Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 485/2003 / 2003-06-11

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні

Враховуючи незадовільний стан у вирішенні питань, пов'язаних із надрокористуванням в Україні, неефективність державного управління, наявність серйозних недоліків у цій сфері, що призводить до нераціонального використання природних ресурсів і негативно відбивається на навколишньому природному середовищі та в зв'язку з необхідністю невідкладного вжиття заходів щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні, відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 червня 2003 року "Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності надрокористування в Україні".

У зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати незадовільним здійснення державного управління у сфері надрокористування.

2. Кабінету Міністрів України:

1) в місячний строк:

подати пропозиції щодо підвищення ефективності державного регулювання у сфері надрокористування шляхом створення на базі Міністерства екології та природних ресурсів України Міністерства екології України та Державного комітету природних ресурсів України;

внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до:

- Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

- Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення умов спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, а також за незаконне видобування корисних копалин місцевого значення;

- Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", забезпечивши приведення переліку видів господарської діяльності у сфері надрокористування, що підлягають ліцензуванню, у відповідність із Кодексом України про надра;

прийняти нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України щодо забезпечення виконання Закону України "Про угоди про розподіл продукції", в тому числі щодо затвердження типової угоди про розподіл продукції;

організувати формування кадастру земельних ділянок, на яких розташовані родовища корисних копалин загальнодержавного значення, для врахування цих відомостей під час розпаювання земель, передбачивши завершення цієї роботи до кінця 2003 року;

2) у двомісячний строк:

визначити порядок, за яким обов'язковим додатком до ліцензії на користування надрами є ліцензійна угода, в якій визначаються обов'язки та відповідальність власника ліцензії, а також наводяться фінансові гарантії платоспроможності надрокористувача;

вжити заходів щодо недопущення несанкціонованої промислової розробки родовищ корисних копалин, у тому числі у вигляді дослідно-промислової експлуатації та некомплексної розробки родовищ корисних копалин;

здійснити перевірку укладених договорів про спільну діяльність у сфері надрокористування на предмет ефективності залучення інвестицій у видобуток корисних копалин та забезпечити у подальшому постійний контроль за їх виконанням;

вжити заходів щодо посилення державного контролю за діяльністю Національної акціонерної компанії "Надра України", Державної акціонерної компанії "Українські поліметали", Державної акціонерної компанії "Укррудпром", внесення в разі необхідності відповідних змін до їх статутів та перегляду складу їх спостережних, наглядових органів;

3) у тримісячний строк:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо уніфікації платежів за користування надрами шляхом заміни існуючих платежів єдиним платежем за користування надрами, диференційованим по кожному родовищу та видах корисних копалин, передбачивши механізм його розподілу між бюджетами усіх рівнів;

 

впровадити методику визначення ринкової вартості запасів мінерально-сировинних ресурсів, а також встановити критерії віднесення родовищ корисних копалин до категорій видобувних, важковидобувних та інших;

переглянути порядок обчислення плати за ліцензію на користування надрами, виходячи з ринкової вартості запасів корисних копалин;

вирішити в установленому порядку питання щодо позбавлення ліцензій надрокористувачів, які порушують ліцензійні умови або мають прострочену заборгованість по обов'язкових платежах до державного бюджету;

4) у шестимісячний строк:

розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань охорони і використання надр з метою його кодифікації та внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

організувати інвентаризацію майнових прав держави на об'єкти надрокористування та перевірку ефективності їх використання;

5) забезпечити супроводження у Верховній Раді України законопроекту про затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року, вжити заходів щодо забезпечення прискорення його прийняття, а також щодо усунення неузгодженостей між державними (національними) програмами у даній сфері;

6) внести до кінця 2003 року пропозиції щодо створення промислово-фінансових груп з включенням до їх складу підприємств видобувної галузі;

7) залучати Національну академію наук України до наукового забезпечення вирішення проблем надрокористування.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Державній податковій адміністрації України, Головному контрольно-ревізійному управлінню України за участю Генеральної прокуратури України:

організувати у місячний строк перевірку додержання вимог законодавства України під час видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та виявлення правопорушень з боку надрокористувачів;

здійснити у шестимісячний строк комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності національних, державних акціонерних компаній, які здійснюють господарську діяльність у сфері геологічного вивчення та використання надр, приділивши особливу увагу системі обліку корисних копалин та достовірності її показників

4. Службі безпеки України, Міністерству екології та природних ресурсів України:

здійснити у шестимісячний строк перевірку додержання встановленого режиму поширення геологічної інформації та вживати у подальшому заходів щодо недопущення його порушення;

подати пропозиції про створення державного архіву геологічної та геофізичної інформації.

5. Запропонувати Національній академії наук України забезпечити створення організаційних форм впровадження наукових розробок у виробничу сферу надрокористування.

6. За серйозні недоліки в роботі звільнити:

ШЕВЧУКА Василя Яковича з посади Міністра екології та природних ресурсів України;

ЛИЗУНА Степана Олексійовича з посади Першого заступника Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України.

7. Оголосити догану Віце-прем'єр-міністру України ГАЙДУКУ Віталію Анатолійовичу за упущення в організації здійснення державного управління у сфері надрокористування.

8. Кабінету Міністрів України вирішити питання щодо звільнення:

В. Стефанішина з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Надра України";

І. Рибчича з посади генерального директора дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

9. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ 6 червня 2003 року N 485/2003