Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1119/2010 / 2010-12-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році».

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

10 грудня 2010 року

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 17 листопада 2010 року

Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році

Політична стабільність держави і її дальший ефективний економічний розвиток визначаються успішністю проведення швидких реформ і модернізації. Важливою передумовою цього є ефективність влади як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Зараз першочерговими завданнями є формування довгострокової стратегії розвитку держави, яку розуміє, поділяє і підтримує суспільство, а також створення широкої соціальної бази державної політики. Водночас пріоритетними залишаються питання недопущення нових політичних криз і потрясінь, а також подолання негативних тенденцій у формуванні довіри людей до влади і держави. Ключовим завданням найближчого часу має бути проведення в Україні ефективної антикризової політики, в рамках якої будуть поєднуватися реалізація реформ і мінімізація негативних впливів на Україну нових загроз національній безпеці.

Виходячи з комплексного аналізу викликів і загроз національній безпеці України в 2011 році, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. У зовнішньополітичній сфері:

1) Кабінету Міністрів України:

а) вжити додаткових заходів щодо:

укладення угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом включно із створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі;

укладення угод про вільну торгівлю із Співдружністю Незалежних Держав, Канадою та іншими перспективними торговельними партнерами;

б) у місячний строк:

внести в установленому порядку пропозиції щодо запровадження інституту спеціального уповноваженого Президента України з питань договірно-правового забезпечення державного кордону України;

визначити пріоритетні напрями взаємодії України з НАТО та передбачити фінансування відповідних заходів під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на 2011 рік;

2) Міністерству закордонних справ України:

а) у місячний строк:

подати в установленому порядку Президентові України:

- проект Указу Президента України щодо стратегічних пріоритетів зовнішньополітичної діяльності на період до 2015 року;

- проект плану заходів з урегулювання проблемних питань українсько-молдовських відносин;

- пропозиції щодо заходів, спрямованих на посилення позиції України у придністровському врегулюванні та активізацію діалогу з партнерами у форматі «5+2» з урахуванням національних інтересів України;

проаналізувати разом із Міністерством оборони України участь України у міжнародних миротворчих операціях та подати Президентові України відповідні пропозиції;

розробити разом з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України та подати в установленому порядку проекти указів Президента України про концепцію відносин України з Румунією, а також про програму комплексних заходів із вирішення проблемних питань українсько-румунських відносин та протидії загрозам національній безпеці України;

б) забезпечити активну участь України в обговоренні питань удосконалення європейської системи безпеки як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях.

2. В економічній сфері:

1) Кабінету Міністрів України:

а) у місячний строк:

розробити та затвердити концепцію забезпечення національної безпеки України у фінансовій сфері;

опрацювати в установленому порядку питання щодо створення з метою фінансової підтримки вітчизняних підприємств банку розвитку;

ужити заходів щодо формування та ведення зведеного енергетичного балансу як одного з основних інструментів стратегічного планування розвитку енергетичного сектору економіки, орієнтованого на власні ресурси та альтернативні джерела енергії;

б) вжити заходів щодо активізації створення в 2011 році системи кредитування та страхування експорту, в тому числі механізмів страхування експортних та кредитних ризиків, за підтримки держави;

в) активізувати роботу щодо приведення системи стандартизації та технічного регулювання у відповідність із нормами та правилами СОТ;

г) розробити регіональні програми розвитку малої гідроенергетики з урахуванням питань будівництва нових малих ГЕС у комплексі інфраструктури для захисту від повеней, забезпечивши першочергове проектування та будівництво малих ГЕС, греблі яких будуть використовуватися для захисту від повеней у Карпатському регіоні;

2) Кабінету Міністрів України разом із Національним банком України:

а) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про надання Національному банку України права тимчасово запроваджувати обов'язковий продаж суб'єктами, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, частини валютної виручки;

б) вжити заходів щодо поступового зменшення у 2011 році використання іноземної валюти як засобу платежу на території України.

3. У сфері державної безпеки, воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:

1) Кабінету Міністрів України:

а) передбачити у проекті Закону про Державний бюджет України на 2011 рік видатки за загальним фондом державного бюджету на забезпечення фінансування Збройних Сил України в обсязі, що відповідає обгрунтованим потребам забезпечення обороноздатності держави;

б) опрацювати до 1 січня 2011 року питання щодо звільнення Міністерства оборони України від виконання невластивих функцій, пов'язаних із відчуженням надлишкового військового майна;

в) затвердити План заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами;

г) у місячний строк після затвердження нової Воєнної доктрини України подати в установленому порядку проекти Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної комплексної програми реформування і розвитку Збройних Сил України на 2011 - 2015 роки;

д) у тримісячний строк:

затвердити Державну програму розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України на 2011 - 2015 роки;

розробити та запровадити Єдину автоматизовану систему управління Збройними Силами України та переведення системи зв'язку Збройних Сил України на цифрові засоби зв'язку;

розробити та затвердити стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2015 року;

е) вжити заходів щодо підвищення у 2011 році грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України;

є) опрацювати з урахуванням нових викликів і загроз національній безпеці України питання щодо розроблення проектів нових або внесення змін до чинних актів законодавства у сфері боротьби з тероризмом, екстремізмом і піратством;

ж) розробити та подати в установленому порядку проекти засад державної етнонаціональної політики та міграційної політики;

2) Національному інституту стратегічних досліджень завершити підготовку та подати у тритижневий строк у встановленому порядку на розгляд Президентові України проект нової редакції Стратегії національної безпеки України;

з) Міністерству оборони України забезпечити опрацювання у місячний строк після затвердження нової редакції Стратегії національної безпеки України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади та внести в установленому порядку проект нової редакції Воєнної доктрини України;

4) Службі безпеки України опрацювати та подати у двотижневий строк у встановленому порядку пропозиції щодо створення міжнародного безпекового штабу на період проведення Євро - 2012;

5) Секретарю Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк пропозиції щодо вдосконалення роботи Ради національної безпеки і оборони України, передбачивши посилення відповідальності членів Ради за підготовку питань до розгляду на її засіданнях.

4. В інформаційній сфері Кабінету Міністрів України:

а) розробити за участю Служби безпеки України та подати у двомісячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо створення єдиної загальнодержавної системи протидії кіберзлочинності;

б) у тримісячний строк:

розглянути питання вдосконалення державної політики в інформаційній сфері та внести в установленому порядку на розгляд Президентові України відповідні пропозиції;

розробити та затвердити план заходів щодо підвищення ефективності висвітлення діяльності органів виконавчої влади, зокрема щодо поширення інформації про здійснювані в Україні реформи;

розробити за участю Служби безпеки України та затвердити перелік об'єктів, що мають важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони України та потребують першочергового захисту від кібернетичних атак.

5. В екологічній сфері Кабінету Міністрів України:

а) передбачити видатки на фінансування у 2011 році технічного переоснащення національної гідрометеорологічної служби в рамках виконання заходів Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки;

б) подати у місячний строк пропозиції щодо утворення центру моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій для забезпечення функціонування урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

в) у тримісячний строк:

розробити та затвердити Національний план адаптації до змін клімату з визначенням джерел фінансування заходів;

забезпечити завершення створення геоінформаційної складової урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

г) розробити та внести до 1 вересня 2011 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, передбачивши в ній заходи, спрямовані на ліквідацію негативних екологічних та техногенних ситуацій на території України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА