Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 478/2015 / 2015-08-18

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року "Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

18 серпня 2015 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 18 серпня 2015 року

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 20 липня 2015 року

Про додаткові заходи щодо запровадження безвізового режиму

між Україною та Європейським Союзом

З метою забезпечення необхідних умов для запровадження безвізового режиму поїздок громадян України до держав - членів Європейського Союзу Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) ужити додаткових заходів щодо забезпечення реалізації рекомендацій П'ятої доповіді Європейської Комісії про прогрес України з імплементації Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, зокрема, щодо вдосконалення механізму координації та оцінки діяльності центральних органів виконавчої влади з виконання названого Плану дій, створення з використанням сучасних інформаційних технологій системи контролю та моніторингу в режимі реального часу реалізації завдань у сфері європейської інтеграції;

2) розробити за участю заінтересованих державних органів та подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення чіткого визначення підслідності органів досудового слідства;

3) забезпечити схвалення концепції створення національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства та затвердження плану заходів щодо її реалізації;

4) підготувати за участю Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України із залученням представників Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України законодавчі пропозиції щодо посилення захисту свідків у кримінальному провадженні та внести на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку відповідний законопроект.

2. Міністерству внутрішніх справ України:

1) невідкладно забезпечити завершення будівництва та належного облаштування пункту тимчасового розміщення біженців у м.Яготині (Київська область), а також пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, у с.Мартинівському (Миколаївська область);

2) організувати у місячний строк разом з іншими заінтересованими державними органами роботу, у разі потреби підготувати і внести в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення:

ефективного впровадження Концепції інтегрованого управління кордонами, зокрема поліпшення міжвідомчого співробітництва та обміну даними між правоохоронними органами, вдосконалення методології аналізу ризиків;

технічних можливостей доступу до баз даних Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу в пунктах пропуску через державний кордон України;

посилення інституційної спроможності відповідних підрозділів Державної міграційної служби України щодо протидії нелегальній міграції, налагодження ефективного співробітництва з державами - членами Європейського Союзу у зазначеній сфері на міжвідомчому рівні;

створення віртуального контактного аналітичного центру та бази даних про міграційні процеси для забезпечення обміну інформацією та моніторингу ситуації у сфері міграції.

3. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України:

1) невідкладно вжити в установленому порядку заходів щодо впровадження захищеної інтегрованої системи обміну інформацією між базами даних/інформаційними системами Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства закордонних справ України, Державної фіскальної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших центральних органів виконавчої влади у зв'язку із здійсненням цими органами визначених законом повноважень у сфері міграції;

2) підготувати разом із Службою безпеки України та подати у місячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи технічного і криптографічного захисту інформації, зокрема, щодо спрощення організаційних та економічних засад функціонування зазначеної системи, запровадження ефективних механізмів ліцензування, сертифікації та державної експертизи в галузі захисту інформації, а також контролю за станом технічного та криптографічного захисту державних інформаційних ресурсів, у тому числі інформації з обмеженим доступом, протидії технічним розвідкам.

4. Запропонувати Національному банку України подати у двотижневий строк у встановленому порядку пропозиції щодо доцільності запровадження додаткових форм державного контролю у сфері обігу електронних грошей в Україні з метою забезпечення ефективної протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Міністерству юстиції України за участю Генеральної прокуратури України підготувати з урахуванням вимог Директиви 2014/42/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу від 3 квітня 2014 року стосовно заморожування та конфіскації засобів і доходів від злочинної діяльності в Європейському Союзі та подати у двотижневий строк до Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроект про утворення державного органу з повернення активів.

6. Адміністрації Державної прикордонної служби України вжити у місячний строк у встановленому порядку заходів щодо укладення міжнародних договорів України стосовно організації спільного з відповідними органами суміжних держав патрулювання державного кордону та контролю у пунктах пропуску через державний кордон.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі України, Управлінню державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України за участю Генеральної прокуратури України розробити та подати у місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України узгоджені з експертами Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України комплексні пропозиції щодо реформування правоохоронних органів в Україні (в тому числі проекти нормативно- правових актів України), зокрема, щодо:

удосконалення організації взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів;

забезпечення дальшого реформування Служби безпеки України відповідно до стандартів і критеріїв держав - членів Європейського Союзу, в тому числі шляхом підготовки нової концепції реформування Служби безпеки України;

здійснення заходів для приєднання до Шенгенської інформаційної системи;

запровадження автоматизованої системи обліку, аналізу та оцінювання ефективності діяльності працівників правоохоронних органів;

поетапного зменшення кількості атестованого персоналу правоохоронних органів;

підвищення престижу (іміджу) професії працівника органів внутрішніх справ.

8. Міністерству закордонних справ України:

проводити консультації з європейськими партнерами з питань підготовки до кінця 2015 року чергової доповіді Європейської Комісії про результати виконання Україною критеріїв Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України; 

ужити заходів щодо забезпечення взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, інших державних органів та Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України з питань реформування правоохоронних органів в Україні.

9. Запропонувати Генеральній прокуратурі України прискорити роботу щодо забезпечення повноцінного функціонування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України ОлександрТУРЧИНОВ