Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 140/2015 / 2015-03-12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також учасників бойових дій та інвалідів війни"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про заходи щодо створення належної матеріально- технічної бази для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також учасників бойових дій та інвалідів війни" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

12 березня 2015 року 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 лютого 2015 року

Про заходи щодо створення належної матеріально-технічної бази
для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та
інших осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції,
забезпеченні її проведення, а також учасників бойових дій
та інвалідів війни

З метою забезпечення належних умов для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців, осіб рядового, начальницького складу, працівників утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів України, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також інших учасників бойових дій та інвалідів війни, створення для цього необхідної матеріально-технічної бази, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) проаналізувати у місячний строк стан матеріально-технічного, у тому числі лікувально-діагностичного, оснащення санаторно-курортних, інших закладів охорони здоров'я та реабілітаційних установ, що перебувають у сфері управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також закладів охорони здоров'я, науково-дослідних установ Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України та визначити відповідні заклади та установи, які можуть бути використані для лікування, реабілітації та оздоровлення військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які одержали поранення, контузію, каліцтво, інше захворювання під час участі в антитерористичній операції, а також інших учасників бойових дій та інвалідів війни;

2) провести у тримісячний строк інвентаризацію майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу PCP, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало на території України, аналіз ефективності його використання підприємствами, установами та організаціями, у віданні та/або користуванні яких воно перебуває, за результатами такої роботи:
  визначитися у місячний строк щодо можливості використання вказаного майна для лікування, реабілітації та оздоровлення осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього рішення;
  вжити у тримісячний строк заходів щодо передачі в установленому порядку санаторно-курортних закладів та реабілітаційних установ із числа зазначеного майна, що не використовуються або використовуються не за призначенням, до сфери управління Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України;

3) забезпечувати передачу в установленому порядку до сфери управління Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України закладів охорони здоров'я та реабілітаційних установ із числа майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу PCP, яке станом на 24 серпня 1991 року перебувало на території України, що на підставі рішень суду повертаються в державну власність, з метою використання таких закладів і установ для лікування, реабілітації та оздоровлення осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього рішення;

4) внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про правовий режим майна загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу PCP".

2. Запропонувати Генеральній прокуратурі України провести перевірку належного здійснення відповідними державними органами захисту інтересів держави під час відчуження закладів охорони здоров'я (у тому числі поліклінік, санаторно-курортних закладів), реабілітаційних установ, що перебували у сфері управління Міністерства оборони України, а також майна курортних установ, санаторіїв, будинків відпочинку та інших підприємств і організацій з числа майна, переданого Українській республіканській Раді профспілок згідно з постановою Ради Міністрів Української PCP від 23 квітня 1960 року № 606 "Про передачу профспілкам санаторіїв і будинків відпочинку Міністерства охорони здоров'я УРСР", та у разі виявлення фактів протиправного відчуження такого майна вжити в установленому порядку необхідних заходів щодо представництва інтересів держави в суді.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                 Петро ПОРОШЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України              Олександр ТУРЧИНОВ