Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1116/2009 / 2009-12-29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2009 року «Про заходи щодо реформування державного матеріального резерву»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2009 року «Про заходи щодо реформування державного матеріального резерву» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

29 грудня 2009 року


РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ
від 12 листопада 2009 року

Про заходи щодо реформування державного матеріального резерву

Аналіз ситуації, що склалася в державі у зв'язку з формуванням, зберіганням і обслуговуванням державного матеріального резерву, свідчить про наявність серйозних недоліків у цій сфері та необхідність підвищення ефективності діяльності Кабінету Міністрів України щодо створення державного матеріального резерву і використання коштів державного бюджету, призначених для фінансування системи державного матеріального резерву.

Так, зокрема, спостерігається використання матеріальних цінностей державного матеріального резерву не за призначенням, визначеним Законом України «Про державний матеріальний резерв». При цьому відпуск матеріальних цінностей державного матеріального резерву здійснюється не завжди тим галузям, суб'єктам господарювання, які цього потребують для стабілізації економіки, усунення диспропорції між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку, забезпечення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, без урахування ціни на такі матеріальні цінності на ринку. Крім того, непоодинокими є випадки відпуску матеріальних цінностей державного матеріального резерву на підставі економічно необгрунтованих рішень Кабінету Міністрів України. В результаті цього на даний час суттєво зменшилася номенклатура матеріальних цінностей державного матеріального резерву, недостатньо фінансуються заходи з освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву.

Ураховуючи викладене, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати незадовільною і такою, що не відповідає інтересам національної безпеки, ситуацію у сфері формування, зберігання та обслуговування державного матеріального резерву.

2. Вважати недостатньою роботу Кабінету Міністрів України з проведення державної політики у сфері управління державним матеріальним резервом, а використання Урядом України коштів державного бюджету на фінансування створення державного матеріального резерву - неефективним.

3. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити ефективну взаємодію з депутатськими фракціями у Верховній Раді України, комітетами Верховної Ради України шостого скликання щодо доопрацювання, з урахуванням стратегічних потреб і фінансових можливостей держави, а також досвіду іноземних держав, проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про державний матеріальний резерв» (реєстраційний №3138), передбачивши в ньому, зокрема:

визначення механізму списання матеріальних цінностей державного матеріального резерву, зокрема, в разі їх фізичної і моральної непридатності до використання, дії непереборної сили чи стихійного лиха;

вимоги щодо виконання встановлених мобілізаційних завдань підприємствами, установами та організаціями у разі зміни їх форми власності;

2) вивчити питання щодо звільнення уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який здійснює управління державним матеріальним резервом, від сплати виконавчого збору при виконанні державними виконавцями рішень суду з питань державного матеріального резерву та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

3) протягом першого півріччя 2010 року:

проаналізувати ефективність діяльності підприємств, які входять до єдиної системи державного матеріального резерву, використання ними основних фондів (зокрема, складських приміщень, холодильних камер, резервуарів для зберігання нафтопродуктів) та за наслідками такого аналізу розробити план заходів щодо реконструкції, технічного переоснащення таких підприємств або припинення їх діяльності, вирішити питання щодо напрямів дальшого використання їх основних фондів;

вивчити питання доцільності передачі в управління Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту і зв'язку України наплавного залізничного мосту НЗМ-56, іншого мостовідновлювального майна;

забезпечити в установленому порядку перегляд мобілізаційних завдань (замовлень) з урахуванням реальних мобілізаційних потреб держави та необхідності їх оптимізації;

ужити заходів щодо розбронювання в установленому порядку морально і фізично застарілих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;

забезпечити вдосконалення порядку проведення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, зокрема, реалізації матеріальних цінностей;

4) опрацювати та затвердити у тримісячний строк оптимізовану номенклатуру матеріальних цінностей державного матеріального резерву (до 15 найменувань).

4. Державному комітету України з державного матеріального резерву, іншим органам виконавчої влади протягом першого півріччя 2010 року:

розробити та здійснювати заходи з оптимізації відповідального зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву з урахуванням економічно обгрунтованого територіального їх розміщення та необхідності оперативного переміщення таких цінностей у разі настання надзвичайних ситуацій;

активізувати роботу з відпуску розброньованих лікарських засобів;

здійснити інвентаризацію наявних матеріальних цінностей державного матеріального резерву, провести звірки взаєморозрахунків із підприємствами-зберігачами та за результатами вжити відповідних заходів.

5. Службі безпеки України проаналізувати факти відпуску матеріальних цінностей державного матеріального резерву не за призначенням, визначеним статтею 3 Закону України «Про державний матеріальний резерв», та за результатами такого аналізу розробити і затвердити у двомісячний строк план практичних заходів щодо недопущення таких фактів у майбутньому.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів з організації та проведення перевірок щодо виявлення фактів навмисного заниження цін, за якими здійснюється реалізація матеріальних цінностей державного матеріального резерву, та за результатами таких перевірок вжити відповідних заходів реагування.

 

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА