Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 31/2010 / 2010-01-18

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2010 року «Про державне регулювання у сфері поводження з відходами»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2010 року «Про державне регулювання у сфері поводження з відходами» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

15 січня 2010 року

 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 15 січня 2010 року

Про державне регулювання у сфері поводження з відходами

Розглянувши ситуацію, що склалася в Україні у сфері поводження з відходами, Рада національної безпеки і оборони України відзначає наявність у ній низки проблем та негативних тенденцій.

Не забезпечуються повне збирання, максимально можлива утилізація, своєчасне знешкодження та видалення відходів, унаслідок чого прогресує їх накопичення, не впроваджуються екологічно безпечні методи та засоби поводження з відходами, через що підвищується небезпечність відходів, зростають техногенні та екологічні ризики. Недостатньо впроваджуються маловідходні технології, повільними темпами створюється інфраструктура у сфері поводження з відходами, перш за все небезпечними, їх утилізації.

Неналежними темпами вдосконалюється законодавство у сфері поводження з відходами, не забезпечується поетапна розбудова системи державного регулювання у цій сфері. Регулювання органами виконавчої влади діяльності у сфері поводження з відходами, впровадження системи заходів, пов'язаних з організаційно-економічним стимулюванням ресурсозбереження, здійснюється непослідовно, результати виконання прийнятих рішень свідчать про неефективність заходів, передбачених такими рішеннями.

Наведене свідчить про незадовільний стан реалізації органами виконавчої влади державної політики у сфері поводження з відходами, про відсутність належної координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері.

З метою забезпечення конституційних прав громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля, гарантування належних умов життєдіяльності суспільства, збереження навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, з огляду на нагальну потребу у підвищенні рівня ефективності державної політики та державного управління у сфері поводження з відходами Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів України з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами та координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цій сфері, впровадження механізмів державного регулювання у сфері поводження з відходами.

2. Кабінету Міністрів України:

1) ужити протягом місяця заходів щодо розвитку конкуренції на ринку послуг зі збирання, сортування, заготівлі та утилізації використаної тари (упаковки);

2) протягом 2010 року:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України в установленому порядку законопроекти:

про загальнодержавну програму поводження з відходами в Україні;

про внесення змін до деяких законів України щодо:

- визначення механізмів фінансування заходів, спрямованих на подолання негативних екологічних наслідків діяльності підприємств у разі виведення їх з експлуатації чи ліквідації;

- стимулювання суб'єктів господарської діяльності, які впроваджують технології, спрямовані на зменшення обсягів утворення відходів, утилізують відходи у процесі виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), здійснюють їх збирання і заготівлю, будівництво підприємств і цехів, а також організовують виробництво устаткування для утилізації відходів, беруть пайову участь у фінансуванні заходів щодо утилізації відходів та зменшення обсягів їх утворення;

- запровадження обов'язкового екологічного аудиту в разі ліквідації або виведення з експлуатації підприємств, які здійснюють екологічно небезпечну діяльність;

б) переглянути нормативи збору, який справляється за розміщення відходів, та вжити заходів щодо поступового підвищення його розміру до економічно обґрунтованого. рівня, забезпечити диференціацію цих нормативів залежно від об'єктів розміщення і ступеня ризику для населення та навколишнього природного середовища;

в) ужити заходів щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з відходами з урахуванням науково-технологічної, екологічної, економічної та інвестиційної складових;

г) забезпечити приведення класифікації відходів у відповідність із європейськими стандартами та вдосконалення державної статистичної звітності у цій сфері;

д) розробити заходи щодо посилення державного контролю за додержанням вимог екологічної безпеки, а також контролю за веденням суб'єктами підприємницької діяльності первинного обліку утворення, збирання, оброблення, утилізації та видалення відходів, насамперед відходів першого та другого класів небезпеки;

е) опрацювати питання щодо стимулювання суб'єктів господарювання, які впроваджують у виробництво екологічно чисті, ресурсозберігаючі технології, обладнання і устаткування;

є) ужити заходів щодо адаптації законодавства про відходи з метою впровадження вимог Директиви Європейського Союзу від 20 грудня 1994 року № 94/62/ЄС «Про упаковку та відходи упаковки»;

ж) опрацювати питання щодо можливості встановлення заборони на ввезення на територію України продукції, відходи якої не переробляються в Україні, пакувальних матеріалів і тари для неї за умови відсутності фінансування імпортерами відповідних програм зі створення виробництв для переробки таких відходів або зобов'язань щодо їх подальшого вивезення;

з) забезпечити проведення комплексної перевірки стану накопичувачів токсичних відходів щодо відповідності їх вимогам техногенної та екологічної безпеки і за результатами перевірки розробити та запровадити комплекс заходів зі зменшення ризиків виникнення на таких спорудах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. Запропонувати Генеральній прокуратурі України здійснити у місячний строк перевірку відповідності наказу Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної митної служби України від 30 липня 2009 року № 789/414/709 «Про затвердження Порядку здійснення митного оформлення імпортних товарів у тарі і пакувальних матеріалах» законам України.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА