Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 535/2015 / 2015-09-05

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів України в галузі авіації"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про заходи щодо захисту національних інтересів України в галузі авіації" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

4 вересня 2015 року

 

Введено в дію
Указом Президента України
від 4 вересня 2015 року
№535/2015

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 20 липня 2015 року
Про заходи щодо захисту національних
інтересів України в галузі авіації

З метою вдосконалення реалізації державної політики в галузі авіації, врегулювання проблемних питань розвитку вітчизняного ринку послуг з повітряних перевезень Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно затвердити план заходів з підготовки до запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським Союзом і його державами-членами, передбачивши, зокрема, заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері авіаційного транспорту;

2) у місячний строк:

а) опрацювати питання щодо:

реорганізації Державної авіаційної служби України, оптимізації державного регулювання використання повітряного простору України, вдосконалення функцій із регулювання питань аеронавігаційного обслуговування, організації повітряного простору та функцій із сертифікації суб'єктів, об'єктів авіаційної діяльності, здійснення державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації;

збільшення кількості державних інспекторів з авіаційного нагляду, поліпшення умов їх оплати праці та осіб, уповноважених на проведення відповідних перевірок, з урахуванням висновків аудитів, здійснених Міжнародною організацією цивільної авіації;

б) ужити заходів до прискорення підготовки та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту стосовно утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту;

в) забезпечити проведення перевірок використання коштів державного бюджету і кредитних ресурсів, спрямованих на виконання заходів із підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, і в разі виявлення порушень законів ужити заходів щодо притягнення в установленому поряду винних осіб до відповідальності;

3) у двомісячний строк:

а) затвердити плани заходів стосовно:

розвитку цивільної авіації в Україні до 2020 року, передбачивши, зокрема, заходи щодо розвитку внутрішніх і міжнародних повітряних перевезень з урахуванням прогнозних обсягів пасажиро- і вантажопотоків; відкриття нових повітряних ліній; удосконалення діяльності авіаційних навчальних закладів, авіаційних медичних центрів з метою поліпшення якості надання ними послуг та підвищення рівня авіаційної безпеки;

утворення на базі державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" міжнародного вузлового аеропорту, передбачивши, зокрема, заходи щодо спрощення процедур проходження прикордонного контролю громадянами України, які прибувають в Україну, а також іноземцями, які є пасажирами транзитних рейсів;

забезпечення розвитку конкуренції у сфері надання послуг авіакомпаніям в аеропортах України, зокрема послуг з наземного обслуговування, постачання авіаційного пального, бортового харчування, товарів безмитної торгівлі;

б) підготувати з урахуванням світового досвіду та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про затвердження нової загальнодержавної програми авіаційної безпеки цивільної авіації;

в) розробити з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу про конкуренцію механізми надання державної підтримки вітчизняним авіакомпаніям, спрямовані на підвищення їх конкурентоспроможності в умовах лібералізації ринку повітряних перевезень, забезпечення національних інтересів у сфері цивільної авіації;

г) опрацювати заходи щодо:

проведення реконструкції, модернізації аеродромів та аеродромних об'єктів (злітно-посадкових смуг, перонів, руліжних доріжок, засобів світлосигнального, радіотехнічного, метеорологічного обладнання), об'єктів інфраструктури аеропортів (пасажирських та вантажних термінальних комплексів, цехів бортового харчування, об'єктів забезпечення авіаційним паливом), об'єктів інфраструктури, призначених для наземного обслуговування повітряних суден, пасажирів, екіпажів, обробки багажу, пошти, вантажу, а також об'єктів неавіаційних видів діяльності;

розподілу в установленому порядку споруд, об'єктів аеропортів на аеродроми/аеродромні об'єкти та об'єкти, що не належать до аеродромних;

створення єдиної державної мережі аеродромів із залученням до неї в установленому порядку аеродромів державної і комунальної форми власності;

залучення інвестицій у розвиток об'єктів інфраструктури аеропортів та об'єктів неавіаційних видів діяльності, зокрема шляхом їх передачі (крім аеродромів та аеродромних об'єктів) в установленому законодавством порядку в оренду, концесію, управління за умови збереження цільового призначення таких об'єктів;

д) організувати в установленому порядку роботу щодо проведення інвентаризації земель аеропортів (аеродромів);

е) ужити заходів щодо впровадження комплексного підходу до реконструкції та модернізації інфраструктури аеропортів (аеродромів) з урахуванням потреб у забезпеченні швидкісного наземного транспортного сполучення між аеропортами (аеродромами) та населеними пунктами, залізничними, автобусними станціями, з поєднанням різних видів транспорту;

4) внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо особливостей державного регулювання діяльності з перевезення пасажирів та/або вантажу повітряним транспортом, передбачивши запровадження вимог до фінансового забезпечення авіаційних перевізників;

5) ужити заходів щодо сприяння розслідуванню авіаційної катастрофи літака авіакомпанії "Malaysian Airlines" рейсу МН17.

2. Міністерству інфраструктури України:

1) разом із Міністерством фінансів України:

а) розробити механізми стимулювання оновлення вітчизняними авіакомпаніями парку повітряних суден, передбачивши, зокрема, створення сприятливих економічних (кредитних, податкових тощо) умов для придбання сучасної авіаційної техніки, в тому числі на умовах лізингу;

6) опрацювати питання щодо:

залучення міжнародної технічної допомоги та інвестицій у модернізацію обладнання та аеронавігаційної системи державного підприємства обслуговування повітряного руху "Украерорух";

фінансування завершення будівництва та введення в експлуатацію об'єктів інфраструктури аеропортів, будівництво яких було розпочато в рамках заходів щодо підготовки до проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

2) уживати в установленому порядку заходів щодо сприяння вітчизняним авіакомпаніям в одержанні права доступу до ринків міжнародних повітряних перевезень держав Європи, Далекого Сходу, Середньої Азії, Африки, захисту інтересів вітчизняних авіакомпаній у разі застосування щодо них заходів дискримінаційного характеру під час здійснення повітряних перевезень за кордоном.

3. Міністерству оборони України, Міністерству інфраструктури України здійснити в установленому порядку комплексні заходи щодо підвищення рівня безпеки використання повітряного простору України та вдосконалення функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху.

4. Антимонопольному комітету України:

забезпечити у місячний строк дослідження внутрішнього ринку повітряних перевезень та у разі виявлення ознак порушення суб'єктами авіаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції вжити в установленому порядку відповідних заходів реагування;

здійснити заходи до прискорення розгляду справ про порушення суб'єктами авіаційної діяльності законодавства про захист економічної конкуренції, поінформувати у місячний строк про стан розгляду таких справ.

5. Державній авіаційній службі України забезпечити у тримісячний строк приведення Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні в частині підготовки авіаційного персоналу цивільної авіації загального призначення у відповідність із Спільними Авіаційними Вимогами ІЛІІ-РСЬ 1 "Видача свідоцтв льотному екіпажу".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр ТУРЧИНОВ