Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 514/2015 / 2015-08-26

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України"

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України" (додається, таємно, без пункту 3 - нетаємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

26 серпня 2015 року

 

Введено в дію
Указом Президента України
від 26 серпня 2015 року
№514/2015

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України
від 20 липня 2015 року

Про стан реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України

За результатами розгляду стану реалізації заходів щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України, відзначаючи необхідність вжиття додаткових заходів щодо захисту таких прав та інтересів, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) ужити невідкладних заходів щодо активізації роботи з відшкодування втрат, завданих тимчасовою окупацією частини території України;

2) запровадити здійснення на постійній основі уточнення розміру збитків, завданих перешкоджанням реалізації державою Україна на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя права власності та майнових прав;

3) ужити у місячний строк у встановленому порядку заходів щодо проведення переговорів з російською стороною стосовно врегулювання спору між Україною і Російською Федерацією щодо тлумачення та застосування Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій;

4) забезпечити підготовку із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, інших науково-дослідних установ позиції України щодо захисту майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку з тимчасовою окупацією частини території України, збір та узагальнення фактологічної та іншої інформації з цих питань;

5) забезпечити погодження центральними органами виконавчої влади з Міністерством закордонних справ України та Міністерством юстиції України заходів щодо захисту порушених унаслідок тимчасової окупації частини території України майнових прав держави Україна.

2. Міністерству закордонних справ України:

1) невідкладно розпочати процедуру закупівлі в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 182 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права", юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України, з метою врегулювання спору між Україною і Російською Федерацією щодо тлумачення та застосування Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій;

2) підготувати у місячний строк разом із Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та іншими заінтересованими державними органами стратегію захисту прав та інтересів України щодо тлумачення та застосування Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій;

3) опрацювати у тримісячний строк питання залучення експертів для збору, аналізу та підготовки доказової бази, необхідної для захисту прав та інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України, та у разі потреби подати в установленому порядку пропозиції щодо джерел покриття видатків, пов'язаних з їх залученням.

3. Таємно.

4. Міністерству юстиції України невідкладно:

1) організувати надання правової допомоги громадянам України, права яких, у тому числі майнові, були порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України;

2) внести в установленому порядку пропозиції щодо участі України у міжнародних договорах стосовно юрисдикційних імунітетів та відповідальності держав.

5. Міністерству закордонних справ України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України разом із Міністерством юстиції України, Міністерством оборони України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством аграрної політики та продовольства України за участю публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вжити заходів щодо залучення у порядку застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель" кваліфікованих і високопрофесійних юридичних радників з метою захисту прав та інтересів України, пов'язаних із втратою, неможливістю використання державного майна, неотриманням доходів на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя внаслідок їх тимчасової окупації Російською Федерацією, зокрема військового майна військових частин, закладів, установ та організацій Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, об'єктів газотранспортної та енергетичної систем, транспортної інфраструктури, об'єктів рибного господарства та флоту рибної промисловості.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Міністерством юстиції України продовжувати роботу щодо інформування громадськості стосовно дій України, спрямованих на захист майнових прав та інтересів держави Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