Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 285/97 / 2001-05-02

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 березня 1997 року Про невідкладні заходи щодо забезпечення України енергоносіями та їх раціонального використання

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 березня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення України енергоносіями та їх раціонального використання" з дня підписання цього Указу.

 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

 

1. Кабінету Міністрів України:

 

затвердити у двомісячний строк концепцію енергетичної безпеки України;

 

подати в місячний строк пропозиції щодо реорганізації існуючої системи державних органів у сфері енергозабезпечення виходячи з потреби централізації управління та вдосконалення регулювання енергетики;

 

проаналізувати у двомісячний строк причини зростання енергоємності внутрішнього валового продукту та визначити передумови і темпи її скорочення , вважаючи це одним з основних орієнтирів економічної політики держави;

 

прийняти в місячний строк рішення про скасування закріплення підприємств-споживачів за комерційними постачальниками електроенергії та опрацювати заходи щодо утворення бірж енергоносіїв, залучення до сфери енергозабезпечення вільних коштів населення для розвитку під егідою держави спеціалізованих народних компаній;

 

запровадити у двотижневий строк порядок, згідно з яким Державна акціонерна холдингова компанія "Укргаз" виступатиме єдиним замовником, покупцем і контролером використання систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями, обслуговуватиме їх і відповідатиме за раціональне споживання газу в цій сфері;

 

проаналізувати у двомісячний строк стан заборгованості вітчизняних споживачів за енергоносії, визначивши прогноз і умови подолання її, перелік заходів, що мають бути здійснені у зв'язку з цим Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади, динаміку погашення боргів державними підприємствами та комерційними організаціями, механізм застави під кредитні зобов'язання та соціально-політичні наслідки переходу до повного відшкодування населенням вартості енерго- і теплоносіїв, що ним споживаються, і шляхи вдосконалення адресної допомоги малозабезпеченим;

 

затвердити в місячний строк план заходів щодо поступового виключення бартерних розрахунків за енергоносії;

 

опрацювати у двотижневий строк питання щодо впровадження механізму відповідальності за збитки, заподіяні раптовими, здійсненими з порушенням встановлених технологічних правил та конкретних договорів, вимиканнями електроенергії, та невиконання зобов'язань щодо своєчасного постачання енергоносіїв;

 

розглянути в місячний строк стан ядерно-енергетичної галузі та вжити заходів щодо його поліпшення, передбачивши вирішення комплексу питань безперебійного забезпечення атомних електростанцій ядерним паливом;

 

підготувати в шестимісячний строк програму державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики як складової частини Національної енергетичної програми України;

 

забезпечити на виконання Указу Президента України від 2 березня 1996 року N 159 "Про будівництво вітрових електростанцій" фінансування робіт відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій;

 

розробити в двотижневий строк заходи щодо відновлення до кінця 1997 року мінімально визначених непорушних державних запасів паливно-енергетичних ресурсів;

 

ужити невідкладних заходів до прискорення будівництва Південного нафтотерміналу;

 

проаналізувати причини ненадходження до бюджету платежів від суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів України і у встановленому порядку подати у двотижневий строк пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства.

 

2. Міністерству економіки України, Національній комісії з питань регулювання електроенергетики України, Міністерству промисловості України, Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України здійснити у двомісячний строк порівняльний аналіз рентабельності електроенергетики та інших базових галузей економіки з метою впорядкування тарифів на електроенергію та її постачання.

 

3. Міністерству економіки України в тижневий строк удосконалити порядок формування цін на природний газ і тарифів на його транспортування та механізми розрахунків.

 

4. Міністерству економіки України, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, Міністерству закордонних справ України, Національному агентству України з реконструкції та розвитку:

 

проаналізувати у двомісячний строк стан використання іноземних кредитів у паливно-енергетичному комплексі України та їх погашення;

 

здійснити у тримісячний строк експертизу договорів про постачання в Україну енергоносіїв, сторонами яких є Кабінет Міністрів України та іноземні юридичні особи, на відповідність їх інтересам України та розробити проект положення про порядок укладання таких договорів.

 

5. Національному агентству України з реконструкції та розвитку разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади розробити у двомісячний строк заходи щодо залучення міжнародних організацій до підготовки проекту реформування газової галузі України.

 

6. Державній митній службі України разом з Державним комітетом нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України і Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації України в місячний строк розробити нормативно-правові акти щодо механізму контролю сертифікації нафтопродуктів, що імпортуються в Україну.

 

7. Генеральній прокуратурі України, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України, Державній податковій адміністрації України, Міністерству фінансів України за участю Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України та Міністерства економіки України узагальнити справи про правопорушення, які найчастіше вчиняються у сфері забезпечення енергоносіями, недоліки в нормативно-правовому регулюванні та контролі з боку державних органів у цій сфері та внести відповідні пропозиції.

 

8. За неналежне виконання покладених обов'язків звільнити БАБІЯ Богдана Андрійовича з посади Голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України і ЧЕБРОВА Віктора Дмитровича з посади Голови Державного комітету України по використанню ядерної енергії.

 

 

Президент України

Л.КУЧМА

 

м. Київ, 2 квітня 1997 року N 285/97