Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 663/97 / 2001-05-03

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

 

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин".

Відповідно до зазначеного рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

для здійснення поступового переходу до централізованої структури державного управління процесами інформатизації державних органів, розбудови спеціальних телекомунікаційних систем, спеціальних інформаційних систем і ресурсів, забезпечення інформаційної безпеки та формування національної інформаційної інфраструктури подати у двомісячний строк пропозиції щодо реформування системи державного управління цими процесами;

 

вирішити у двомісячний строк питання про утворення державного акціонерного товариства на базі Українського підприємства міжнародного та міжміського зв'язку і телебачення "Укртек" та Концерну радіомовлення, радіозв'язку і телебачення;

 

внести пропозиції щодо утворення під час реформування системи державного управління зв'язку відповідно до статті 5 Закону України "Про зв'язок" Адміністрації зв'язку України як центрального органу виконавчої влади;

 

розробити у двомісячний строк та запровадити план заходів щодо формування інформаційно-аналітичної системи органів державної влади;

 

розробити у тримісячний строк концепцію розвитку і використання інформаційного простору України;

 

внести у місячний строк пропозиції щодо створення єдиної системи формування, використання і захисту національних інформаційних ресурсів та інформаційного простору виходячи з того, що ця сфера належить до конституційних повноважень Президента України;

 

розробити та затвердити у двомісячний строк державну програму здійснення інформаційної політики та розвитку національного інформаційного простору з урахуванням наявного соціально-економічного, науково-технічного і промислово-виробничого потенціалу держави, її матеріально-технічних, трудових, інформаційних ресурсів; здійснити розрахунки щодо обсягів фінансування, необхідних для реалізації цієї програми, передбачити частину витрат за рахунок державних коштів, включити відповідні витрати до проекту Державного бюджету України на 1998 рік, вивчити можливість залучення відповідних іноземних та внутрішніх інвестицій з метою створення ринку інформаційних послуг для суб'єктів господарської діяльності;

 

чітко визначити у двомісячний строк повноваження Міністерства України у справах науки і технологій у сфері державної інформаційної політики з покладенням, зокрема, на нього функцій координації науково-технічних досліджень;

 

вжити у двомісячний строк заходів до вдосконалення державної реєстрації суб'єктів інформаційної діяльності, в тому числі підготувати пропозиції щодо внесення змін і доповнень до відповідних законодавчих актів;

 

підготувати у двомісячний строк пропозиції про внесення змін до законодавства України щодо встановлення відповідальності посадових осіб, в тому числі засновників засобів масової інформації або тих, які представляють інтереси цих засновників, за протизаконне обмеження конституційного права на свободу слова або за дії, спрямовані на поширення інформації, що не базується на достовірних даних, обмежує права громадян, завдає шкоди їх репутації чи державним інтересам України;

 

розглянути у місячний строк рекомендації парламентських слухань "Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи" та вжити заходів щодо їх реалізації;

 

вивчити у місячний строк питання про відповідність тарифів на розповсюдження друкованих періодичних видань реальній вартості цих послуг і в разі можливості здійснити заходи щодо їх здешевлення та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних газет та журналів;

 

проаналізувати у двомісячний строк прибутковість засобів масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, підготувати та внести пропозиції щодо сприяння підвищенню ефективності їх економічної діяльності, забезпеченню реальної незалежності, в тому числі від тіньового капіталу;

 

забезпечити систематичне вивчення рівня популярності серед населення друкованих видань, заснованих за участю державних органів, і вжити невідкладних заходів щодо підвищення впливовості цих видань на формування громадської думки;

 

розглянути у двомісячний строк за результатами здійсненого Міністерством інформації України аналізу випуску книжкової продукції питання про надання цільової підтримки державним книжковим видавництвам;

 

вжити невідкладних комплексних заходів для вирішення проблем, пов'язаних з функціонуванням бібліотек усіх рівнів і, насамперед, Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, зокрема з поповненням, збереженням та використанням Державного бібліотечного фонду України, відновленням роботи мережі бібліотечних колекторів;

 

вивчити у тримісячний строк питання щодо впровадження моніторингу використання радіочастотного ресурсу, налагодження механізмів дійового контролю за роботою радіоелектронних засобів військового і цивільного застосування з метою впорядкування завантаження радіочастотного спектра України;

 

переглянути у місячний строк склад Державної комісії з питань зв'язку і радіочастот, включивши до нього фахівців Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Апарату Ради національної безпеки і оборони України;

 

розробити і затвердити у двомісячний строк план заходів щодо забезпечення скоординованої діяльності у сфері виготовлення і розповсюдження інформаційних та рекламних матеріалів про Україну, її економічний потенціал, науку і культуру;

 

вжити у тримісячний строк у встановленому порядку заходів щодо обмеження бартерних операцій та впорядкування надходження коштів за надання рекламних послуг на рахунки друкованих і електронних засобів масової інформації, які здійснюють свою діяльність в Україні;

 

врегулювати у двомісячний строк порядок здійснення діяльності щодо маркетингових і прикладних соціологічних досліджень та респондентської участі юридичних осіб у проведенні опитувань;

 

запровадити у місячний строк порядок, за яким питання про бюджетне фінансування поданих проектів інформатизації діяльності центральних органів виконавчої влади розглядаються лише за наявності обгрунтувань кінцевої ефективності створюваних засобів та мереж, вимог до функцій і складу програмно-технічного забезпечення, його нормативно-правових, організаційно-функціональних та інформаційно-лінгвістичних елементів;

