Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 870/2009 / 2009-10-27

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

27 жовтня 2009 року 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 11 вересня 2009 року

Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції

Розглянувши питання про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів виконавчої влади у протидії злочинним проявам та корупції, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що злочинність, особливо в умовах поглиблення соціально-політичної та фінансово-економічної кризи в державі, становить серйозну загрозу національній безпеці України. Вона стала одним із негативних чинників, який серйозно впливає на ефективність діяльності органів державної влади, підриває стабільність і систему правопорядку, захищеність прав, свобод і законних інтересів громадян.

Злочинність формує систему протиправних переваг у доступі до влади, матеріальних ресурсів і благ, унеможливлюючи вільну ринкову конкуренцію, порушуючи принципи демократії та соціальної справедливості.

Згідно з результатами проведених наукових досліджень, соціологічних опитувань та з висновками незалежних експертів, масштаби криміналізації та корумпованості влади мають тенденцію до невпинного зростання, сягаючи критичної межі, за якою настає втрата важелів керування державою з боку легітимної влади, розпад державних інститутів та припинення демократичного розвитку держави.

Вкрай загрозливим є високий рівень насильницьких та корисливо-насильницьких злочинів, зокрема таких особливо небезпечних, як убивство на замовлення, викрадення людей, бандитизм, розбій та грабіж. За підсумками 8 місяців 2009 року, вперше, починаючи з 2004 року, офіційною статистикою зафіксовано збільшення загальної кількості зареєстрованих злочинів (на 2,9 відсотка), перш за все особливо тяжких та тяжких. Великою мірою це є наслідком незавершеності реформ у сфері забезпечення конституційних прав і свобод громадян, відсутності стратегічної антикримінальної політики в державі та необхідної спільної політичної волі до ефективної протидії тотальній криміналізації суспільства і держави.

Протиправні схеми пронизують сферу господарської діяльності, правоохоронні органи та суди. Корупція охопила всі ланки органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Значно ускладнює криміногенну ситуацію протиправна діяльність численних організованих груп та злочинних організацій з корупційними і транснаціональними зв'язками.

Через недостатність заходів прокурорського нагляду, слабкість відомчого контролю набула значного поширення практика відмов у порушенні кримінальних справ працівниками органів внутрішніх справ. Особливо тривожним показником є щорічне зростання розриву між кількістю заяв та повідомлень про злочини і числом зареєстрованих злочинів. Реальний рівень злочинності в Україні значно перевищує офіційні показники, що не дає змоги адекватно протидіяти їй. Існуюча в Україні система реєстрації злочинів спотворює дійсну картину стану злочинності, підриває довіру громадян до держави. Усе це призводить до порушення конституційних прав людини і свідчить про неспроможність держави забезпечити їх належний захист.

Згідно з результатами соціологічних опитувань правоохоронні органи не користуються довірою громадян, не є здатними забезпечити ефективну протидію злочинності внаслідок політичної заангажованості, корумпованості, відсутності результативних системних реформ, різкого зниження рівня професіоналізму кадрів.

Як наслідок, на фоні зростання числа зареєстрованих тяжких та особливо тяжких злочинів останнім часом відзначається тенденція до зменшення кількості розслідуваних злочинів цієї категорії. Залишаються нерозслідуваними понад 2 млн. злочинів минулих років, у тому числі надзвичайно резонансні. Стрімко зростає кількість крадіжок, грабежів, розбійних нападів, фактів бандитизму тощо. Незважаючи на суттєве підвищення штрафних санкцій за порушення правил дорожнього руху, впровадження новітніх систем їх технічної фіксації, криміногенна ситуація на автошляхах України залишається вкрай складною та напруженою. Внаслідок дорожньо-транспортних пригод щодня отримують травми і гинуть десятки людей.

Загрожує національній безпеці також діяльність правоохоронних органів, спрямована на обслуговування потреб політичних та бізнесових груп, які перебувають при владі. Оцінки криміногенної ситуації в державі керівництвом окремих правоохоронних органів нерідко мають необ'єктивний та невиправдано оптимістичний характер.

Причинами такої ситуації є неефективність державної політики у сфері протидії злочинності та корупції, відсутність реальних кроків, спрямованих на реформування правоохоронних органів та судової гілки влади. Протягом тривалого часу, незважаючи на неодноразові звернення глави держави та заклики авторитетних міжнародних організацій, Верховна Рада України зволікала з прийняттям найбільш важливих антикорупційних законів, що значно ускладнило ситуацію в державі. З огляду на викладене слід звернути увагу на серйозні проблеми з ефективною реалізацією на практиці норм таких законів.

Діяльність Кабінету Міністрів України щодо реалізації передбачених указами Президента України заходів, спрямованих на протидію корупції, є повільною і неефективною. Із 24 завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні», введеним у дію Указом Президента України від 27 листопада 2008 року № 1101, виконано менше третини.

