Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 189/2010 / 2010-02-18

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

18 лютого 2010 року

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 11 вересня 2009 року

Про концепцію створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України та хід упровадження цифрового телерадіомовлення

Розглянувши питання про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що тривале зволікання з вирішенням цього питання, недооцінка органами державної влади ролі та потреб державного телерадіомовлення спричинили ризик обмеження доступу громадян до інформації, передумови для спроб маніпулювання суспільною свідомістю, розповсюдження недостовірної інформації про Україну за кордоном, що призвело до послаблення захищеності національних інтересів України, створило загрозу її національній безпеці.

Сучасний стан суспільного розвитку, а також ситуація, що склалася в українському та світовому інформаційному просторі, потребують посилення ролі держави у процесі забезпечення доступу громадян України до оперативної, об'єктивної інформації, гарантування захисту національного інформаційного простору від негативних інформаційних впливів.

Невизначеність щодо шляхів створення суспільного мовлення створює загрози для дальших демократичних змін в Україні, зокрема щодо забезпечення громадян об'єктивною та достовірною інформацією, плюралістичного характеру мовлення, та уповільнює її євроінтеграційний рух.

Загрозливою для національної безпеки є й ситуація щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Державною програмою впровадження цифрового телерадіомовлення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1085, передбачено заходи, зокрема, щодо технічного забезпечення переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення, які можуть унеможливити її успішну реалізацію.

Заходи з упровадження цифрового телерадіомовлення здійснювалися у більшості випадків заінтересованими органами державної влади без узгодження на загальнодержавному рівні, без урахування інтересів суб'єктів телерадіоінформаційного ринку, їх професійних спілок. Це призвело до несприйняття суб'єктами телерадіоінформаційного ринку, насамперед загальнонаціональними мовниками, а також громадськістю та експертами, шляхів і способів упровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

Ураховуючи викладене, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати незадовільним стан здійснення Кабінетом Міністрів України заходів щодо створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України.

Роботу Кабінету Міністрів України щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення визнати такою, що недостатньою мірою відповідає національним інтересам України в інформаційній сфері та ставить під загрозу забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації та виконання міжнародних зобов'язань України у зазначеній сфері.

2. Утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Міжвідомчу комісію з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України (далі - Міжвідомча комісія).

Визнати за доцільне включити в установленому порядку до складу Міжвідомчої комісії представників творчих спілок, громадських організацій, учених, експертів у сфері телерадіомовлення.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у двомісячний строк проект Положення про Міжвідомчу комісію з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення та пропозиції щодо персонального складу Міжвідомчої комісії.

3. Кабінету Міністрів України:

1) подати у двомісячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України проект концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України, в якому передбачити, зокрема, дальше функціонування державного телебачення та радіомовлення;

2) розробити та затвердити у місячний строк після схвалення Радою національної безпеки і оборони України концепції створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України план заходів щодо реалізації концепції, в якому передбачити, зокрема, утворення Координаційної ради з питань створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України на чолі з Віце-прем'єр-міністром України та залучення до її складу представників Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, творчих спілок, громадських організацій, учених;

3) у шестимісячний строк:

унести зміни до Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1085, зокрема, щодо уточнення технічних умов переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення, визначення порядку забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення, визначення комплексу заходів, необхідних для завершення до 1 червня 2012 року переходу до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження теле- та радіопрограм у прикордонних областях та Автономній Республіці Крим;

затвердити план заходів щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання питань впровадження і розвитку в Україні цифрового телерадіомовлення;

розробити за участю Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування мовлення з використанням цифрових технологій;

забезпечити підготовку пропозицій щодо внесення в установленому порядку поправок до міжнародних договорів України у сфері впровадження цифрового телерадіомовлення з метою коригування технічних умов гармонізованого переходу від аналогового до цифрового способу наземного ефірного розповсюдження в Україні теле- і радіопрограм та започаткування відповідного переговорного процесу;

опрацювати разом зі Службою безпеки України та забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо вивільнення радіочастотного ресурсу для потреб цифрового телерадіомовлення.

4. Запропонувати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити відповідних заходів щодо посилення контролю за дотриманням законодавства України з питань телерадіомовлення, ліцензійних умов телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, яким видано відповідні ліцензії.

Голова Ради національної безпеки і оборони України       В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України    Р.БОГАТИРЬОВА