Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 834/2005 / 2005-05-23

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів

1. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронних органів та її персональний склад (додаються).

2. Призначити ПОРОШЕНКА Петра Олексійовича - Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - головою Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів.

3. Надати голові Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів право вносити в разі потреби зміни до її персонального складу.

4. Визнати такими, що втратили чинність, укази Президента України згідно з переліком, що додається.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 травня 2005 року
N 834/2005

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 травня 2005 року N 834/2005

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з питань реформування
правоохоронних органів

1. Міжвідомча комісія з питань реформування правоохоронних органів (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом при Раді національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення аналізу організації та діяльності правоохоронних органів, визначення рівня їх відповідності викликам і загрозам національній безпеці України;

підготовка з урахуванням загальновизнаних міжнародних норм і стандартів пропозицій щодо вдосконалення та оптимізації системи правоохоронних органів в Україні, їх структури, організації діяльності;

організація підготовки та розгляд проектів законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм, заходів з питань удосконалення організації та діяльності правоохоронних органів, координації їх роботи щодо посилення боротьби зі злочинністю, корупцією, захисту прав і свобод громадян.

4. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій статистичні дані, інформацію, довідкові та інші матеріали, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

використовувати державні електронні бази даних, системи зв'язку і комунікацій;

здійснювати аналіз виконання відповідних програм, проектів, планів, заходів у правоохоронній сфері;

утворювати в разі потреби робочі та експертні групи, залучати в установленому порядку представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, незалежних експертів для розгляду питань, що належать до її компетенції;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад з питань, вирішення яких віднесено до її повноважень;

брати участь у відповідних міжнародних заходах, у тому числі й за кордоном.

5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря і членів Комісії. Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії здійснює керівництво її діяльністю, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови його обов'язки виконує заступник голови.

6. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два тижні.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Відсутній на засіданні член Комісії має право викласти свою думку з питання, що обговорюється, у письмовій формі.

7. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Член Комісії, не згодний із прийнятим рішенням, має право викласти у письмовій формі окрему думку.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються головою та секретарем Комісії.

8. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

10. Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Державний секретар України

О.ЗІНЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 травня 2005 року N 834/2005

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з питань реформування
правоохоронних органів

ПОРОШЕНКО Петро Олексійович

- Секретар Ради національної безпеки і оборони України, голова Комісії

 

ПЕТРОЧЕНКО Юрій Адамович

- заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, заступник голови Комісії

 

БЕЗСМЕРТНИЙ Роман Петрович

- Віце-прем'єр-міністр України

 

ГАЛАКА Олександр Іванович

- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України

 

ЗВАРИЧ Роман Михайлович

- Міністр юстиції України

 

ІЩЕНКО Олександр Михайлович

- Радник Президента України

 

КІРЄЄВ Олександр Іванович

- Голова Державної податкової адміністрації України

 

КОРОЛЬ Віктор Миколайович

- народний депутат України (за згодою)

 

КОЩИНЕЦЬ Василь Васильович

- Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань

 

КРЮЧКОВ Георгій Корнійович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)

 

ЛИТВИН Микола Михайлович

- Голова Державної прикордонної служби України

 

ЛОЗИЦЬКИЙ Олександр Олександрович

- керівник управління Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії

 

ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович

- Міністр внутрішніх справ України

 

МАЛОМУЖ Микола Григорович

- Голова Служби зовнішньої розвідки України

 

МОЙСИК Володимир Романович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (за згодою)

 

ПІСКУН Святослав Михайлович

- Генеральний прокурор України (за згодою)

 

СКОМАРОВСЬКИЙ Володимир Володимирович

- Голова Державної митної служби України

 

СОБОЛЄВ Борис Володимирович

- заступник Державного секретаря України

 

СТРЕТОВИЧ Володимир Миколайович

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (за згодою)

 

ТАЦІЙ Василь Якович

- президент Академії правових наук України, ректор Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

 

ТУРЧИНОВ Олександр Валентинович

- Голова Служби безпеки України

 

ШЕМШУЧЕНКО Юрій Сергійович

- директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Державний секретар України

О.ЗІНЧЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 травня 2005 року N 834/2005

 

ПЕРЕЛІК

указів Президента України, що втратили чинність

1. Указ Президента України від 17 січня 2001 року N 17 ( 17/2001 ) "Про Комісію з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

2. Указ Президента України від 22 березня 2001 року N 194 ( 194/2001 ) "Про внесення доповнення до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

3. Указ Президента України від 18 квітня 2001 року N 263 ( 263/2001 ) "Про внесення доповнень до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

4. Указ Президента України від 7 вересня 2001 року N 811 ( 811/2001 ) "Про внесення доповнення до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

5. Указ Президента України від 6 березня 2003 року N 201 ( 201/2003 ) "Про внесення змін до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

6. Указ Президента України від 7 квітня 2003 року N 299 ( 299/2003 ) "Про внесення змін до складу Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

7. Указ Президента України від 13 травня 2004 року N 541 ( 541/2004 ) "Про новий склад Комісії з питань реформування правоохоронних органів в Україні".

8. Абзац восьмий статті 2 Указу Президента України від 22 січня 2005 року N 77 ( 77/2005 ) "Про внесення змін до деяких актів Президента України".

Державний секретар України

О.ЗІНЧЕНКО