Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 285/2015 / 2015-05-27

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави”

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави" (додається, таємно, без пункту 2, підпунктів 1 - З, 7, 10 і 11 пункту 3, пунктів 4-6, підпунктів 3 та 4 пункту 7, пункту 12 - нетаємно).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 квітня 2014 року № 398 "Про Інформаційно-аналітичний центр".

3. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

26 травня 2015 року 

Введено в дію
Указом Президента України
від 26 травня 2015 року
№285/2015

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 6 травня 2015 року

Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та додаткові заходи щодо забезпечення обороноздатності держави

Рада національної безпеки і оборони України, розглянувши стан виконання її рішень у 2014 році та І кварталі 2015 року щодо посилення обороноздатності держави, визначає недостатньо ефективною роботу органів державної влади стосовно нейтралізації загроз національній безпеці.

З метою неухильного виконання прийнятих рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань забезпечення обороноздатності держави Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Міжвідомчу комісію з питань оборонно-промислового комплексу та запропонувати Президентові України затвердити положення про неї.

2. Таємно.

3. Кабінету Міністрів України:

підпункт 1-Таємно;

підпункт 2 - Таємно;

підпункт 3 - Таємно;

4) вирішити в установленому порядку питання щодо забезпечення додаткового фінансування з державного бюджету відповідно до обгрунтованих потреб заходів із забезпечення ідентифікації тіл військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів, які загинули під час участі в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях (далі - антитерористична операція);

5) у місячний строк:

а) вжити заходів щодо утворення міжвідомчого координаційного центру соціально-трудової реабілітації учасників антитерористичної операції для забезпечення координації діяльності відповідних закладів та установ, що проводять лікування, реабілітацію та оздоровлення зазначених осіб, які одержали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції;

б) забезпечити координацію робіт з організації протезування та ортезування учасників антитерористичної операції, збільшення розміру грошової допомоги на їх протезування, ортезування за кордоном, компенсації витрат, пов'язаних із післягарантійним обслуговуванням і ремонтом протезних виробів;

в) разом з обласними державними адміністраціями провести інвентаризацію наявних у державних та комунальних закладах охорони здоров'я мобільних лабораторій, пересувних стоматологічних кабінетів та вжити заходів щодо передачі їх в установленому порядку в тимчасове користування на особливий період для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

6) забезпечити безумовне виконання державного оборонного замовлення на 2015 рік, своєчасне та повне фінансування заходів з розробки та закупівлі озброєння і військової техніки, проведення робіт з ремонту і постачання військової техніки до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

підпункт 7 - Таємно;

8) визначити механізм безоплатного надання лісоматеріалів для забезпечення обладнання оборонних рубежів в районі проведення антитерористичної операції;

9) опрацювати невідкладно:

а) разом із Донецькою та Луганською обласними державними адміністраціями питання надання власникам земельних ділянок компенсації за користування в інтересах забезпечення оборони їх земельними ділянками;

б) питання щодо надання випускникам військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою права зарахування на пільгових умовах до вищих військових навчальних закладів;

підпункт 10 - Таємно;

підпункт 11 - Таємно.

4. Таємно.

5. Таємно.

6. Таємно.

7. Міністерству оборони України:

1) підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до законів України стосовно встановлення відповідальності за порушення порядку проходження служби у військовому резерві в особливий період;

2) вжити заходів щодо забезпечення притягнення в установленому порядку до відповідальності винних у навмисному пошкодженні (виведенні з ладу) озброєння і військової техніки;

підпункт 3 - Таємно;

підпункт 4 - Таємно;

5) разом із Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров'я України, Головним управлінням Національної гвардії України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України, Службою безпеки України забезпечити у двотижневий строк створення автоматизованих баз даних обліку військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які поранені, контужені або отримали каліцтво під час участі в антитерористичній операції, та вжити заходів щодо використання таких баз даних Військово-цивільним координаційним штабом медичної допомоги.

8. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству внутрішніх справ України, Головному управлінню Національної гвардії України, Службі безпеки України невідкладно:

1) вжити заходів щодо поліпшення координації та управління військами, забезпечення належного контролю за виконанням поставлених підрозділам, задіяним в антитерористичній операції, завдань;

2) вжити заходів щодо посилення військової дисципліни та правопорядку в підрозділах, задіяних в антитерористичній операції.

9. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України за участю Державного концерну "Укроборонпром" забезпечити представництво фахівців Концерну при штабах антитерористичної операції і штабах секторів антитерористичної операції з метою своєчасного вирішення питань ремонту та обслуговування озброєння і військової техніки.

10. Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України організувати у місячний строк з метою укомплектування підпорядкованих структур офіцерським складом курсову підготовку осіб з вищою освітою, призваних на військову службу під час мобілізації, з наступним присвоєнням їм первинних офіцерських військових звань, а також перепідготовку офіцерів запасу за найбільш дефіцитними для Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань спеціальностями.

11. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) забезпечити залучення засобів масової інформації органів місцевого самоврядування для підтримання патріотичних настроїв у населення та висвітлення фактів ухилення від виконання обов'язку із захисту Вітчизни;

2) сприяти повному виконанню заходів часткової мобілізації в установлені строки.

12. Таємно.

13. Запропонувати Президентові України визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 квітня 2014 року № 398 "Про Інформаційно-аналітичний центр".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України     О.Турчинов