Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 398/2014 / 2014-04-13

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Інформаційно-аналітичний центр

Відповідно до статті 112 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про Інформаційно-аналітичний центр (додається).

2. Призначити СЮМАР Вікторію Петрівну - заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України - керівником Інформаційно-аналітичного центру.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України Олександр ТУРЧИНОВ

12  квітня 2014 року

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Інформаційно-аналітичний центр

1. Інформаційно-аналітичний центр (далі - Центр) є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України.

2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, іншими актами законодавства України, а також розпорядженнями Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Основними завданнями Центру є:

   1) забезпечення аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України щодо здійснення координації діяльності органів виконавчої влади з питань національної безпеки в інформаційній сфері;

   2) вивчення, аналіз, комплексна оцінка і прогнозування суспільно-політичних процесів в Україні, підготовка інформаційно-аналітичних бюлетенів та інших інформаційних матеріалів для Ради національної безпеки і оборони України;

   3) підготовка для розгляду Радою національної безпеки і оборони України пропозицій стосовно:

   інформаційного супроводження діяльності органів виконавчої влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органів України щодо забезпечення стабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, протидії негативному інформаційному впливу на населення України та її міжнародний імідж;

   вдосконалення нормативно-правових актів з питань національної безпеки в інформаційній сфері.

4. Центр для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

   одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію;

   залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Центру, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, представників державних засобів масової інформації, їх регіональних представництв (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

   утворювати в разі потреби постійні або тимчасові експертні та робочі групи;

   запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств, установ та організацій;

   організовувати проведення круглих столів, семінарів, нарад з питань, що належать до компетенції Центру.

5. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі засобами масової інформації, громадськими об'єднаннями.

6. Центр утворюється у складі керівника, секретаря та інших членів Центру, які працюють на громадських засадах.

Керівник Центру призначаєтся та увільняється від виконання обов'язків Президентом України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Секретарем Центру визначається працівник структурного підрозділу Апарату Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого віднесені питання національної безпеки в інформаційній сфері.

До складу Центру також включаються в установленому порядку по одному із заступників Міністра внутрішніх справ України, Міністра закордонних справ України, Міністра оборони України, Голови Служби безпеки України, командувача Національної гвардії України, а також Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, генеральний директор Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", генеральний директор Національної телекомпанії України, генеральний директор Національної радіокомпанії України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, працівники інших організацій, державних органів.

Персональний склад Центру затверджується Секретарем Ради національної безпеки і оборони України за поданням керівника Центру.

   7. Керівник Центру:
   1) спрямовує діяльність і здійснює керівництво роботою Центру;
   2) скликає засідання Центру та головує на них;
   3) представляє Центр у відносинах з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі засобами масової інформації, громадськими об'єднаннями.

8. Основною формою роботи Центру є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень. Керівник Центру в разі необхідності має право скликати позачергові засідання Центру.

Засідання Центру є правомочним, якщо на ньому присутня більшість його членів.

9. Рішення Центру приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Центру, шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо член Центру не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Прийняті рішення оформляються протоколом і підписуються керівником та секретарем Центру.

10. Рішення Центру є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади.

11. Наукове супроводження діяльності Центру здійснюється Національним інститутом стратегічних досліджень, а організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Центру, роботи утворених ним експертних та робочих груп - Апаратом Ради національної безпеки і оборони України.

 

Тимчасово виконуючий повноваження Глави Адміністрації Президента України
С.ПАШИНСЬКИЙ