Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 139/2015 / 2015-03-12

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України" (додається, пункти 7, 8, 9 - для службового користування).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Затвердити Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України (додається).

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

12 березня 2015 року 

 

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 лютого 2015 року

Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України

Ураховуючи ситуацію, що склалася у східних регіонах України, з метою підвищення готовності до відвернення і нейтралізації загроз національній безпеці України, забезпечення протидії терористичним проявам та вдосконалення механізму вироблення і реалізації єдиної державної політики у сфері цивільного захисту Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Схвалити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та запропонувати Президентові України внести законопроект на розгляд Верховної Ради України як невідкладний для позачергового розгляду парламентом.

2. Утворити відповідно до статті 14 Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України" Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Запропонувати Президентові України затвердити Положення про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України.

3. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно:
  а) розробити за результатами проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту комплекс заходів щодо відновлення функціонування захисних споруд цивільного захисту за призначенням та їх доукомплектування необхідними засобами цивільного захисту і майном; 
  б) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:   
    про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", передбачивши додаткові видатки на фінансування заходів щодо відновлення фонду захисних споруд цивільного захисту та вдосконалення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту;
    про внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", щодо вдосконалення механізмів взаємодії (надання сил і засобів) суб'єктів забезпечення цивільного захисту у процесі відновлення функціонування систем життєзабезпечення та здійснення евакуації населення, врегулювання порядку контролю за виконанням планів цивільного захисту;

  в) затвердити типові положення про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також положення про порядок організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту;
  г) організувати здійснення у межах компетенції відповідними суб'єктами забезпечення цивільного захисту заходів щодо: 
    забезпечення належного функціонування пунктів управління, утворених відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України;
    створення резервів засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
    забезпечення готовності сил і засобів цивільного захисту до виконання заходів із переведення єдиної державної системи цивільного захисту, її територіальних підсистем з режиму функціонування у мирний час на функціонування в режимі надзвичайної ситуації;
    розроблення планів евакуації матеріальних і культурних цінностей, передбачивши здійснення, у разі потреби, їх воєнізованої охорони;
    забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням, посилення контролю за станом їх готовності;

  ґ) опрацювати питання щодо утворення військово-цивільного координаційного штабу медичного захисту для координації дій із медичного захисту військовослужбовців і населення в районі проведення антитерористичної операції або в місцевостях, де введено воєнний стан;

2) у місячний строк:
  а) опрацювати разом із Службою безпеки України питання щодо скасування обмеження доступу до Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 1051;
  б) внести до Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків зміни щодо його актуалізації, передбачивши, зокрема, запровадження класифікації терористичних загроз за рівнями "синій" (підвищений), "помаранчевий" (високий), "червоний" (критичний), установлення критеріїв ідентифікації рівнів та оцінки терористичних загроз, визначення з урахуванням рівнів терористичних загроз комплексу заходів із запобігання, реагування і припинення терористичних актів, установлення режимів контролю, охорони та захисту об'єктів можливих терористичних посягань залежно від категорії об'єкта та рівня терористичної загрози.

4. Міністерству оборони України невідкладно:
  1) підготувати та подати Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо забезпечення прав військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань на перенесення не використаних протягом особливого періоду щорічних відпусток на інший період або одержання компенсації за такі невикористані відпустки;
  2) забезпечити разом із Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України за участю волонтерських організацій проведення практичних занять для військовослужбовців щодо надання домедичної допомоги відповідно до стандартів НАТО.

5. Міністерству внутрішніх справ України невідкладно вжити заходів щодо:
  1) визначення, в тому числі за результатами проведення командно-штабних навчань, стану готовності єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних і територіальних підсистем, органів управління цивільного захисту до виконання завдань за призначенням та внесення в разі потреби на розгляд Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій;
2) поліпшення матеріально-технічного забезпечення кінологічної служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, збільшення кількості службових собак, які використовуються для пошуку вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин.

6. Державній службі України з надзвичайних ситуацій невідкладно посилити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечити проведення для органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів із питань цивільного захисту.

7. Для службового користування.

8. Для службового користування.

9. Для службового користування.

10. Київській міській державній адміністрації невідкладно вжити заходів щодо поповнення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій у місті Києві, а також щодо завершення створення програмно-технічного комплексу єдиної системи оперативно- диспетчерського управління м.Києва.

Голова Ради національної безпеки і оборони України      Петро ПОРОШЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України   Олександр ТУРЧИНОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 12 березня 2015 року
№ 139/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України

1. Воєнний кабінет Ради національної безпеки і оборони України (далі - Кабінет) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України в особливий період.

2. У своїй діяльності Кабінет керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Кабінету є:
  1) обговорення пропозицій щодо:
    застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для відбиття збройної агресії проти України;
    керівництва стратегічним розгортанням, підготовкою і застосуванням сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України для стратегічних дій, операцій, бойових (спеціальних) дій;
   організації взаємодії сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України, а також із центральними (місцевими) органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань в особливий період;
   визначення потреб в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних та інших ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, майні для належного виконання структурами сектору безпеки і оборони України завдань із забезпечення оборони держави, підготовки і використання резервів (поповнень), а також потреб у військовій допомозі Україні від іноземних держав і міжнародних організацій та порядку її використання для відсічі агресії;
    переведення національної економіки для функціонування в умовах особливого періоду;
    прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію, демобілізацію;
    інших питань щодо забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період;

2) розгляд проектів рішень (планів) щодо застосування сил і засобів структур сектору безпеки і оборони України, рішень (планів) командувачів утворених угруповань військ (сил) стосовно підготовки і проведення операцій, бойових (спеціальних) дій для внесення Радою національної безпеки і оборони України Президентові України відповідних пропозицій;
3) доведення до структур сектору безпеки і оборони України рішень з питань керівництва у сферах національної безпеки і оборони України;
4) моніторинг стану виконання визначених Президентом України та Радою національної безпеки і оборони України завдань з питань забезпечення національної безпеки і оборони держави в особливий період.

4. Кабінет має право для виконання покладених на нього завдань в установленому порядку:
    одержувати від органів виконавчої влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
    залучати керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій до розгляду питань на засіданнях Кабінету;
    заслуховувати керівників органів військового управління, правоохоронних органів щодо підготовки та ведення військами (силами) операцій, бойових (спеціальних) дій, ресурсного забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів;
   утворювати робочі та експертні групи для опрацювання окремих питань діяльності Кабінету.

5. Кабінет утворюється у складі Голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.
  Головою Кабінету є Президент України.
  Секретарем Кабінету є за посадою Секретар Ради національної безпеки і оборони України.
  До складу Кабінету за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Голова Державної прикордонної служби України, командувач Національної гвардії України, Глава Адміністрації Президента України, а також за згодою Голова Верховної Ради України.

6. Голова Кабінету:
  здійснює керівництво діяльністю Кабінету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Кабінету;
  затверджує за поданням секретаря Кабінету склад робочих та експертних груп Кабінету;
  приймає рішення про запрошення на засідання Кабінету керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій, залучення їх до розгляду Кабінетом питань, а також про заслуховування на засіданнях Кабінету керівників органів військового управління, правоохоронних органів;
  заслуховує доповіді членів Кабінету про виконання визначених ним завдань, а також доповіді секретаря Кабінету про стан виконання прийнятих Кабінетом рішень.

7. Члени Кабінету:
  вносять у межах компетенції пропозиції з питань, віднесених до компетенції Кабінету, беруть безпосередню участь у їх обговоренні;
  координують та забезпечують здійснення Кабінетом моніторингу стану виконання визначених Президентом України та Радою національної безпеки і оборони України завдань з питань забезпечення національної безпеки і оборони держави в особливий період;
  сприяють органам військового управління Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронним органам щодо виконання поставлених перед ними завдань;
  виконують інші завдання, визначені Головою Кабінету, та доповідають Голові Кабінету про їх виконання.

8. Секретар Кабінету:
  скликає за дорученням Голови Кабінету засідання Кабінету;
  готує та подає на затвердження Голові Кабінету пропозиції щодо складу робочих та експертних груп Кабінету (у разі їх утворення);
  координує діяльність робочих та експертних груп Кабінету;
  аналізує стан виконання прийнятих Кабінетом рішень та доповідає Голові Кабінету про стан виконання таких рішень;
  несе персональну відповідальність за організацію роботи Кабінету;
  виконує за дорученням Голови Кабінету інші завдання.

9. Основною формою роботи Кабінету є засідання, які проводяться за потреби.
Засідання Кабінету є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів.

10. Рішення Кабінету приймаються шляхом відкритого голосування більшістю від його складу.
Прийняті Кабінетом рішення оформлюються протоколами і можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам військового управління, правоохоронним органам, вшськово- цивільним адміністраціям.

11. Організаційно-технічне, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення діяльності Кабінету здійснює Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Глава Адміністрації Президента України      Борис ЛОЖКІН