Ваш браузер є застарілим і не підтримує сучасні веб-стандарти, а так само становить потенційну загрозу вашої безпеки.
Будь ласка, встановіть сучасний браузер

Рада національної безпеки і оборони України

ГоловнаОфіційні документиУкази Президента України№ 1163/2008 / 2008-12-15

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2008 року «Про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 листопада 2008 року «Про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності» (додається).

2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                      Віктор ЮЩЕНКО

15 грудня 2008 року 

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ

від 7 листопада 2008 року

Про виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності»

Розглянувши стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності», введеного в дію Указом Президента України від 20 липня 2007 року № 657, Рада національної безпеки і оборони України відзначає, що рівень виконання зазначеного рішення є недостатнім, вжиті на його виконання Кабінетом Міністрів України заходи не привели до суттєвого поліпшення ситуації з нейтралізації загроз національній безпеці України у відповідній сфері.

Дотепер залишаються концептуально невизначеними основи державної міграційної політики України, що суттєво впливає на процес дальшого вдосконалення законодавства в цій сфері, прийняття виважених урядових рішень щодо інституційних перетворень, які б адекватно і найбільш ефективно забезпечували реалізацію державної міграційної політики.

Ураховуючи вищезазначене, з метою забезпечення національних інтересів у сфері державної міграційної політики Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Визнати недостатнім рівень виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності», введеного в дію Указом Президента України від 20 липня 2007 року № 657.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити неухильне виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності», введеного в дію Указом Президента України від 20 липня 2007 року № 657, у тому числі здійснити у тримісячний строк такі заходи:

завершити розроблення проекту Концепції державної міграційної політики України та внести його на розгляд Верховної Ради України;

розробити з урахуванням затвердженої Концепції державної міграційної політики України, внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти про основні засади державної міграційної політики України, про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (нова редакція), про біженців та осіб, які потребують допоміжного та тимчасового захисту в Україні, і забезпечити їх супроводження у парламенті;

2) забезпечити до кінця 2008 року розгляд питання щодо створення окремого центрального органу виконавчої влади з питань міграції, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, прийняти відповідне рішення з цього питання та в разі потреби передбачити у проекті закону про Державний бюджет України на 2009 рік відповідні асигнування;

3) затвердити у двомісячний строк:

перелік держав, для громадян яких передбачено обов'язкове підтвердження фінансового забезпечення для їх перебування в Україні, транзитного проїзду через територію України;

заходи, спрямовані на нейтралізацію можливих негативних наслідків для України від реалізації сусідніми державами програм, якими передбачено створення на території цих держав преференцій для громадян України за ознакою етнічного походження або сприяння добровільному переселенню громадян України до цих держав;

4) опрацювати питання щодо внесення змін до Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року, передбачивши додаткові заходи зі сприяння поверненню в Україну осіб із числа закордонних українців, а також забезпечити відповідне бюджетне фінансування заходів названої Програми у 2009 році.

3. Міністерству закордонних справ України:

1) завершити до 1 вересня 2009 року виконання завдань, передбачених підпунктами 3, 5 та 6 (крім завдання, передбаченого абзацом третім підпункту «а» підпункту 6) пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності», введеного в дію Указом Президента України від 20 липня 2007 року № 657;

2) вжити протягом 2009 року додаткових заходів щодо укладення з Російською Федерацією міждержавної угоди з урегулювання питання подвійного громадянства військовослужбовців та цивільних осіб Чорноморського флоту Російської Федерації, осіб, які звільнені в Російській Федерації з військової служби, та членів їх сімей, які перебувають на території України, та щопівроку інформувати про стан виконання зазначених заходів Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Рішення прийнято одноголосно; на засіданні Ради були відсутні Б.Патон, Ю.Тимошенко, А.Яценюк.

Голова Ради національної безпеки і оборони України                В.ЮЩЕНКО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України            Р.БОГАТИРЬОВА