 

вжити заходів до утворення корпоративної інформаційної мережі, яка зв'язуватиме науково-дослідні установи, організації міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та академічні заклади на основі існуючої регіональної комп'ютерної мережі та регіональних центрів науково-технічної і економічної інформації Міністерства України у справах науки і технологій;

 

вжити у встановленому порядку у двомісячний строк заходів щодо запровадження механізму, який би забезпечував виконання відповідно до державних стандартів обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів автоматизованої обробки і передачі даних;

 

розробити і подати на затвердження у тримісячний строк програму створення та розвитку національної системи державного розпізнавання об'єктів;

 

проаналізувати у двомісячний строк рівень захисту державних інформаційних ресурсів та інформаційного середовища, систем зв'язку і телекомунікацій, комп'ютерних інформаційних систем та здійснити необхідні заходи для створення національної інфраструктури інформаційної безпеки;

 

абзац двадцять восьмий (таємно);

 

визначити у двомісячний строк головну організацію, яка матиме право контролювати стан захисту державної таємниці в центральних органах державної влади, установах, на підприємствах, що виконують роботи, пов'язані з державною таємницею, або зберігають її носії, та подати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про державну таємницю";

 

проаналізувати у місячний строк стан функціонування державної системи науково-технічної інформації та передбачити у проекті Державного бюджету України на 1998 рік відповідні кошти для її розвитку;

 

внести на розгляд Верховної Ради України у двомісячний строк проекти законів "Про інформаційну діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування", "Про міжнародний інформаційний обмін", "Про супутникове та кабельне телебачення", "Про єдиний реєстр фізичних осіб";

 

вивчити у місячний строк питання щодо утворення в Автономній Республіці Крим, Закарпатській, Донецькій, Львівській та Одеській областях регіональних інформаційно-аналітичних центрів - філіалів Національного інституту стратегічних досліджень та внести відповідні пропозиції;

 

внести у тримісячний строк пропозиції щодо створення спеціального судового органу для розгляду питань у сфері інформаційної діяльності;

 

внести у встановленому порядку пропозиції щодо обов'язковості подання декларацій про матеріальні та фінансові ресурси, що вносяться до статутного фонду, для державної реєстрації засобів масової інформації;

 

визначити у двомісячний строк порядок координації діяльності прес-служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

 

2. Службі безпеки України та Міністерству оборони України у місячний строк подати пропозиції щодо порядку здійснення криптографічних заходів охорони державної таємниці.

 

3. Міністерству зв'язку України у двомісячний строк:

 

здійснити аналіз та внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо організації контролю за створенням та управлінням єдиної державної системи зв'язку в Україні;

 

вивчити питання щодо надання на пільгових умовах ліній зв'язку та телекомунікацій органам державної влади для підключення до державних інформаційних мереж і світової комп'ютерної мережі Інтернет та вжити відповідних заходів.

 

4. Міністерству інформації України у місячний строк завершити здійснення заходів, пов'язаних з утворенням Державного інформаційного агентства України, та створити умови для його діяльності.

 

5. Міністерству інформації України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення разом з Міністерством закордонних справ України підготувати на розгляд Кабінету Міністрів України план заходів щодо забезпечення необхідної присутності України у світовому інформаційному просторі, насамперед, шляхом розвитку за кордоном мережі державних кореспондентських пунктів і створення державного супутникового каналу мовлення з визначенням джерел фінансування цієї діяльності.

 

6. Міністерству інформації України разом з Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством України у справах науки і технологій, Національним агентством України з реконструкції та розвитку, іншими центральними органами виконавчої влади у місячний строк розробити спільний план дій щодо забезпечення державної підтримки національних теле- і радіовиробників, друкованих засобів масової інформації, передбачивши виділення в рамках Інноваційного фонду України квоти на розвиток ринку інформаційних послуг, залучення міжнародних грантів, пільгових кредитів тощо.

 

7. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення та Міністерству фінансів України розробити у двомісячний строк та подати пропозиції щодо розповсюдження реклами товарів (робіт, послуг) вітчизняного виробництва по ефірним і кабельним каналам мовлення на пільгових умовах.

 

8. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення разом з Міністерством інформації України та Міністерством фінансів України розробити у тримісячний строк пропозиції щодо механізму оплати використання ефірного часу та державних засобів зв'язку України іноземними телерадіоорганізаціями, які транслюють (ретранслюють) свої програми та передачі, в тому числі й рекламу, на територію України.

 

9. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення передбачати в ліцензіях, що надаються телеорганізаціям, гарантії щодо оплати використання державних технічних засобів зв'язку.

 

10. Міністерству України у справах науки і технологій забезпечити до кінця 1997 року належний рівень державної реєстрації, обліку, експертизи і використання вітчизняними споживачами результатів науково-технічної діяльності.

 

11. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, Міністерству інформації України, Міністерству зв'язку України, Головному управлінню з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України, Міністерству внутрішніх справ України разом з Генеральною прокуратурою України вжити невідкладних заходів до припинення діяльності суб'єктів інформаційної діяльності, які порушують Конституцію України та закони України.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 21 липня 1997 року N 663/97