Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 658/2005 / 2005-04-20

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади

Відповідно до статті 107 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади реформування системи центральних Органів виконавчої влади".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати за необхідне здійснити зміни структури центральних органів виконавчої влади, які б забезпечували:

ефективне виконання органами виконавчої влади завдань щодо підвищення рівня життя населення та економічного розвитку України;

відповідність структури центральних органів виконавчої влади пріоритетним напрямам та першочерговим завданням діяльності Кабінету Міністрів України; чітке визначення та недопущення дублювання функцій центральних органів виконавчої влади.

2. Кабінету Міністрів України:

подати у тижневий строк доопрацьовані пропозиції щодо змін у структурі центральних органів виконавчої влади;

подати у двомісячний строк пропозиції щодо оптимізації функцій Національного космічного агентства України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

подати в місячний строк пропозиції про утворення Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України;

подати в місячний строк пропозиції щодо внесення змін до Концепції адміністративної реформи в Україні, впровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року N 810 ;

вжити в установленому порядку заходів щодо прискорення прийняття Закону України про Кабінет Міністрів України та подати у двомісячний строк після його прийняття на розгляд Верховної Ради України проект Закону про центральні органи виконавчої влади;

забезпечити проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади в строки, визначені Концепцією адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу, схваленою Указом Президента України від 5 березня 2004 року N 278 , а також Програмою розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 року N 746;

забезпечити проведення у тримісячний строк перевірки використання міжнародної технічної та благодійної допомоги в центральних органах виконавчої влади та вжити в разі необхідності заходів щодо викорінення корупційних діянь у цій сфері, а також умов, що їм сприяють.

3. Утворити при Раді національної безпеки і оборони України Міжвідомчу комісію з питань реформування Збройних Сил України, інших військових формувань та оборонно-промислового комплексу і Міжвідомчу комісію з питань реформування правоохоронних органів.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк проекти положень про зазначені комісії та пропозиції щодо їх персональних складів.

4. Утворити відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України при Президентові України Комісію з питань космічної діяльності.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двотижневий строк проект положення про зазначену Комісію та пропозиції щодо її персонального складу.

5. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 15 квітня 2005 року N 658/2005