Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 75/2003 / 2003-02-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року "Про стан безпеки водних ресурсів держави та якість питної води в містах і селах України".

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України:

1. Визнати незадовільними ефективність державного управління і стан реалізації державної політики у сфері охорони та використання водних ресурсів.

2. Кабінету Міністрів України:

проаналізувати причини недоліків у здійсненні державного управління у сфері охорони та використання водних ресурсів, а також наслідки проведеної у 2000 - 2002 роках адміністративної реформи у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів та внести пропозиції щодо поліпшення організації діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади у зазначених сферах;

запровадити щоквартальне звітування керівників відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади про стан виконання державних та місцевих програм розвитку водного господарства, охорони водних ресурсів та підвищення якості питної води, оперативно вживати заходів для ліквідації виявлених недоліків;

передбачати, починаючи з 2004 року, виділення для фінансування заходів, визначених державними програмами розвитку водного господарства, охорони водних ресурсів та підвищення якості питної води, коштів у розмірі не меншому від зборів, що надходять до Державного бюджету України за спеціальне водокористування, включаючи збір за використання водних об'єктів для потреб гідроенергетики та водного транспорту;

у двомісячний строк:

- проаналізувати стан реалізації Концепції поліпшення екологічного становища гірничодобувних регіонів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1999 року N 1606, у сфері захисту від забруднення підземних вод та інших водних об'єктів, які використовуються для питного водопостачання, забезпечити розроблення та реалізацію додаткових заходів для вирішення проблем у цій сфері;

- вирішити питання щодо забезпечення першочергового фінансування незавершених об'єктів водопостачання та водовідведення, будівництво яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

- розглянути за участю Національної академії наук України питання щодо підтримки розвитку та підвищення статусу Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України;

у тримісячний строк:

- розробити і затвердити додаткові заходи щодо поліпшення екологічної освіти та виховання населення, особливо дітей і молоді, стимулювання та пропаганди ощадливого використання води для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, а також виробничих потреб, впровадження лічильників для обліку використання холодної та гарячої води;

- завершити розроблення та погодження відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади проекту Рамкової конвенції про захист довкілля та сталий розвиток Карпатського регіону, вжити додаткових заходів для розвитку міжнародного співробітництва з питань охорони довкілля басейну р. Тиси, зокрема для забезпечення спільного фінансування відповідними державами протипаводкових об'єктів, у спорудженні яких вони заінтересовані;

у шестимісячний строк за участю Національної академії наук України та Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України;

- розробити проект загальнодержавної програми "Питна вода України" та внести його на розгляд Верховної Ради України;

- розробити та затвердити концепцію державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель в Україні, забезпечити розроблення на її основі протягом 2003 року та затвердження зазначеної програми.

3. Міністерству екології та природних ресурсів України:

невідкладно активізувати діяльність Ради з екологічних проблем басейну Дніпра та якості питної води;

вжити заходів для забезпечення належного функціонування системи моніторингу довкілля, насамперед поверхневих та підземних вод, своєчасного оповіщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування про надзвичайні ситуації метеорологічного, гідрологічного та геологічного характеру;

вжити додаткових заходів для ліквідації техногенних джерел забруднення підземних вод;

забезпечити удосконалення методики розрахунку розмірів збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів;

посилити державний контроль за якістю лісовідновлення, здійсненням заходів, спрямованих на підвищення лісистості водозбірних басейнів, заліснення еродованих сільськогосподарських угідь, відновлення та створення лісових насаджень у прибережних захисних смугах річок та інших водних об'єктів.

4. Державному комітету лісового господарства України:

внести у двомісячний строк Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення порядку визначення обсягів лісокористування у Карпатському регіоні з метою підвищення лісистості водозбірних басейнів, поліпшення вікової, породної структури деревостанів та підвищення ефективності ведення лісового господарства у цьому регіоні;

розширити програму комплексних досліджень шляхів посилення гідрологічних функцій гірських лісових природних комплексів на гідроекологічних станціях "Свалява" та "Хрипелів" Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені П. С. Пастернака.

5. Головному контрольно-ревізійному управлінню України у тримісячний строк здійснити перевірку цільового використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, які виділялись протягом 2000 - 2002 років на заходи з охорони і відтворення водних ресурсів.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити у тримісячний строк та забезпечити реалізацію необхідних заходів для приведення стану територій водоохоронних зон водних об'єктів у відповідність із вимогами екологічного та санітарно-гігієнічного законодавства;

здійснити у шестимісячний строк інвентаризацію об'єктів водопостачання та водовідведення, розробити плани заходів щодо підвищення рівня безпеки їх експлуатації.

7. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ 4 лютого 2003 року N 75/2003