Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 2/2012 / 2012-01-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» постановляю:

1. Внести до Положення про Апарат Ради національної безпеки і оборони України, затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року №1446 «Питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України» (зі змінами, внесеними Указами від 13 січня 2006 року №2, від 17 липня 2006 року №614, від 11 вересня 2006 року №750, від 29 листопада 2006 року №1008, від 15 квітня 2008 року №354, від 17 березня 2009 року №162), такі зміни:

1) пункт 3 доповнити підпунктом 141 такого змісту:

«141) забезпечує через відділ забезпечення доступу до публічної інформації в установленому порядку доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та Апарату Ради»;

2) у пункті 5:

в абзаці першому слова «Секретаріатом Президента України» замінити словами «Адміністрацією Президента України»;

в абзаці другому слова «урядових комітетів» виключити;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Секретар Ради національної безпеки і оборони України має Першого заступника та двох заступників, яких призначає на посади за поданням Секретаря та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Обов'язки між Першим заступником та заступниками Секретаря Ради національної безпеки і оборони України розподіляє Секретар у межах їх повноважень, визначених Президентом України»;

4) друге речення пункту 10 виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

3 січня 2012 року