переваг продукції, роботам, послугам вітчизняного походження;

підтримки авіаційної промисловості, передбачивши заходи з оподаткування операцій з увезення на митну територію України літаків іноземного виробництва за договорами оперативного лізингу та встановлення обмежувального ввізного мита на літаки іноземного виробництва, що перебували в експлуатації понад 5 років, якщо аналоги таких літаків виробляються в Україні; сприяння здешевленню вартості довгострокових кредитів шляхом субсидування з Державного бюджету України частини витрат на сплату відсотків за кредитами, отриманими в українських фінансових установах для серійного виробництва українських літаків, модернізації та технічного переоснащення авіабудівних підприємств;

2) підготувати та затвердити:

у місячний строк Державну цільову програму реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року;

у тримісячний строк:

порядок формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур;

програму підготовки робітничих кадрів та фахівців з інженерно- технічних спеціальностей для потреб підприємств оборонно-промислового комплексу;

3) забезпечити затвердження до 1 січня 2017 року основних напрямів розвитку озброєння та військової техніки на довгостроковий період;

4) передбачати у проектах Державного бюджету України на 2017 та наступні роки фінансування у повному обсязі державних цільових програм у сфері розвитку озброєння і військової техніки та оборонно-промислового комплексу;

5) опрацювати у тримісячний строк питання щодо внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» стосовно вилучення із переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та включення таких підприємств до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;

6) підготувати та затвердити у місячний строк зміни до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138, щодо встановлення для Державного концерну «Укроборонпром» та його учасників, а також державних унітарних підприємств, які задіяні у розробленні, виробництві та ремонті озброєння, військової і спеціальної техніки та їх складових і належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків;

7) розглянути питання щодо списання заборгованості державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» за спожиту електроенергію перед публічним акціонерним товариством «Миколаївобленерго» відповідно до Закону України «Про деякі питання заборгованості підприємств - учасників Державного концерну «Укроборонпром» та забезпечення їх стабільного розвитку» та забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємство з метою забезпечення виконання ним державного оборонного замовлення з відновлення технічної готовності кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Державної прикордонної служби України, які залучаються до бойового чергування та участі у міжнародних заходах;

8) розробити та у тримісячний строк затвердити перелік критичних технологій у сфері виробництва озброєння та військової техніки та план заходів, які мають забезпечувати їх комплексну державну підтримку.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України за участю Державного концерну «Укроборонпром» привести прогнозовані обсяги видатків Державного бюджету України для реалізації завдань і заходів (проектів), визначених у проекті Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2020 року, у відповідність із потребами фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу (0,5 відсотка валового внутрішнього продукту), зазначеними у Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженій Указом Президента України від 14 березня 2016 року №92.

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству оборони України, Державному космічному агентству України та Державному концерну «Укроборонпром»:

розробити та затвердити до 20 вересня 2016 року дорожню карту реформування системи стандартизації та технічного регулювання у сфері розроблення та виробництва продукції оборонного призначення;

організувати та провести до 30 грудня 2016 року роботи щодо аналізу стандартів колишнього СРСР на озброєння і військову техніку з метою встановлення доцільності їх подальшого застосування, перегляду чи скасування, забезпечивши фінансування цих робіт у необхідному обсязі.

4. Запропонувати Національному банку України у двомісячний строк врегулювати в установленому порядку питання надання підприємствам, які виконують державне оборонне замовлення, індивідуальних ліцензій, дозволів на:

здійснення авансових платежів (попередньої оплати) за власні кошти в іноземній валюті за зовнішньоекономічними контрактами, загальна вартість кожного з яких перевищує 500 тисяч доларів США (еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату переказу), на закупівлю матеріалів, комплектувальних виробів і обладнання для виробництва озброєння, військової техніки, вертольотів та авіаційних двигунів;

закупівлю іноземної валюти для здійснення платежів за зовнішньоекономічними контрактами без урахування залишків іноземної валюти на поточних рахунках у банках або зменшення розміру обов'язкового продажу іноземної валюти до 50 відсотків її надходжень.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