Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1118/2010 / 2010-12-10

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2010 року «Про ситуацію у сфері приватизації державного майна» (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 травня 2008 року № 449 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України».

3. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

10 грудня 2010 року

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 22 жовтня 2010 року

Про ситуацію у сфері приватизації державного майна

Розглянувши ситуацію у сфері приватизації державного майна, Рада національної безпеки і оборони України констатує необхідність оновлення механізмів державного регулювання у цій сфері, формування узгодженої державної політики щодо приватизації та управління об'єктами державної власності.

Застарілою залишається законодавча база з питань приватизації державного майна, що не дає змоги підвищити ефективність та прозорість процедур його продажу, перейти до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації. До цього часу не прийнято нову Державну програму приватизації, не забезпечено перехід на програмні засади приватизації у стратегічних галузях економіки, що зумовило невиконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації», введеного в дію Указом Президента України від 6 березня 2008 року № 200.

Удосконалення законодавчого забезпечення приватизації державного майна має посилити її роль як інструмента ринкової трансформації економіки та створити умови для комплексної реалізації Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Особливого значення в контексті завдань післякризового відновлення економіки та обмеженості ресурсів набувають оптимізація державного сектору економіки, застосування до приватизації ключових підприємств національної економіки індивідуальних схем, заснованих на обгрунтованих і прозорих рішеннях щодо способів та глибини приватизації.

Виходячи з потреби у забезпеченні економічної безпеки держави, стабілізації державних фінансів та створення умов для економічного зростання, Рада національної безпеки і оборони України вважає за необхідне відновити приватизаційні процеси з метою виконання Державного бюджету України на 2010 рік у частині надходжень від приватизації державного майна.

З огляду на нагальну потребу вдосконалення державної політики у сфері приватизації, а також з метою реалізації основних напрямів державної політики з питань національної безпеки, визначених статтею 8 Закону України «Про основи національної безпеки України», Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати неактуальним та скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України», введене в дію Указом Президента України від 16 травня 2008 року № 449.

Запропонувати Президентові України визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 16 травня 2008 року № 449 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Питання Фонду державного майна України».

2. Кабінету Міністрів України:

а) ураховувати при прийнятті рішень про приватизацію підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, чинники, пов'язані із забезпеченням економічних інтересів та національної безпеки держави;

б) розробити, внести на розгляд Верховної Ради України та забезпечити супроводження:

проекту Закону про Державну програму приватизації, розробленого з додержанням Концептуальних засад забезпечення реалізації національних інтересів у сфері приватизації, затверджених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про забезпечення національних інтересів і національної безпеки у сфері приватизації та концептуальні засади їх реалізації», введеним в дію Указом Президента України від 6 березня 2008 року № 200;

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо скорочення строків виготовлення землевпорядної документації;

в) розробити проекти нових або змін до чинних галузевих програм реформування і розвитку стратегічних галузей економіки, передбачивши визначення строків, умов і способів приватизації підприємств цих галузей, та забезпечити їх затвердження в установленому порядку;

г) забезпечити перегляд критеріїв віднесення об'єктів права державної власності до таких, що не підлягають приватизації, і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо суттєвого скорочення переліку таких об'єктів.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЯНУКОВИЧ
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА