Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 298/2015 / 2015-05-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року” та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України          Петро ПОРОШЕНКО

28 травня 2015 року

 

Введено в дію

Указом Президента України

від 28 травня 2015 року

№298/2015

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 6 травня 2015 року

Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями

За результатами розгляду стану виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року", введеного в дію Указом Президента України від 14 листопада 2014 року № 876, Рада національної безпеки і оборони України відзначає необхідність вжиття додаткових заходів щодо забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України та недопущення виникнення аварійних ситуацій на об'єктах паливно-енергетичного комплексу України.

З метою мінімізації наявних загроз енергетичній безпеці держави та забезпечення підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу до роботи в опалювальний сезон 2015/16 року Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:

а) затвердити фінансові плани на 2015 рік державних підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та державних підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

б) визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова, що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, та вжити заходів щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави;

в) забезпечити проведення перевірки наявності технологічної нафти, переданої на відповідальне зберігання публічним акціонерним товариством "Укртранснафта", та прийняти рішення щодо дальшого використання цієї нафти, зокрема її переробки з дальшим використанням вироблених нафтопродуктів для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та для створення запасів нафтопродуктів для забезпечення стратегічних потреб держави;

г) визначити додаткові заходи щодо створення в Україні конкурентного ринку вугілля, передбачивши впровадження біржової форми торгівлі вугіллям на електронних біржових майданчиках;

д) опрацювати питання щодо:

доцільності затвердження тимчасового порядку визначення цін на вугілля енергетичних марок вітчизняного видобутку залежно від його якісних характеристик;

розроблення методики з визначення рентної плати за користування надрами для видобування вугілля, нафти та природного газу з урахуванням геологічних особливостей їх видобування;

е) внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:

внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення визначення рентної плати за користування надрами для видобування вугілля, нафти та природного газу з урахуванням геологічних особливостей їх видобування;

вдосконалення механізму розрахунку концесійних платежів та орендної плати за об'єкти паливно-енергетичного комплексу, зокрема шляхом неврахування капітальних інвестицій під час здійснення такого розрахунку;

виключення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, з обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу;

вдосконалення захисту прав та інтересів держави у процесі корпоративного управління акціонерними товариствами паливно- енергетичного комплексу, у яких держава є міноритарним акціонером;

є) забезпечення вирішення в установленому порядку питання щодо встановлення додаткових платежів на поворотній основі з метою накопичення вугілля для потреб теплових електростанцій;

ж) ужити додаткових заходів щодо диверсифікації постачання ядерного палива на енергоблоки атомних електростанцій України;

з) забезпечити виконання абзацу другого підпункту 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну", введеного в дію Указом Президента України від 1 травня 2014 року № 448, стосовно внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Кабінет Міністрів України1' щодо щорічного затвердження Кабінетом Міністрів України прогнозних балансів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні;

2) затвердити у місячний строк плани заходів щодо:

а) підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово- комунального господарства до роботи у період опалювального сезону 2015/16 року;

б) суттєвого зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів та стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі, забезпечення використання на території України якісних нафтопродуктів, зокрема, шляхом посилення державного контролю за їх безпечністю та якістю;

3) вжити у двомісячний строк у встановленому порядку заходів щодо:

а) забезпечення контролю за станом готовності підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період;

б) поліпшення стану розрахунків споживачів за енергоносії та опрацювати питання стосовно запровадження механізму обмеження та/або припинення постачання енергоносіїв тепловим електростанціям і теплоелектроцентралям з урахуванням обсягів оплати за спожиті ними електричну енергію та природний газ;

в) забезпечення реалізації підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, видобутого вугілля енергетичних марок без участі посередників;

г) приведення у встановленому порядку договорів про спільну діяльність із видобування нафти та природного газу за участю державних підприємств у відповідність із вимогами законодавства, зокрема шляхом укладення угод про розподіл продукції;

д) диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну;

4) ухвалити до 15 липня 2015 року нову Енергетичну стратегію України;

5) опрацювати у тримісячний строк питання щодо залучення європейських інвесторів до участі в розробленні та реалізації проектів будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС та додаткових ліній передачі електричної енергії для її експорту до Європейського Союзу;

6) ужити разом із Фондом державного майна України заходів щодо укладення договорів користування об'єктами газорозподільної системи на конкурсній основі;

7) уживати заходів щодо диверсифікації джерел постачання природного газу в Україну, зокрема шляхом його імпорту з держав - членів Європейського Союзу, забезпечення бронювання потужностей для транспортування імпортованого природного газу в Україну та гарантування рівного доступу до транспортних потужностей для всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності;

8) вжити разом із Службою безпеки України невідкладних заходів щодо:

а) підвищення прозорості здійснення господарської діяльності в енергетичній сфері товариствами, контрольний пакет корпоративних прав яких належить державі, забезпечення ефективної протидії корупції та боротьби з організованою злочинністю у цій сфері;

б) посилення контролю за переміщенням товарів з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також на такі території та оптимізації процедур пропуску вантажів через контрольні пункти в'їзду-виїзду.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

1) невідкладно:

а) затвердити баланси виробництва та споживання електричної енергії в Україні на 2015 рік з урахуванням необхідності оптимального завантаження існуючих потужностей атомних, теплових та гідроелектростанцій;

б) визначити до 1 червня 2015 року обсяг та джерела покриття дефіциту вугілля (з урахуванням пріоритетності заходів з диверсифікації постачання вугілля) для задоволення потреб теплових електростанцій під час опалювального сезону 2015/16 року;

в) подати пропозиції щодо приватизації об'єктів паливно-енергетичного комплексу, зокрема підприємств вугільної галузі, та забезпечення відкритості й прозорості такої приватизації;

2) невідкладно вжити заходів щодо:

а) погашення заборгованості теплогенеруючих підприємств за відвантажене їм вугілля та недопущення накопичення такої заборгованості у майбутніх періодах;

б) погашення заборгованості з виплати заробітної плати шахтарям, що утворилася на підприємствах вугільної галузі, які розташовані на контрольованій Україною території, та запобігання її виникненню у дальшому;

в) забезпечення виконання планів з видобутку та відвантаження вугілля підприємствами вугільної галузі державної форми власності, а також погашення заборгованості за поставлене такими підприємствами вугілля;

г) забезпечення погашення підприємствами паливно-енергетичного комплексу заборгованості з податків, зборів та інших платежів до державного і місцевих бюджетів;

3) опрацювати в установленому порядку питання щодо передачі:

а) державного підприємства "Енергоринок" до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України;

б) функцій з надання спеціальних дозволів на користування надрами для видобування вуглеводнів Міністерству енергетики та вугільної промисловості України;

4) вжити у двотижневий строк заходів з оптимізації добових графіків споживання електроенергії, зокрема шляхом стимулювання споживачів до споживання електричної енергії у нічний час;

5) у місячний строк:

а) опрацювати питання щодо економічної доцільності розроблення проекту реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовуються антрацитові марки вугілля, для забезпечення застосування ними вугілля газових марок вітчизняного видобутку;

6) опрацювати питання щодо механізмів стимулювання розвитку видобування та переробки бурого вугілля та торфу;

в) проаналізувати разом із Державною інспекцією ядерного регулювання України:

ефективність використання за останні 10 років встановлених потужностей атомних електростанцій України та розробити заходи щодо їх підвищення до рівня світових аналогів;

стан виконання заходів щодо продовження строків експлуатації енергоблоків атомних електростанцій України;

г) здійснити перевірку стану виконання робіт щодо введення в експлуатацію першої та другої черг Дністровської ГАЕС та вжити заходів щодо забезпечення дотримання встановлених строків їх виконання;

д) забезпечити здійснення перевірки дотримання встановлених вимог під час проведення реконструкції та планових ремонтів теплових електростанцій у 2010 - 2014 роках і розробити заходи з проведення реконструкцій та планових ремонтів теплових електростанцій з урахуванням завдання залучення приватних інвестицій;

б) вжити разом із місцевими державними адміністраціями заходів щодо належної підготовки до опалювального сезону 2015/16 року, зокрема:

а) визначити граничні величини режимів споживання електричної енергії та потужності її постачання для кожного регіону України;

б) запровадити ефективне управління режимами споживання електричної енергії та інформування всіх категорій споживачів про визначені час і строки відповідних обмежень постачання електричної енергії;

в) забезпечити дієвий контроль за дотриманням регіонами встановлених режимів споживання електричної енергії і використанням потужностей її постачання та у разі необхідності вжити відповідних заходів для зменшення обсягів споживання електричної енергії;

7) розробити за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та подати у тижневий строк Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

3. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України:

1) активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед споживачів щодо економічної доцільності збільшення обсягів споживання електричної енергії у нічний час;

2) опрацювати за участю державного підприємства "Енергоринок" механізм реструктуризації заборгованості між пов'язаними підприємствами, що провадять господарську діяльність на ринку електричної енергії;

3) посилити контроль за додержанням ліцензійних умов здійснення господарської діяльності підприємствами паливно-енергетичного комплексу, у тому числі шляхом проведення позапланових перевірок;

4) опрацювати питання щодо посилення відповідальності енергогенеруючих підприємств за недотримання ліцензійних умов.

4. Фонду державного майна України разом із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України провести перевірку виконання інвестиційних зобов'язань власниками приватизованих у 2010 - 2014 роках підприємств паливно-енергетичного комплексу.

5. Антимонопольному комітету України за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вжити заходів щодо:

1) проведення до 1 червня 2015 року в установленому порядку розслідування порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринках вугілля, електричної енергії, нафти і нафтопродуктів, природного і скрапленого газу;

2) здійснення разом із Київською міською державною адміністрацією аналізу дотримання публічним акціонерним товариством "Київенерго" вимог законодавства про захист економічної конкуренції, ліцензійних умов та умов користування переданим йому майном.

6. Службі безпеки України, Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України забезпечити на території Донецької та Луганської областей належну охорону об'єктів газо- та електропостачання, транспортної інфраструктури та безпечний доступ технічного персоналу для виконання технологічних робіт на таких об'єктах (у тому числі їх ремонту та відновлення), зокрема з метою забезпечення вивезення енергетичного вугілля.

 

Секретар Ради національної безпеки і оборони України                               О.ТУРЧИНОВ