Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 253/2016 / 2016-06-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року №2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно з набранням чинності у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеним в дію цим Указом.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО


Введено в дію

Указом Президента України
від 15 червня 2016 року
№253/2016

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 20 травня 2016 року

Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231
щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій

Відмічаючи важливість політичних та дипломатичних зусиль провідних держав світу з пошуку рішення, яке гарантуватиме виключно мирні цілі ядерної програми Ісламської Республіки Іран; відзначаючи, що таке рішення сприятиме ядерному нерозповсюдженню; на виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій та відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про санкції "Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати пропозиції Кабінету Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 359-р).

2. Застосувати секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з додатком.

3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення, з урахуванням положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року № 359-р.

4. Міністерству закордонних справ України поінформувати Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй та компетентні органи Європейського Союзу про застосування санкцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України  О.ТУРЧИНОВ


Додаток

до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про виконання резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій", уведеного в дію Указом Президента України від 15 червня 2016 року № 253/2016

1. До 18 жовтня 2025 року або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2025 року) у кожному окремому випадку отримувати попередній дозвіл Ради Безпеки ООН на:

пряме чи опосередковане постачання, продаж або передачу Ісламській Республіці Іран з території України чи громадянами України або з використанням морських чи повітряних суден під прапором України, або для використання в Ісламській Республіці Іран чи в її інтересах незалежно від країни походження будь-яких товарів (предметів, матеріалів, обладнання та технологій) подвійного використання, що можуть бути використані для створення ядерної зброї, зазначених у додатку 3 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (далі - Порядок), а також будь-яких додаткових предметів, що можуть сприяти діяльності Ісламської Республіки Іран, пов'язаній з важкою водою, зокрема з її збагаченням та переробкою, яка не узгоджується зі Спільним всеосяжним планом дій, схваленим резолюцією Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 року № 2231, за винятком:

товарів подвійного використання, наведених у розділі "В" частини І додатка 3 до Порядку, якщо такі товари призначені для легководних реакторів, малозбагаченого урану, що ідентифікується за позицією 1.2 розділу "А" частини І додатка 3 до Порядку, якщо він є частиною збірок ядерних паливних елементів для легководних реакторів;

товарів подвійного використання, наведених у частині II додатка 3 до Порядку, якщо вони призначені виключно для використання в легководних реакторах;

надання Ісламській Республіці Іран будь-якої технічної допомоги або послуг з професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських чи інших послуг та передачу фінансових ресурсів або послуг, пов'язаних з постачанням, продажем, передачею, виготовленням або використанням товарів (предметів, матеріалів, обладнання та технологій), зазначених в абзаці другому цього пункту;

розміщення на території України інвестицій з боку Ісламської Республіки Іран, її громадян та юридичних осіб, які зареєстровані в Ісламській Республіці Іран чи підпадають під дію її юрисдикції, або фізичних, або юридичних осіб, які діють від їх імені чи за їх дорученням, або структур, які контролюються чи перебувають у їх власності, в будь-які види комерційної діяльності, пов'язаної з видобутком урану, виробництвом чи використанням товарів подвійного використання, що можуть бути використані під час створення ядерної зброї, наведених у частині І додатка З до Порядку;

провадження діяльності, передбаченої абзацами другим - шостим цього пункту, можливе за умови надання Ісламською Республікою Іран згоди на проведення Україною перевірки використання будь-якого поставленого товару (предмета, матеріалу, обладнання та технологій) в цілях, які були заявлені, а також на проведення перевірки місця його використання;

дозвіл Ради Безпеки ООН на провадження діяльності, передбаченої абзацами другим - шостим цього пункту, не потрібен, якщо така діяльність безпосередньо пов'язана з модифікацією двох каскадів на об'єкті Фордо (Ісламська Республіка Іран) для виробництва стабільних ізотопів, експортом з Ісламської Республіки Іран понад 300 кілограмів збагаченого урану в обмін на передачу Ісламській Республіці Іран природного урану та модернізацію реактора в Араці (Ісламська Республіка Іран) згідно з узгодженим концептуальним проектом конструкції та у подальшому - згідно з узгодженим остаточним проектом конструкції такого реактора. Така діяльність може проводитися за умови:

її відповідності Спільному всеосяжному плану дій, схваленому резолюцією Ради Безпеки ООН від 20 липня 2015 року № 2231;

надання Ісламською Республікою Іран згоди на проведення Україною перевірки використання будь-якого поставленого товару (предмета, матеріалу, обладнання та технологій) в цілях, які були заявлені, а також на проведення перевірки місця його використання.

