Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 388/2012 / 2012-06-08

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 травня 2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

8 червня 2012 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 25 травня 2012 року
Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом в Україні

Проаналізувавши стан розвитку внутрішньополітичної ситуації в Україні, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що останнім часом надзвичайно серйозною проблемою стає підвищення рівня терористичної загрози в Україні.

Основними причинами тероризму є радикалізм, екстремізм, політизація проблематики міжнаціональних, етноконфесійних відносин, поширення громадянської нетерпимості та протистояння, насамперед у площині суспільно-політичних відносин, а також негативний вплив міжнародних терористичних і релігійно-екстремістських організацій.

Радикально налаштовані сили намагаються використовувати труднощі, пов'язані з накопиченням багатьох нерозв'язаних соціальних проблем, у своїх вузькокорпоративних цілях.

Прояви терористичного характеру завдають значної шкоди життю і здоров'ю громадян, нівелюють зусилля керівництва держави, спрямовані на модернізацію суспільства.

У зв'язку з цим розроблення ефективних заходів щодо запобігання тероризму є нагальним питанням державної політики. Зокрема, необхідно удосконалити нормативно-правову базу протидії тероризму, посилити координацію та взаємодію між правоохоронними та іншими державними органами, а також інформаційну підтримку антитерористичних заходів.

Із метою забезпечення громадського спокою і стабільності в державі, недопущення протиправних проявів, пов'язаних із терористичною діяльністю, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) ужити в установленому порядку заходів щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Законів України «Про боротьбу з тероризмом», «Про Службу безпеки України» стосовно визначення порядку визнання організацій терористичними, їх ліквідації, конфіскації належного таким організаціям майна, змін до Кримінального кодексу України стосовно посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності та забезпечити супроводження у Верховній Раді України відповідних законопроектів;

2) розробити і внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України:

а) у двотижневий строк проекти законів про внесення змін до:

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» щодо надання підрозділам, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, додаткових повноважень із застосування спеціальних технічних засобів для запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю;

Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» щодо вдосконалення контролю за додержанням порядку поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення з метою унеможливлення їх незаконного обігу і використання;

б) проекти законів:

про протидію екстремізму;

про приватну детективну розшукову діяльність;

про посилення відповідальності за незаконне виготовлення, переробку чи ремонт зброї, бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв та їх комплектуючих і складових;

про кібернетичну безпеку України;

3) розробити та затвердити до 1 серпня 2012 року Державну програму встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування;

4) до 31 серпня 2012 року:

а) підготувати і подати в установленому порядку на розгляд Президентові України Концепцію боротьби з тероризмом;

б) розробити і впровадити комплексні заходи організаційного, інформаційного і роз'яснювального характеру щодо:

всебічного висвітлення заходів із реалізації державної політики боротьби з тероризмом та інформування населення стосовно антитерористичної діяльності;

підвищення рівня правової свідомості населення з метою сприяння утвердженню толерантних відносин, недопущення насильницьких дій, зниження соціальної напруги в суспільстві;

посилення контролю за додержанням законодавства стосовно заборони розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни, повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, ненависті, до вчинення терористичних актів, дій, що загрожують громадському порядку, а також матеріалів, що пропагують расову, національну чи релігійну нетерпимість, дискримінацію.

2. Службі безпеки України:

1) активізувати роботу щодо своєчасного попередження, виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних із терористичною діяльністю, підвищити результативність проведення оперативно-розшукових заходів стосовно попередження та розкриття таких злочинів, виявлення й усунення причин і умов, що сприяють їх учиненню, забезпечити спеціалізовану підготовку оперативних і слідчих підрозділів, які розслідують злочини цієї категорії;

2) вжити разом з іншими правоохоронними органами додаткових заходів щодо запобігання вчиненню терористичних актів, проявам радикалізації та екстремізму під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

3) розробити разом з іншими правоохоронними органами і Державною службою статистики України та забезпечити затвердження в установленому порядку єдиної форми статистичної звітності щодо протидії тероризму та результатів роботи визначених законом суб'єктів боротьби з тероризмом, порядку формування такої звітності.

3. Міністерству внутрішніх справ України:

1) розробити і впровадити до 1 серпня 2012 року програму поліпшення підготовки відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, які можуть використовуватися під час проведення антитерористичних операцій;

2) активізувати роботу щодо розкриття і розслідування злочинів, пов'язаних із завідомо неправдивими повідомленнями про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, зокрема додатково вивчити кримінальні справи про нерозкриті злочини зазначеної категорії, вжити заходів щодо виявлення і притягнення до відповідальності винних осіб.

4. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України разом зі Службою безпеки України розробити проект Програми захисту державних інформаційних ресурсів від протиправного втручання в їх діяльність та подати його в установленому порядку для затвердження Кабінету Міністрів України.

5. Службі зовнішньої розвідки України активізувати роботу зі своєчасного виявлення і попередження поширення тероризму на територію України ззовні.

6. Адміністрації Державної прикордонної служби України забезпечити посилення роботи щодо протидії нелегальній міграції, насамперед із регіонів, в яких активно діють терористичні угруповання.

7. Міністерству закордонних справ України вивчити питання та підготувати пропозиції щодо приєднання України до Договору про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з тероризмом.

8. Запропонувати Генеральній прокуратурі України посилити нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства у справах про злочини, пов'язані з терористичною діяльністю.

9. Секретареві Ради національної безпеки і оборони України забезпечувати комплексне вивчення та моніторинг діяльності органів виконавчої влади у сфері боротьби з тероризмом.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України А.КЛЮЄВ