Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 661/2014 / 2014-08-22

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

1. Внести до Положення про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, затвердженого Указом Президента України від 5 березня 2007 року № 180 «Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю» (зі змінами, внесеними Указом від 13 серпня 2014 року № 646), такі зміни:

1) у пункті З:

а)абзац четвертий викласти в такій редакції:

«удосконалення координації та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю, а також щодо участі в роботі двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва та Спільної робочої групи Україна - НАТО з оборонно-технічного співробітництва»;

б) доповнити пункт абзацом такого змісту:

«вирішення проблемних питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю»;

2) у пункті 4:

а) абзац другий викласти в такій редакції:

«готує пропозиції з концептуальних засад, пріоритетних напрямів політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, щодо проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю»;

б) в абзаці четвертому слова «вивчає щорічно результати військово-технічного співробітництва» замінити словами «готує щорічні зведені матеріали щодо військово-технічного співробітництва України»;

в) доповнити пункт абзацом такого змісту:

«готує в межах компетенції пропозиції щодо організації і проведення оборонного огляду в Україні»;

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Комісії.

Голову Комісії призначає Президент України.

Заступниками голови Комісії є один із заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та один із заступників Міністра закордонних справ України.

Членами Комісії є представники Комітету Верховної Ради України з питань промислової та інвестиційної політики (за згодою), Радник Президента України - директор Національного інституту стратегічних досліджень, представник Адміністрації Президента України, перший заступник (заступник) Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Міністра Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України, Міністра фінансів України, Голова Державної служби експортного контролю України, перший заступник (заступник) Голови Державної фіскальної служби України, Голови Державного космічного агентства України, Голови Служби безпеки України, Голови Служби зовнішньої розвідки України, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генеральний директор, а також один із заступників генерального директора Державного концерну «Укроборонпром» (за згодою).

Секретарем Комісії є за посадою керівник Департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджується Президентом України за поданням голови Комісії»;

4) у пункті 7:

а) в абзаці третьому слова «членам Ради національної безпеки і оборони України» виключити;

б) в абзаці шостому слова «та Секретаря Ради національної безпеки і оборони України» виключити;

5) в абзаці другому пункту 9 слово «заступник» замінити словами «один із заступників»;

6) у пункті 10:

а) абзац четвертий виключити;

б) абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

«Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем Комісії.

Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади і суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

22 серпня 2014 року