Через зволікання та безсистемний характер проведення судової реформи залишаються нерозв'язаними більшість проблем судової влади. Відсутність дієвих гарантій незалежності судців під час прийняття рішень доповнюється ще й значним тиском корпоративних інтересів, корумпованістю, впливом особистих зв'язків на кар'єрне просування суддів, їх незахищеністю від внутрішнього адміністративного впливу керівництва суду тощо. Внаслідок цього належним чином не забезпечується право особи на судовий захист, справедливий та своєчасний розгляд справи у суді.

Не здійснюються вкрай важливі реформи у сфері кримінальної юстиції. До цього часу Кабінетом Міністрів України не внесено на розгляд Верховної Ради України проект Кримінального процесуального кодексу України. У державі відсутня єдина скоординована політика запобігання та протидії злочинності. Законотворча діяльність є безсистемною, непослідовною і має у більшості випадків репресивну спрямованість. В Україні всупереч світовим тенденціям щодо декриміналізації збільшується кількість кримінальне караних діянь та посилюється кримінальна відповідальність за їх вчинення (інколи з ігноруванням принципу індивідуалізації покарання). Більшість основних заходів, передбачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007 - 2009 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, не реалізовано.

Діяльність держави з протидії злочинності не має належного наукового забезпечення, нові технології та методики розробляються повільно та безсистемно, а наявні розробки впроваджуються недостатньо активно.

Унаслідок цього заходи у сфері боротьби зі злочинністю, що здійснюються правоохоронними органами, не мають консолідованого і системного характеру.

Про незадовільний стан запобігання злочинності та протидії корупції в державі свідчать і негативні оцінки авторитетних вітчизняних та міжнародних неурядових організацій, зокрема таких, як «Трансперенсі Інтернешнл», «Міжнародна Амністія», «Українська Гельсінська спілка».

Ураховуючи вищезазначене, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати, що, незважаючи на певний прогрес у законодавчій та інституційній сферах, масштаби поширення злочинності та корупції сьогодні загрожують національній безпеці та конституційному ладу України.

Діяльність органів виконавчої влади, координація їх зусиль щодо протидії кримінальним проявам є малоефективною, не повною мірою відповідає державним інтересам і вимогам національної безпеки України, не забезпечує ефективного захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, правопорядку в державі.

2. Визначити основними завданнями у сфері протидії злочинності та корупції формування і реалізацію скоординованої, послідовної державної політики, спрямованої на максимальну реальну декриміналізацію, здійснення ефективних заходів щодо проведення судової реформи та реформи кримінальної юстиції, приведення законодавчої бази у відповідність із міжнародними стандартами, прийняття довгострокових державних програм, створення відповідних інституцій, а також належне наукове супроводження цих процесів.

3. Запропонувати Президентові України:

1) внести до Верховної Ради України проекти Законів «Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів», «Про компенсацію збитків жертвам умисних насильницьких злочинів», «Про порядок прийняття, реєстрації, перевірки і вирішення заяв та повідомлень про злочини»;

2) звернутися до Верховної Ради України з пропозицією про прискорення розгляду проектів Законів «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій України» (реєстр. № 0916), «Про внесення змін до Закону України «Про статус суддів» (реєстр. № 0917), «Про безоплатну правову допомогу» (реєстр. № 4406), «Про внесення змін до статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо захисту банківського вкладу)» (реєстр. № 4404), «Про технічне забезпечення захисту правопорядку в окремих громадських місцях» (реєстр. № 4069), «Про охорону майна та фізичних осіб» (реєстр. № 2314), «Про профілактику алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» (реєстр. № 2194), «Про конфлікт інтересів у діяльності публічних службовців» (реєстр. № 4420), «Про заходи державного фінансового контролю публічної служби» (реєстр. № 4472), «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань» (реєстр. № 5031), «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації» (реєстр. № 3642), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмірів штрафів та кваліфікації злочинів і адміністративних правопорушень» (реєстр. № 5058).

4. Кабінету Міністрів України:

1) внести до 1 грудня 2009 року на розгляд Верховної Ради України проект Кримінального процесуального кодексу України;

2) вжити до 1 лютого 2010 року:

невідкладних заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311, та забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації цієї Концепції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 1153, у визначені ним строки;

вичерпних заходів щодо усунення серйозних системних недоліків в організації роботи Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції з питань попередження і розкриття злочинів, пов'язаних з організованими групами і злочинними організаціями, бандитизмом, вбивствами на замовлення, крадіжками, пограбуваннями, «вуличною» злочинністю, легалізацією «брудних» коштів, фіктивним банкрутством, незаконними валютними операціями, контрабандою, корупцією, а також викоренення порушень законності серед працівників правоохоронних органів;