2. До 18 жовтня 2023 року або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2023 року) в кожному окремому випадку отримувати попередній дозвіл Ради Безпеки ООН на:

пряме чи опосередковане постачання, продаж або передачу Ісламській Республіці Іран з території України чи громадянами України або з використанням морських чи повітряних суден під прапором України, або для використання в Ісламській Республіці Іран чи в її інтересах будь-яких товарів подвійного використання, що можуть бути використані під час створення ракетної зброї, наведених у додатку 2 до Порядку, та будь-яких предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, що можуть використовуватися для розробки систем доставки ядерної зброї;

надання Ісламській Республіці Іран будь-яких технологій, технічної допомоги чи послуг з професійної підготовки, фінансової допомоги, інвестицій, брокерських чи інших послуг і передачі фінансових ресурсів та послуг або участь Ісламської Республіки Іран на правах пайовика в будь-яких видах комерційної діяльності в Україні, яка пов'язана з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням предметів, матеріалів, обладнання, товарів і технологій, які можуть бути використані Ісламською Республікою Іран у діяльності, пов'язаній із розробкою і створенням балістичних ракет, спроектованих таким чином, щоб вони були здатні доставляти ядерну зброю, включаючи запуски з використанням технології балістичних ракет;

провадження діяльності, передбаченої абзацами другим і третім цього пункту можливе лише за умови надання Ісламською Республікою Іран гарантій кінцевого користувача або кінцевого використання будь-якого поставленого предмета, матеріалу, обладнання, товарів і технологій та зобов'язань не використовувати такі предмети, матеріали, обладнання, товари і технології для розробки систем доставки ядерної зброї.

3. До 18 жовтня 2020 року або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2020 року) у кожному окремому випадку отримувати попередній дозвіл Ради Безпеки ООН на:

пряме чи опосередковане постачання, продаж або передачу Ісламській Республіці Іран з території України чи громадянами України або з використанням морських чи повітряних суден під прапором України, або для використання в Ісламській Республіці Іран чи в її інтересах будь-яких товарів військового призначення, наведених у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807, зокрема будь-яких бойових танків і бойових броньованих машин (за позицією МL6), артилерійських систем великого калібру (за позиціями МL2а і МL6), бойових літаків та бойових вертольотів (за позицією МL10а), військових кораблів (за позицією МL9а), ракет або ракетних систем (за позицією МL4), а також пов'язаних з ними матеріальних засобів, включаючи запасні частини;

надання Ісламській Республіці Іран громадянами України або з території України або через територію України послуг технічної підготовки, фінансових ресурсів та послуг, консультацій, інших послуг або допомоги, пов'язаної з постачанням, продажем, передачею, виробництвом, обслуговуванням або використанням озброєнь та пов'язаних з ними матеріальних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту;

постачання, закупівлю або передачу з Ісламської Республіки Іран громадянами України або з використанням морських, або повітряних суден під прапором України будь-яких озброєнь і пов'язаних з ними матеріальних засобів незалежно від країни їх походження.

4. До 18 жовтня 2025 року або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2025 року) проводити огляд на території України, зокрема в морських портах та аеропортах, в порядку, визначеному законодавством України, і згідно з міжнародним правом, зокрема морським правом і відповідними міжнародними угодами у сфері цивільної авіації, всіх вантажів, що переміщуються до Ісламської Республіки Іран і з неї, за наявності підстав вважати, що такі вантажі містять предмети, матеріали, обладнання, товари і технології постачання, продаж, передача або експорт яких здійснюється з порушенням положень пунктів 1-3 цього Додатка.

5. До 18 жовтня 2025 року або до прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України (але не пізніше 18 жовтня 2025 року) проводити відповідно до міжнародного права, зокрема морського права, військовими кораблями України у відкритому морі, за згодою держави, під прапором якої прямує судно, огляд суден за наявності в України підстав вважати, що судно перевозить товари, постачання, продаж або експорт яких здійснюється з порушенням положень пунктів 1-3 цього Додатка.