Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 760/2014 / 2014-10-08

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Комітет з питань розвідки при Президентові України

З метою підвищення ефективності роботи із забезпечення здійснення Президентом України повноважень з керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів України, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Комітет з питань розвідки при Президентові України (далі - Комітет) як допоміжний орган при Президентові України, основним завданням якого є підготовка Президентові України пропозицій щодо здійснення керівництва, координації і контролю за діяльністю розвідувальних органів України.

2. Установити, що:

Комітет утворюється у складі голови, двох заступників голови, у тому числі одного першого, та інших членів Комітету, які беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах;

персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням голови Комітету;

забезпечення діяльності Комітету здійснюється апаратом Комітету, який є структурним підрозділом Апарату Ради національної безпеки і оборони України; працівники апарату Комітету призначаються на посади та звільняються з посад за поданням голови Комітету.

3. Призначити СМЕШКА Ігоря Петровича - Радника Президента України - головою Комітету з питань розвідки при Президентові України.

4. Голові Комітету внести у двотижневий строк:

проект Положення про Комітет з питань розвідки при Президентові України та пропозиції щодо його персонального складу;

пропозиції щодо порядку координації діяльності розвідувальних органів України в особливий період.

5. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) розділ "Апарат Ради національної безпеки і оборони України" Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020 (зі зміною, внесеною Указом від З липня 2014 року № 563), доповнити новим підрозділом такого змісту:

              "Апарат Комітету з питань розвідки при Президентові України

Державний експерт                                                      полковник                                                    15";

2) доповнити статтю 2 Указу Президента України від 15 квітня 2014 року № 406 "Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України" після абзацу "Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки" абзацом такого змісту:

"апарат Комітету з питань розвідки при Президентові України".

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

7 жовтня 2014 року