невідкладних заходів щодо виконання завдань, передбачених Указом Президента України від 27 листопада 2008 року № 1101 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 31 жовтня 2008 року «Про стан протидії корупції в Україні», зокрема, щодо позбавлення імунітетів депутатського і судейського корпусів, удосконалення та реформування державної служби, встановлення фінансового контролю за доходами і витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави, прозорості виборчих процесів і фінансування політичних партій, реального впровадження антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) передбачити при доопрацюванні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» кошти на виплату заробітних плат, пенсій та інших соціальних платежів на підставі рішень національних судів та Європейського суду з прав людини;

4) розробити та подати до Верховної Ради України в установленому порядку проект загальнодержавної програми запобігання злочинам, в якій передбачити заходи, зокрема, щодо поліпшення соціально-економічної ситуації, підвищення рівня соціальної захищеності населення, скорочення безробіття та забезпечення зайнятості населення, своєчасної виплати заробітної плати, пенсій та стипендій, інших видів державної соціальної допомоги, з метою усунення умов та підстав, що сприяють вчиненню злочинів;

5) забезпечити до кінця 2009 року виконання завдань та заходів, передбачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007- 2009 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, їх повне та своєчасне фінансування з державного бюджету;

6) схвалити до 1 грудня 2009 року концепцію державної програми профілактики правопорушень на 2010 - 2015 роки;

7) передбачити під час підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та доопрацювання проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» бюджетні асигнування на модернізацію матеріально-технічної бази правоохоронних органів, виходячи з їх реальних потреб;

8) ужити у двомісячний строк заходів щодо сприяння діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики відповідно до рекомендацій ГРЕКО, належного кадрового укомплектування його апарату;

9) розробити у двомісячний строк нормативно-правову базу, організаційні та фінансові заходи щодо запровадження щорічного об'єктивного опитування населення України з метою визначення кількості осіб, які протягом року постраждали від вчинення щодо них злочинів різних видів;

10) розробити до 1 квітня 2010 року і внести в установленому порядку до Верховної Ради України проекти Законів:

«Про статистику злочинності та інших правопорушень»;
«Про основи державної політики щодо протидії злочинності»;
«Про профілактику злочинів та інших правопорушень»;
«Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів»;
«Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;
«Про кримінальну розвідку»;
«Про внесення змін до кримінально-виконавчого законодавства України» щодо передачі державної кримінально-виконавчої служби до системи органів юстиції, створення інституту пробації, забезпечення дотримання прав засуджених і осіб, узятих під варту, відповідно до Європейських пенітенціарних правил, затверджених Комітетом міністрів Ради Європи 11 січня 2006 року № R (2006)2;

11) затвердити до кінця 2009 року Комплексну цільову програму реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, передбачену Указом Президента України від 25 квітня 2008 року № 401.

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) затвердити у тримісячний строк за участю правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, громадськості регіональні програми профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми;

2) розглядати один раз на квартал, а в разі ускладнення криміногенної ситуації - щомісяця разом із керівниками правоохоронних органів відповідних регіонів питання щодо ефективності заходів, які вживаються для забезпечення дієвої боротьби зі злочинними проявами, та визначати конкретні напрями поліпшення ситуації;

3) аналізувати щомісяця за участю керівників правоохоронних органів стан додержання антикорупційного законодавства, зведені результати та розглядати їх на нарадах (колегіях), вживати додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції;

4) забезпечити повною мірою реалізацію повноважень, наданих місцевим державним адміністраціям статтями 13, 16, 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», щодо здійснення державного контролю за своєчасністю і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці, забезпечення реалізації державних гарантій в цій сфері, функціонування при місцевих державних адміністраціях комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України вивчити до кінця 2009 року практику застосування правоохоронними органами статей 106, 115 Кримінально-процесуального кодексу України з метою попередження випадків порушення прав людини.

7. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Верховним Судом України вивчити до кінця року практику надання дозволів на застосування оперативно-технічних заходів з метою отримання інформації та ефективності її використання.

8. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Службою безпеки України розробити і затвердити у тримісячний строк план антикорупційних перевірок у правоохоронних органах, зосередивши увагу на виявленні осіб, які здійснюють корупційні правопорушення, інші злочини, а також на причинах і умовах, що сприяють вчиненню правопорушень та злочинів.

9. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Міністерством внутрішніх справ України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із Державним комітетом статистики України вжити дієвих заходів щодо прийняття і введення в дію з 1 січня 2010 року нової редакції Інструкції про єдиний облік злочинів.

10. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державною податковою адміністрацією України, Державною митною службою України, Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України та Національним банком України протягом жовтня - листопада 2009 року провести:

низку спільних відомчих перевірок додержання вимог кримінально-процесуального законодавства при реєстрації, обліку, розгляді заяв і повідомлень про злочини та про результати перевірок поінформувати Президента України;

перевірку додержання банківськими та іншими фінансовими установами, їх засновниками законодавства про запобігання легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фактів виведення валютних коштів за межі України з метою доведення установи до банкрутства, невиплати коштів вкладникам за депозитними договорами, термін дії яких закінчився, виявлення інших форм фінансового шахрайства, фактів ухилень від сплати податків;

перевірки з метою виявлення порушень закону, зокрема, з питань торгівлі та оборудок із землею, фактичної приватизації земель заповідного фонду, національних парків, прибережних смуг, місць видобування корисних копалин.

Про вжиті заходи реагування на виявлені правопорушення поінформувати до 1 січня 2010 року в установленому порядку Президента України та Раду національної безпеки і оборони України.

11. Головному контрольно-ревізійному управлінню України здійснити заходи щодо державного фінансового контролю за використанням коштів Державного бюджету України, що спрямовувалися у 2008 році на виконання загальнодержавних програм, та коштів резервного фонду державного бюджету, а також за дотриманням законодавства щодо державних закупівель.

12. Державній прикордонній службі України, Державній митній службі України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України разом із Міністерством закордонних справ України, із залученням відповідних органів суміжних держав ужити заходів щодо встановлення режиму ефективного контролю за перетинанням державного кордону України та його охороною у випадках виникнення як зовнішніх, так і внутрішніх загроз державній безпеці, щодо забезпечення надійного перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів, контрабандних товарів, наркотичних засобів.

13. Міністерству внутрішніх справ України:

1) забезпечити неухильне виконання органами внутрішніх справ України Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна»;

2) здійснити до кінця 2009 року заходи щодо створення бази даних стану злочинності в державі, факторів, що впливають на неї, та системи моніторингу, оперативного та стратегічного аналізу криміногенної ситуації;

3) внести до 1 грудня 2009 року зміни до організаційної структури органів внутрішніх справ з метою значного перерозподілу штатної чисельності на користь підрозділів, які безпосередньо займаються боротьбою зі злочинністю та охороною громадського порядку;

4) вивчити до кінця 2009 року практику функціонування всіх каналів отримання органами внутрішніх справ інформації про злочини, що вчинені або готуються, інші правопорушення або події (повідомлення за телефонним номером 102, усні та письмові заяви громадян, заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості, явки з повинною, повідомлення, опубліковані у пресі, тощо). За результатами вивчення розробити та здійснити заходи нормативно-правового та організаційно-управлінського характеру щодо оптимізації функціонування каналів надходження цієї інформації, забезпечення повної реєстрації заяв та повідомлень про злочини, перевірки їх достовірності;

5) протягом року вжити заходів для нормативного закріплення у відомчих правових актах науково обґрунтованих нормативів навантаження на кожного працівника органів внутрішніх справ з метою визначення оптимальної штатної чисельності цих органів та відповідної оплати праці їх працівників;

6) прискорити підготовку проекту концепції Державної цільової програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів на 2011-2014 роки.

14. Міністерству внутрішніх справ України разом із Верховним Судом України проаналізувати у тримісячний строк із залученням наукових працівників практику застосування Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за викрадення чужого майна» і подати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо унормування науково обґрунтованого розміру вартості викраденого майна.

15. Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству внутрішніх справ України, Державному департаменту України з питань виконання покарань до 1 листопада 2010 року розробити та запровадити автоматизовану комп'ютерну інформаційно-пошукову базу даних «Соціальний супровід осіб, звільнених з місць позбавлення волі» та вжити необхідних заходів для практичного здійснення соціального супроводу осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

16. Державній митній службі України доопрацювати та подати у місячний строк до Кабінету Міністрів України для повторного внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил».

17. Національній академії наук України, Академії правових наук України спільно з Міністерством внутрішніх справ України забезпечити до 1 березня 2010 року проведення кримінолого-соціологічного дослідження з метою виявлення причин латентизації злочинних проявів. За результатами дослідження розробити до 1 квітня 2010 року та подати до Кабінету Міністрів України проект концепції державної програми запобігання віктимізації населення України, в якій передбачити заходи щодо протидії цим процесам і запропонувати шляхи забезпечення адекватного відображення реального рівня злочинних проявів у документах офіційної статистики.

18. Визнати за доцільне утворити відповідно до статті 14 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» Координаційну раду із запобігання і протидії злочинності та корупції як робочий орган Ради національної безпеки і оборони України.

Секретареві Ради національної безпеки і оборони України подати у місячний строк на затвердження Президентові України проект положення про Координаційну раду із запобігання і протидії злочинності та корупції при Раді національної безпеки і оборони України, а також пропозиції щодо її персонального складу.

Голова Ради національної безпеки і оборони України В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Р.БОГАТИРЬОВА